Ekte kristendom

 

La oss si at du eier en bil. En kjenning spør deg om hva slags bil du har. Du tenker over spørsmålet en stund og svarer, «En sånn som har fire hjul og et ratt». Din venn vil trolig le av spøken. Men tenk deg nå at din respons ikke var ment å være en spøk. For eksemplets skyld kan vi tenke oss at du omtrent ikke vet noe om biler. For deg er alle stort sett like. Fire hjul, ratt, noen pedaler og en motor som brummer når du vrir en nøkkel.

Tro det eller ei, men det vanlige kunnskapsnivået hos mange nordmenn når det kommer til spørsmålet om hva ekte kristendom er, kan nesten sammenlignes med denne absurde bil-illustrasjonen.

020637539-steal-pocket

Det forventes at en som kaller seg kristen ikke stjeler. Men hva mer skulle kjennetegne en kristen?

Norge er etter sigende et «kristent land», men hvor en vesentlig prosent av befolkningen kun er opplært til å adoptere noen kulturelle ideer som er farget av en kristen tradisjon.

I statskirken betraktes alle som fikk litt vann sprinklet i håret som babyer, samtidig som en formular blir uttalt, som faktisk ikke hører hjemme i Bibelen, å være beredt for evigheten sammen med en hellig Gud. Å vite om og tro på en person ved navn Jesus, som levde her på jorden for ca. 2000 år siden, erklæres i dette kristne miljøet å representere passordet for evig liv.

Ifølge din og min Bibel er betingelsene for å være en ekte kristen, betydelig annerledes enn det som er nevnt. Noen kristne legger vekt på at de er «personlig» kristne, som om det også var noen andre måte å være kristen på. Ingen kan selvfølgelig være kollektiv kristen. Medlemskap, tilhørighet eller gruppetilknytning bærer ingen verdi i et gudsforhold. Enten er du personlig kristen eller du er ikke kristen i det hele tatt.

Ekte kristendom betinger at en nær relasjon til Jesus tillater at han gjør noe helt spesielt både for og med oss. Han må bli den styrende personen i våre liv og må være til stede og sterkt påvirke vår mentalitet og karakter med Ånden sin. Hele livet vil bli dramatisk annerledes enn det var før denne erfaringen blir vår.

Som ekte kristne er vi oppriktig bedrøvet på grunn av våre fall i synd og ulydighet, og lengter etter tilgivelse og oppreisning.

Da blir Hans idealer og mål også det vi ønsker å eie for oss selv.

Da blir Hans død i vårt sted kilden til vårt liv.

Da blir Hans kraft å erfare i stedet for vår egen svakhet.

Da blir Hans mirakuløse kjærlighet og godhet alternativet til vår egen naturs hang til selviskhet og ondskap.

Denne endringen blir så dramatisk, at Bibelen omtaler den som om vi blir helt nye mennesker. (2. Kor. 5:17. Gal. 6:15. Ef. 4:24.) Kroppen er den samme, men mentalitet, tenkemåte, prioriteringer, ønsker og det som betyr noe for oss, blir helt annerledes.

Når Jesus i Bergprekenen forklarer hva det vil si å være en sann kristen, beskriver han en væremåte og en innstilling som mange ville kalle absurd. Likevel er det sann kristendom han definerer.

Om noen gjør deg ondt, sier han, kan du motta himmelsk kraft til ikke å ville ta igjen, Matt. 5:38.39.

Når du konfronteres med mennesker som ønsker å ødelegge deg, tilbys du en kjærlighet til dem som er motivert av hva de kan bli om Jesus får lov til å forandre deres liv, v. 44.

I et møte med noen som virkelig hater deg, på grunn av din gudstro og av at du synliggjør Guds prinsipper, begynner du å lete etter måter du kan være god mot dem på, v. 44.

Hvis du mobbes, gir Gud deg lyst til å be mye for dem som plager deg, v. 44.

Etter at Jesus har nevnt disse karakterbeskrivelsene, sier han, «For at (slik at) dere kan bli barn av deres Far i himmelen», v. 45. Noen tror de er Guds barn og «frelst» selv om Jesus ikke har forårsaket noen av de endringene disse versene omtaler. Frelsen er da visselig fra synd og ulydighet til rettferdighet og lydighet.

En ekte kristen, sa Jesus, søker å skape fred, men selvfølgelig på en slik måte at Guds prinsipper og Guds sannhet respekteres, v 9.

En ekte kristen har det veldig vondt når synd og ulydighet dominerer, v. 4.

En ekte kristen ber om å bli preget av Jesu nåde og mildhet, uten å gå på kompromiss med trofasthet mot Guds lov, v. 5.

En ekte kristen mottar fra Gud både lengsel etter og styrke til å være rettferdig og sann, v. 6.

En ekte kristen tilbys å eie i sitt eget liv, Jesus omsorg og barmhjertighet, ikke for å oppnå noe, men fordi Jesus har forandret dem til å være slike mennesker, v. 7.

En ekte kristen hater synd som blir synlig i eget liv, som Guds Ånd gjør dem oppmerksom på, og ber både om tilgivelse for den og kraft til å avstå fra den. v. 8.

En ekte kristen fortviler ikke over motstand fra dem som ikke setter pris på Bibelens sannheter, men henter glede hos Gud over å kunne være Hans barn, v. 10-12.

«Men nå, når dere er frigjort fra synden og er blitt tjenere for Gud, har dere helliggjørelse som frukt, og til slutt evig liv», Rom. 6:22.

 

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply