Pavens nulltoleranse for overgrep

AlexanderPortrait1-full

Pave Alexander VI, skal være en av de værste paver i historien. Med sine mange elskerinner fikk han syv barn. Han ga sine elskerinner dyre gaver, og ble det smått med penger, solgte han kardinalembeter for penger, eller fikk fengslet sine motstandere på falske anklager eller tok livet av dem og stjal deres eiendommer.

I den katolske kirkes Encyclopedia, avsnittet om pavene, kan vi lese om paver som drev horehus, myrdet sine rivaler, kjøpte pavetittelen, hadde røverbander som ga dem inntekt og bokstavelig hadde hundrevis av barn med forskjellige kvinner. Noen av dem ble drept av menighetens medlemmer og slept gjennom gatene bundet til hester, mens folket jublet over å være kvitt ennå en pavegangster.

Men hele tiden var de ansett å være Jesu Kristi vikarer, på grunn av sin posisjon og selvvalgte autoritet. Ikke før i vår tids effektive nyhetsformidling, innsyn, internettkommunikasjon og håndhevelsen av sosiale kjøreregler, er det blitt mulig å holde også kirkens menn ansvarlige for liv og vandel.

Helt opp til for noen få år siden ble katolske prester som praktiserte seksuelle overgrep, beskyttet og unnslapp landets lover. Hundrevis av prester var kjente overgripere og ofrene var i tusentall, i mange land.

Det enorme behovet for å markere på alvor at det var uakseptabelt at kirkens prester ødela mennesker for livet ved seksuelle overgrep, gjorde at nåværende pave bekjentgjorde nulltoleranse for disse grusomme handlingene.

erkebiskop John Nienstedt

erkebiskop John Nienstedt

Hans forgjenger benyttet riktig nok samme ordlyd, slik at mange observatører tvilte på om pave Frans ville makte eller tørre å implementere det han kommuniserte. For noen dager siden valgte paven å forlange avskjedigelse av to meget høytstående geistlige, erkebiskop John Nienstedt av St. Paul Minnesota og vise-biskop Lee Anthony Piche. Kravet var begrunnet av at de ikke tok affære enda de kjente til at en av prestene i deres stab, i flere år hadde praktiserte overgrep og fortsatte med det. Denne presten ble politianmeldt.

pichephoto1

vise-biskop Lee Anthony Piche

Han kunne faktisk ikke selv avskjediget dem, uansett hva de hadde gjort, siden kirken ser på prestegjerningen som et Guds kall ingen kan overstyre. Nettopp denne forklaringen er trolig årsaken til at det tidligere har vært så problematisk å bli kvitt prester og biskoper som bryter både landets og Guds lov.

Alle vet at pavens handling umulig kan bli et engangstilfelle. Det er tusenvis av pedofile prester på den katolske kirkes lønningsliste, og det er lite trolig at alle i framtiden vil takle sin seksuelle legning uten nye overgrep.

Den vanlige praksis var lenge at når det ble rapportert litt for mange klager, ble overgriperen bare flyttet til nye steder hvor de kunne fortsette å ødelegge barn.

Nåværende paves reaksjon kan tyde på at kirkens biskoper og kardinaler nå også vil komme i søkelyset hvis de ikke reagerer med anmeldelse av prestene de har overoppsyn med.

Observatører følger nøye med i denne saken for å se om de to «selvavsatte» prestene bare mister sine høye stillinger, men dukker opp i kirkens tjeneste andre steder. Det tryggeste for paven må være at de pensjoneres for å være sikker på at kollegaer ikke engasjerer dem i andre oppgaver uten «systemets» innsyn.

Tags: , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply