Falske profeter avslørt – Del 2

Falske profeters spådommer om Donald Trump.

Første del av denne artikkelen tok for seg Jesu advarsler mot endetidens falske profeter. Vi så også på hva apostlene Peter, Paulus og Johannes hadde å si om dem som utga seg for å være Guds profeter, uten å være det. I dette andre innlegget skal vi forholde oss til et tragisk fenomen som fant sted innen kristenheten i USA, knyttet til årets presidentvalg. Men før vi forholder oss til falske profetene i vår tid, kan vi finne ut hvorfor Gud valgte noen til å bli sine sanne og ekte profeter.

En profets oppgave.

I gammeltestamentlig tid, da Herren var konge og leder, hadde han behov for å kommunisere til sitt folk. Gud hadde en plan med dem som trodde på Ham og valgte å la seg lede. For å kunne opprettholde denne kontakten kalte han profeter som han kunne tale gjennom til folket.

Gud fortalte hvordan profetgjerningen fungerte, og sa: «Jeg vil legge mine ord i hans (profetens) munn, og han skal tale til dem alt det jeg byder ham», 5. Mos. 18.

bible

Bibelen har mye å si om de som profeterer falskt

Herren ønsket at hans folk skulle vite at deres Gud ledet og beskyttet dem, og siden han kjente framtiden, ville det være en fordel for dem å akseptere profetenes ord.

Vi får vite at: «Herren advarte Israel og Juda gjennom alle sine profeter», 2. Kong. 17:13. Folket ble også minnet på at: «Ved en profet førte Herren Israel opp fra Egypt, og ved en profet voktet han dem». Hos. 12:14 og at: «Gud ikke gjør noe uten at han har åpenbart sitt råd for sine tjenere profetene», Amos 3:7.

Folket hadde tydeligvis alt å vinne ved å la Gud informere dem om det som var av betydning. Djevelen hadde kontroll over mange som fulgte hedenske religioner og guder, og valgte av den grunn å være Israelfolkets fiender. Som en oppmuntring ga derfor Gud dem appellen:

«Tro på hans profeter, så skal dere ha lykken med dere», 2. Krøn. 20:20.

Guds sanne profeter var ikke roboter, som automatisk «var nødt» til å videreformidle det Gud ba dem si. De hadde – som alle andre – en fri vilje, og måtte derfor bevisst velge å lyde Gud, ved å fortelle folket hva som ble vist dem fra Herren. Det innebar naturlig nok at en Guds profet kunne velge å være ulydig og hevde at noe han selv mente, egentlig kom fra Gud. Det resulterte i at noen profeter lot seg kontrollere av egne interesser eller av politiske ledere, slik at de formidlet usannhet. Samtidig var det noen som ønsket den makt og innflytelse en profet hadde, og lurte derfor andre til å tro at de var profeter som Gud talte gjennom.

Guds respons til falskhet

Gud var ikke nådig med de falske profetene. Hans budskap var: «Ve over de dårlige profeter, som følger sin egen ånd og syner som de ikke har sett», Esek. 13:3. Når profetene gikk sin egen vei og profeterte motsatt av Guds befaling, sa han også: «La dere ikke narre av profetene og spåmennene som er hos dere», Jer. 29:8.

Om dem sa Gud også: «Deres syner var tomhet og deres spådommer løgn, de sier: Så sier Herren! Enda Herren ikke har sendt dem. Og så håper de på at deres ord skal bli stadfestet». Esek. 13:6.

En av de mest alvorlige advarslene var: «Den profet som i overmot drister seg til å tale noe i mitt navn som jeg ikke har befalt ham å tale … den profet skal dø. Kanskje du sier ved deg selv. Hva skal vi kjenne det ord på som Herren ikke har talt? Når det ord profeten taler i Herrens navn, ikke skjer og ikke går i oppfyllelse, da er det et ord som Herren ikke har talt. Det er et ord som profeten i overmot har dristet seg til å tale. Og du skal ikke være redd (lydig mot) ham», 5. Mos. 18:20-22.

Situasjonen i USA.

Et stort flertall av evangeliske kristne i dette landet, viser som kjent tilhørighet til det republikanske partiet. I tillegg har flere av disse kristnes pastorer, definert seg å være profeter for Gud. De har etablert et profetråd, som i praksis er blitt en klan, bestående av selverklærte profeter, som skal styre «sannhetsformidling», og godkjenne alle nye profeter som hevder at Gud taler gjennom dem.

Noen ytre og objektiv sannhetsvurdering av egenpåstanden om å være en Guds profet, er selvfølgelig umulig. De eneste to kriteriene profetrådet har for å godta en ny talsperson for Herren, er for det første at profetkandidaten kan bevise at de har kommet med rette spådommer om noe som skulle finne sted i framtiden. Det neste kriteriet er at de selv hevder at Gud kommuniserer direkte med dem.

Hver eneste av disse profetene har imidlertid opptil flere ganger «spådd» at visse ting skulle skje, uten at det ble oppfylt. Som regel er forklaringene som i ettertid gis for feilslåtte profetier, at Gud senere fortalte dem i en åpenbaring at han hadde endret sine planer, eller at personene som profetien gjaldt, ikke utviste nok tro, eller på annen måte ikke var beredt for oppfyllelsen.

Klok av skade, ser det ut til at noen av disse profetene har begynt å «spå» resultatene av hendelser som bare kan ha to mulige utfall. Da har de i hvert fall en 50:50 sjanse til å få rett.

download

Kat Kerr hevder hun får besøk av Gud ofte. Han står foran henne i stuen eller på soveværelset. Denne “Gud” fortalte henne at Trump skulle vinne presidenvalget og sitte 4 nye år i Det hvite hus.

Noen av profetene hevder at de daglig har direkte kontakt med Gud og enkelte av dem sier de har vært på besøk i himmelen og at Gud selv kommer til dem regelmessig (til noen av dem daglig), og at de mottar fra Gud det de skal forkynne. Stort sett dreier disse åpenbaringene seg om at Gud lover framtidig velstand, suksess og helse for alle som støtter virksomheten til «profeten» det gjelder.

En annen fellesnevner, som bringer oss til hovedtemaet for dette innlegget, er at de alle hevdet at Gud fortalte dem at Donald Trump ville vinne presidentvalget. Mange av dem hevder også at de fikk direkte åpenbaringer fra Gud om at Trump var Guds utvalgte instrument for å lansere en åndelig vekkelse som ville gjøre USA til et land hvor Guds vilje og prinsipper kunne dominere.

Hvem er profetene?

Vi valgte å bruke en del tid med å se på videoene flere av de mest populære selvutnevnte profetene legger på nettet. Vi gjorde det for å være sikre på at vi ikke bare skriver noe som andre påstår, men at vi selv faktisk har sett og hørt det de framlegger. I tillegg til de store trosbevegelseskjendisene Kenneth Copeland og Benny Hinn, lyttet vi til kjente «profeter» som Joel Osteen, Hank Kunneman, Lance Wallnau, Pat Robertsen. Michael Brown, Francis Myles, Kat Kerr, Sid Roth, Mike Lindell, Stephen Strang og Kevin Zadai, Ted Ross, John Hemans og Steve Shultz.

På noen videoer er flere av disse «profetene» samtidig på lufta via sine web-linjer, og forteller om synene og åpenbaringene de har hatt, hvor Gud fortalte dem at Donald Trump skulle vinne presidentvalget.

I en sending, et par dager før det endelige valgresultatet ble stadfestet, begynte i hvert fall en av «profetene» å bli litt usikker, og han foreslo at Gud kanskje kunne ha ment at Trump ikke ville vinne fire nye år ved dette valget, men at han ville komme igjen om fire år og da vinne. Som respons var det flere av de andre profetene som påsto at Gud veldig klart hadde sagt til dem at Trump ville vinne fire nye år nå, og derfor ikke skulle behøve å flytte ut av det Hvite Hus.

Det er heldigvis flere kristne som står fram i USA i dag, og advarer mot alle de falske profetene som fyller TV og internett.

Det er heldigvis flere kristne som står fram i USA i dag, og advarer mot alle de falske profetene som fyller TV og internett.

Konfrontert med sine usannheter.

Når de falske profetene til slutt måtte se i øynene at Gud ikke oppfylte det de påsto at han hadde lovet og at de derfor framsto som falske, var deres ulike responser en merkelig seanse. De fleste av dem fortsatte faktisk å påstå at de likevel hadde profetert det Gud fortalte dem. Det virket som om de la skylden for de feilslåtte profetiene på Gud, og at de selv bare hadde videreformidlet Herrens informasjon.

Noen av dem foreslo at kanskje Donald Trump «egentlig» var den «åndelige» og virkelige presidenten og at Biden bare var den «fysiske» presidentutgaven. Andre av profetene tilbød ideen at det hele «kunne være» et spill og en «hemmelig» avtale mellom Trump og Biden, slik at Trump fremdeles var USA’s president og skulle styre landet fra sin golfklubb i Florida, mens Biden i det Hvite Hus skulle utføre det som Trump bestemte.

Å erkjenne at de ikke hadde fått fra Gud det de påsto, «satt langt inne». Flere av dem mottar hvert år millionbeløp fra kristne som har tillit til dem. Noen av dem er blitt så velstående at de har sine egne private jetfly. Vi har sett en video hvor en av de mest profilerte av disse «Guds profeter», skryter av at han har en sum tilsvarende en milliard skattefrie norske kroner på sin bankkonto.

Det faller naturligvis lett å bare le av denne galskapen, men det hele er nok langt mer alvorlig. Vi forholder oss faktisk til en ødelagt kristenhet, hvor bokstavelig talt mange titalls millioner kristne i dette store landet, helt har mistet forståelsen av både hva som er sannhet og hvordan Gud kommuniserer til sine etterfølgere gjennom sitt eget Ord.

Det betyr også at mange troende menighetsmedlemmer med glede setter et menneske mellom seg selv og Gud, og ikke respekterer Bibelens klare advarsel fra Jer. 17:5. «Forbannet er den mann som setter sin lit til mennesker».

Kenneth Copeland, en av de mange som vekker letter i dag. Ikke "så" han viruset komme. Og når det kom befaler han virusset å forsvinne fra USA. Det gjorde det ikke.

Kenneth Copeland, en av de mange som vekker latter i dag. Ikke “så” han viruset komme. Og når det kom befaler han viruset å forsvinne fra USA. Det gjorde det ikke.

Guds navn vanæret.

Enda et tragisk resultat av de falske profetenes herjinger på sine mange TV kanaler, er at agnostikere og ateister nå hånler av den kristne tro, siden de lett kan avsløre de falske profetiene, gitt i Guds navn. Vi mottar også rapporter om at mange muslimer i USA, opplever at de ennå engang har fått dokumentert at kristendommen må være en falsk religion. Det er flere kristne grupper som arbeider evangeliserende overfor muslimer, og faktisk har gode resultater. De kristne falske profetene har ødelagt mye for deres misjon.

«Ve over de dårlige profeter, som følger sin egen ånd og syner som de ikke har sett» Esek.13:3.

«Deres syner var tomhet og deres spådommer løgn, de som sier: Så sier Herren! Enda Herren ikke har sendt dem. Og så håper de på at deres ord skal bli stadfestet», vers 6

«Mitt folks sjeler fanger dere», vers 18. «Dere vanhelliger meg hos mitt folk. Dere lyver for mitt folk, som gjerne hører på løgn», vers 19.

«Jeg har hørt hva de har sagt, de profetene som profeterer løgn i mitt navn og sier: Jeg har drømt! Jeg har drømt! Hvor lenge skal dette fortsette i hjertet til disse løgnprofetene som bærer fram sitt eget hjertes svik? Tenker de på å få mitt folk til å glemme mitt navn ved de drømmene som de forteller hverandre?» … Jer. 23:25-27.

«Se, derfor kommer jeg over de profetene som stjeler mine ord fra hverandre, sier Herren. Se, jeg kommer over de profetene som bruker sin tunge og sier: Så sier Herren,» Jer. 23:30-31.

«Hør ikke på disse profetenes råd når de profeterer for dere! De fyller dere med tomme innbilninger. De bærer fram sitt eget hjertes syner, ikke ord fra Herrens munn», Jer. 23:16.

«Til Loven (ifølge grunnteksten) og til vitnesbyrdet! Dersom de ikke taler i samsvar med dette ord, så er det ikke lys i dem (i følge grunnteksten)», Jes. 8:20.

«Jeg har ikke sendt profetene, likevel løp de. Jeg har ikke talt til dem, likevel profeterte de», Jer. 23:21.

«Se jeg kommer over dem som bærer fram løgndrømmer, sier Herren, som forteller dem og fører mitt folk vill ved sine løgner og ved sitt skryt. Jeg har ikke sendt dem og gitt dem befaling, og de gjør ikke dette folket noe gagn, sier Herren», Jer.23:32.

Som en siste appell til oss alle, kommer Herren gjennom en av sine sanne budbærere med følgende appell:

«Vi skal: ikke lenger være umyndige og la oss kaste og drive omkring av hver lærdoms vind ved menneskers spill, ved kløkt i villfarelsens listige knep», Ef. 4:14.

 


JB

Tags: , , , , , , , , , , , , , , ,

One Response to “Falske profeter avslørt – Del 2”

 1. Jens Christian Ekelund
  February 2, 2021 at 22:15:30 #

  Så sant, så sant! Men dette beviser at Bibelen er sann og at dens profetier er sanne og pålitelige til forskjell fra disse selverklærte profeters “profetier”.
  Dessverre er ikke dette begrenset til USA. Vi ser det samme i vårt land, i både “kristne” fjernsynskanaler og “kristne” dagsaviser.
  Jeg tror det er minst like mange falske profeter versus sanne profeter i dag som på profeten Elias tid, kfr. 1. Kong. 18.

  Jeg setter pris på det dere skriver, fortsett med det!

Leave a Reply