Hva skjer?                                                                                     Er det virkelig slutt nå?

Jesus sammenlignet endetiden med veer. Alle som har født vet at veer øker i intensitet og hyppighet like før forløsningen. Da vet vi hva som kommer til å skje. I 2023 har hyppigheten økt og oktober i særdeleshet! Bli med, les og vurder selv.

Dette er hva Jesus sa: «For folkeslag skal reise seg mot folkeslag, og rike mot rike. Og det skal bli hungersnød, pest og jordskjelv på forskjellige steder. Men alt dette er bare begynnelsen til veene», Matt 24:7-8.

«Men når dere hører om kriger og rykter om kriger, så bli ikke skremt! For alt dette må skje, men enden er ikke ennå. For folkeslag skal reise

seg mot folkeslag og rike mot rike. Og det skal være jordskjelv mange forskjellige steder, og det skal være hungersnød og kaos. Dette er begynnelsen til fødselsveene», Markus 13:7-8.

«Det skal være tegn i solen, i månen og i stjernene. På jorden skal folkeslagene gripes av angst og rådvillhet, når havet og bølgene bruser. Mennesker skal bli maktesløse av frykt og gru for alt det som skal komme over jorden. For himlenes krefter skal rokkes.

Da skal de se Menneskesønnen komme i en sky med kraft og stor herlighet», Lukas 21:25-27.

Opplever vi dette akkurat nå?

Vi har i mange år hørt og lest om kriger ulike steder og om jordskjelv og andre naturkatastrofer. Men de siste årene og spesielt dette siste året, har det vært en økning i intensitet. Det som skjer med naturen,

kalles miljøkatastrofer, men kan disse hendelsene, samlet sett, være med i en oppfyllelse av Jesu egne profetier?

Det anerkjente Forbes skriver.     «Fra kraftige stormer til tornadoer, viser offisiell statistikk for naturkatastrofer, at dette nå skjer oftere og med større intensitet», Forbes 7. juni 2023.

Folkekirkens nødhjelp i Danmark sier.

“Naturkatastrofer er et fenomen som nå finner sted oftere og rammer over alt på kloden. Vulkanutbrudd, jordskjelv og oversvømmelser skjer hver dag, og til tider er de så voldsomme at det betegnes som katastrofer».

Noe av det som har skjedd i 2023.

I februar i år kom det store jordskjelvet i Tyrkia og deler av Syria. Det var voldsomt og ødeleggende. Minst 58.000 drepte. Hus og arbeidsplasser forsvant for hundretusener i mange byer. En halv million mennesker flyktet til andre byer i landet.

I de enorme skogbrannene på Hawaii døde nesten 100 mennesker.

New York

                                                              Brannene i Canada har ødelagt 100.000 kvadratkilometer med skog og drept ufattelig mange av skogens dyr.

Krigen mellom Armenia og Aserbajshan intensiveres og Nogorno-Karabach tømmes for armenere.

Status for 2023, Hungersnød. Nesten 12 millioner barn under fem år er underernærte og 2.9 millioner er så akutt syke av sult, at de trenger livreddende behandling.                                                   Hungersnød i Afrika. Mer enn 160 millioner mennesker sulter på grunn av høye matvarepriser, politiske konflikter og klimaendringer.

Globale faktorer som klima, krigen i Ukraina, lokale borgerkriger og inflasjon, rammer mange land, men Afrika er spesielt sårbar.

Ankara-bombing    En selvmordsbomber dreper seg selv om politifolk i Ankara, Tyrkia, og skadet to politifolk. En annen angriper blir skutt og drept av politiet.                                Malikrigen    Tuareg-opprørere tar kontroll over byen Bamba, Gao-regionen, Mali, og dreper over 80 soldater. (BBC nyheter).                                                

Begynnelsen på det siste halvåret av 2023.                                                                                                                                                   

12. september: Libya. Jordskjelv og flom. 11.500 døde og 10.000 fortsatt savnet.

Oktober 1. vulkanutbrudd i Russland 

Oktober 3. vulkanutbrudd i Indonesia

Oktober 5. Orkan i Pattaya, Thailand

Ti land og territorier opplevde alvorlige flom på bare 12 dager. (Kilde CNN. 17. september 2023.

7. Oktober. Tornado i Brasil, både døde og enorme ødeleggelser.

7. Oktober. Tre jordskjelv på over 6 på Richers skala. I Afganistan ble minst 2.445 drept og 9.240 skadde av 2 jordskjelv i Herat-provinsen. Papua New Guinea og Mexico også rammet av store skjelv. Orkanen Lidia traff samtidig Mexicos stillehavskyst og forårsaket flom og dødsfall.

7. Oktober. Skybrudd og flom i Sikkim, India, minst 47 døde.

7. oktober. Krigen mellom Gaza og Israel begynner. Sivilkledde Hamaskrigere angriper Israelske tettsteder. Barn, kvinner, menn og eldre, myrdes i sine senger om morgenen. Bilder av lik og blodige barnesenger og babystoler med blod og skuddhull spres. Status innen 10. oktober er 1200 israelere drept og 2300 såret, av dem 340 alvorlig og minst 200 gisler tatt med til Gaza, mange sårede. 2.400 innbyggere på Gasa drept. Mange flere døde og sårede fra begge sider vil måtte regnes med de neste dagene.

En underlig observasjon Da Jesus fortalte om tiden like før sitt annet komme, sammenlignet han det med tiden før vannflommen. Om den tiden sier Bibelen: Jorden var fordervet for Guds ansikt, og var full av vold. Gud sa til Noah: «Jeg har satt Meg fore å gjøre slutt på alt kjød, for ved dem er jorden blitt fylt av vold. Og se, Jeg skal ødelegge dem sammen med jorden. 1 Mos.6:11.13. Det hebraiske ordet her for vold er Hamas. 2555 [e]  ḥā·mās   חָמָ֖ס

Bagdad

Det rapporteres om store demonstrasjoner i byer i USA, og i flere europeiske byer og den 13, oktober også mange steder i Midtøsten, til fordel for Hamas. I Roma ble politiet møtt med ropene: ‘Vi hater politiet, la oss drepe dem. Intifada fram til seier!

Videre katastrofer.

London

9. oktober. Jordskred etter mye regn i Cameroon. Minst 27 er til nå funnet døde og 50 hardt skadet.

10. oktober Massive jordskred i India.                                                                                           

10. oktober 4000 må evakueres, flere døde etter at en demning brast i Ghana Vest Afrika.  

11. oktober, 2 nye jordskjelv i Afganistan.                                                                                   

11. oktober Branner sprer seg i hele horisonten i Cordoba, Argentina

16 oktober. To svensker drept av ISIS kriger i Belgia.

Krigen i Uraina fortsetter, Det sker i det østlige Ukraina, hvor Russland nå har satt omkring 100.000 tropper inn i en stor offensiv. Det samme gjør krigen i Syria. Krigen i Israel har vokst til Libanon hvor der er aktiv krig på grensen. Gaza er nesten helt utbombet.

Når denne artikkelen legges ut, er vi bare halvveis i oktober måned, men krig og katastrofer er økende.

Budskaper fra djevelen.

Hva er likheten i de ferske felles budskapene (åpenbaringene) fra katolikkenes jomfru Maria, kirkens himmeldronning og medforsoner, og flere okkulte astrologer inkludert den indiske mystikeren Sadhguru? De har alle i forveien informert om at i oktober måned 2023, da: ‘Skal det skje’. Maria vil åpenbare seg 3 steder, og Maria vil sende tegn.

Et tegn fra Maria, påstår de mange som var møtt opp i Cebu, Filippinene

Det skal bli store jordskjelv på forskjellige steder og hungersnød og pest. Og det skal gis fryktelige syn og store tegn fra Himmelen (den del hvor skyene er). Luk 21:11

Satan vet hva han ønsker å gjøre, for å ødelegge, skade, herje med naturen og føre mennesker vill og via sine samarbeidspartnere, varsler han, for å skape tillit til kanalene han benytter. Hvis Gud velger å ikke stanse det, men tillater mennesker å bruke sin frie vilje, slik Eva og Adam også gjorde, til å gå sin egen og fiendens vei, så vil det skje.

«Satan arbeider også gjennom naturkreftene for å få tak på dem som er uforberedt. Han kjenner de skjulte kreftene i naturen, og han setter alt inn på å påvirke naturkreftene så langt Gud tillater. Da han fikk lov til å hjemsøke Job, ble buskap, saueflokker, tjenere, hus og barn utryddet etter som den ene ulykken fulgte den andre i rask rekkefølge……..

På alle steder og i utallige former utøver han sin makt gjennom ulykker og katastrofer på sjø og land, i store branner, i veldige tornadoer og fryktelige haglvær, i stormer, oversvømmelser, sykloner, flodbølger og jordskjelv. Han ødelegger avlinger, og hungersnød og ulykker følger. Han sprer dødbringende pest i atmosfæren, og tusentalls mennesker omkommer.

Disse hjemsøkelsene kommer til å bli stadig hyppigere og mer katastrofale, og de vil ramme både mennesker og dyr. «Jorden sturer og visner, verden visner og tæres bort. … Jorden er blitt vanhelliget av dem som bor på den; for de har overtrådt lover, satt forskrifter til side og brutt den evige pakt.» EGW MHK kap 36

Hva med oss?            Skal vi frykte? Nei, vi kan studere Bibelen og invitere Jesus inn i våre liv, og velge samvær, kommunikasjon, kjennskap og vennskap med han. Da vil han tilgi oss all angret og bekjent synd og vil rense ulydighet og verdslighet ut av våre sinn. Da vil han minne oss på våre ‘gullkalver’ og gi oss himmelske kraft til å bli kvitt dem. Da vil han også gi oss både lyst og kraft til å vitne om himmelens tilbud til våre medmennesker.

Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet! For deres forløsning studer til», Luk. 21:28. Når da hav og brenninger bruser, når stormer, jordskjelv, krig og vold fyller jorden, er han med oss i alt som skjer.

Mange kristne som studerer Bibelens omtale av endetiden, venter på en kollaps i USA.

USA og økonomi

Ved årtusenskiftet sto den vestlige verden for fire femtedeler av den globale økonomiske produksjonen. 23 år senere er andelen nede i tre femtedeler og fallende. Mens vestlige land sliter med å gjenopprette sin dynamikk, har utviklingsland nå verdens raskest voksende økonomier. Gjennom institusjoner som ‘BRICS’ og ‘OPEC’, men også oppmuntret av Kina, konverterer de sin voksende økonomiske tyngde til politisk makt.

The New York Times, sept. 4, 2023.                                                             “Fra dette synspunkt kan det se ut til at USA følger kursen til alle imperier som ble dømt til tilbakegang og eventuelt fall. Det er sant at Amerika aldri igjen vil nyte graden av global økonomisk og politisk dominans som de utøvde i tiårene etter siste verdenskrig. Men kan, med de riktige valgene, se frem til en fremtid der den forblir verdens fremste nasjon».

Som om alle katastrofene i verden ikke er nok, forteller Guds Ord at vil komme ca. 1 år med plager og straffedommer fra Gud helt til slutt. Det blir en trengsel som verden ikke har sett maken til. Når disse plagene begynner å falle, er det for sent å omvende seg, er budskapet i Johannes åpenbaring 15:8. «Templet ble fylt med røyk fra Guds herlighet og fra Hans kraft, og ingen var i stand til å gå inn i templet før de sju plagene fra de sju englene var fullført.»  

All tilgivelse kommer via alteret i himmelens Helligdom. Når helligdommen blir fylt med røyk så ingen slipper inn, er all forsoning med jordens innbyggere slutt. Rett etter faller plagene, Joh. Åp. 16:1. Den begynner med en smertefull pest.

Når denne trengselstiden er over kommer forløsningstiden.
På den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten som står vakt over ditt folks barn. Det skal bli en trengselstid som det aldri har vært fra noe folkeslag ble til, og helt til den tiden. Men på den tiden skal ditt folk bli utfridd, hver den som blir funnet innskrevet i boken.

Mange som sover i jordens støv, skal våkne, noen til evig liv, noen til skam og evig avsky.

De kloke skal skinne som hvelvingens glans. De som har ført de mange til rettferdighet, skal være lik stjernene for evig og alltid. Daniels bok 12:1-3

Kjære, kjære israelere, har dere glemt gullkalven?

Mens tusenvis av festlystne danset på en musikkfestival i et israelsk ørkenområde tidlig lørdag (sabbat) morgen den 7. oktober, falt Hamasterroristene fra Gaza ned på festen. Videoer viser unge israelere som danser til transemusikk under en gigantisk Buddha-statue og okkulte bønneflagg. Akkurat da så en av festivaldeltakerne, Eliav Klein, rakettene som ble skutt opp fra Gaza og terroristene som kom via paraglidere. Da var det for sent.

Det er lett å advare mot hendelser hvor Gud skyves vekk. Men, har kanskje også vi våre egne gullkalver som vi danser rundt? Ting i våre liv hvor Gud og hans beskyttelse og velsignelse, skyves vekk. La denne hendelsen minne oss på at det er NÅ vi skal omvende oss!

Flere hendelser høsten 2023: De siste dager av oktober 2023: https://www.youtube.com/watch?v=juiDe1UNKH4

Guatemala
Hong Kong
Raketter i Syria
Jesu invitasjon til alle i disse dager: “Kom til meg”

Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply