Sannhet, halvsannheter, løgn og insinuasjoner

Vårt bidrag til coronadebatten

Litt fakta om Covid-19.

 

Corona virus

Corona virus

Dette viruset er tydeligvis langt mer smittsomt enn vanlig influensa. Inkubasjonstiden kan være opptil 14 dager, og i den perioden kan den som har viruset smitte mange andre uten å vite at man selv er syk. Ved vanlig influensa, er som regel mange i befolkningen smittet fra før, og er derfor immune fra tidligere år. Problemet med Covid-19 er at det er et helt nytt virus, som ingen har hatt før, og derfor er ingen immune og mange vil derfor bli rammet.

Mens bare en meget liten prosent av befolkningen, blir innlagt på sykehus med vanlig influensa, på grunn av alvorlige komplikasjoner, er det så mange som mellom 10-30 % som blir innlagt med Corona. Det er derfor sykehusene er fulle og mange trenger intensiv behandling med pustehjelp i så lenge som 2-3 uker. Selv om ikke alle tall er klare ennå, ser det ut til at dødeligheten av Covid-19 er ca. 10 ganger høyere enn for en vanlig influensa. Det er forklaringen på at likene nå hoper seg opp på kjølelagre og i kjølevarebiler, eller som i Venezuela og Ecuador, hvor de døde blir liggende på gaten og råtne med et teppe over seg til de blir hentet. Flere bilder av dette fenomenet er lagt ut på nettet.

Utenom alderdom, underliggende sykdom eller generelt dårlig helse og redusert immunforsvar, forskes det også mye på mulige genetiske faktorer som påvirker mottakelse av smitte. I en lovende rapport omtalt i Science Magazine, viser immunolog Philip Murphy og hans team ved «The National Institute of Allergy and Infectious Diseases» at ACE2-genet, som er et enzym som sitter på lungecellenes overflate, er med å bestemme om et virus tillates å komme inn i cellene.

Et annet forskningsprosjekt relatert til Corona, er å finne ut hvorfor noe som kalles en «surfactant», som gjør lungene myke og tillater utvidelse og sammentrekning, synes å bli kraftig redusert hos noen av de hardest rammede Coronasyke. Uten eller med lite «surfactant», vil lungene bli stive og harde, noe som selvfølgelig påvirker evnen til å puste. Pasienter med lite av dette stoffet må hurtigere ha pustehjelp. Nær framtid vil ganske sikkert gi mye kunnskap om dette nye viruset.

Opphopning av alt for mange lik pga alle dødsfallene i New York, har gjort at man må ta i bruk lastebiler med kjølelager.

Opphopning av alt for mange lik pga alle dødsfallene i New York, har gjort at man må ta i bruk lastebiler med kjølelager.

Bagatellisering.

Behovet for å bortforklare og bagatellisere alvoret av viruset det er snakk om, kan ha ulike årsaker. Det kan være generell mistillit til myndighetene eller troen på at alle med politisk innflytelse er ute for å ta, undertrykke eller ødelegge borgerne.

Eksempler på bagatellisering: «Det har ikke gått så ille som de planla», «Det er bare en vanlig influensa», «Mange er blitt friske», «Dette er hysteri», «Bare noen få av et lands befolkning er blitt smittet.» «Gamle menn dør av så mange andre ting også.» «Den ‘såkalte’ pandemien».

Tilliten til myndighetene.

Ved å spre konspirasjonsideer som skaper mistillit til myndighetenes tiltak for å begrense smitten, kan denne kommunikasjonen påvirke andre som ikke selv er vant til å undersøke kildene til informasjon. Muligheten er derfor til stede for at flere ignorerer helsesystemets råd, og resultatet kan bli at enda flere blir smittet. Kristne burde ikke være delaktige i å påvirke andre på en slik måte at mennesker kan lide og dø.

I Guds ord står det ikke at vi skal kjempe imot landets autoriteter eller plante mistillit til dem. De er innsatt av Gud, og vi skal ha respekt for dem, med det klare unntak at vi ikke kan følge dem når de ber oss bryte Guds hellige bud.

Om koronakonspirasjoner

Selv om denne artikkelen handler om ulike holdninger til virusepidemien som for tiden herjer, er det meningsfylt å inkludere noen overordnede refleksjoner. Det er forskjell på konspirasjonsteorier og konspirasjonssannhet. Selvfølgelig har det alltid vært både mennesker og systemer som konspirerer, ved at de søker å lure og manipulere andre for å oppnå egne formål. Det gjelder innen politikk, finans og religion. Mennesker som i sin mentalitet ikke er samstemte med bibelske prinsipper for åpenhet, ærlighet og objektiv sannhet, kan være motiverte til å jukse.

Det må ikke finnes noen sannhetsvegring blant Jesu etterfølgere. Vi må regne med at alle som identifiserer seg med kristennavnet, er opptatt av å være sannhetsorienterte. Han som ga navn til vår ideologiske identitet, kalles i Guds Ord for «Sannheten», Joh. 14:6 og har lovet å hjelpe alle sannhetssøkende til den «fulle sannhet», Joh. 16:13. Apostelen Paulus stiller spørsmålet: «Hvem har hindret dere i å være lydige mot sannheten?», Gal. 5:7, og vi kan tillate oss å tolke hans appell til å gjelde alt som er objektivt sant. Også apostelen Johannes deler en tankevekker, ved å skrive: «Ingen løgn kommer fra sannheten», 1. Joh. 2:21. Hvis vi omformulerer hans påstand noe, kan det også være riktig å hevde at ingen sannhet kan komme fra løgn.

Denne artikkelen handler ikke om den sanne konspirasjonen, men om alle påstandene som ved grundig ettersyn ikke kan dokumenteres, og derfor fortjener betegnelsen teorier. For noen år siden, før internett gjorde det mulig å kontrollere og sjekke omtrent alt som ble påstått, var vi langt mer sårbare og kunne derfor lettere bli påvirket av ukontrollerbare rykter.

Siden koronaepidemien er rammen for dette innlegget, skal vi se på noen av de mange påstandene som sirkulerer i media.

«Dette viruset er konstruert av mennesker for en spesiell hensikt og kommer fra et laboratorium i Wuhan i Kina.»

«Viruset kan ikke oppstå naturlig, og er sannsynligvis laget av europeere for å ødelegge USA».

«Sykdommen er framstilt av Bill Gates (eller andre rike mennesker) for å redusere verdens befolkning».

«Det er medisinalfirmaene som har startet det hele for å kunne tjene penger på en vaksine», (som de ennå ikke har klart å lage.)

«Når vaksinen til slutt kommer, vil den inneholde en chip som plantes i kroppen og utgjør «dyrets bilde» som Bibelen omtaler i Joh. Åpenb. 13:16.17, og alle som ikke mottar vaksinen vil ikke få lov til verken å kjøpe og selge».

«Det er egentlig paven som står bak viruset, og kirken har som mål å kun gi «motgift» til katolikker og derved tvinge alle til å bli medlemmer av dette kirkesamfunnet», osv.

Dette er påstander som spres og man skulle anta at veldig få mennesker tror på disse spekulasjonene, men mye tyder på at det faktisk er et marked for teoriene. Siden det er helt umulig at alle disse helt forskjellige ryktene er sanne, kan mennesker som er konspirasjonssvake og lite opptatt av å kontrollere kilder og opprinnelse, kunne velge å tro på den teorien som passer deres ideologi og er samstemt med de antipatier som de allerede har.

Det finnes faktisk byråer hvor mange er ansatte for å finne på aktuelle spennende påstander som selges til nyhetsformidlere rundt om i verden. Disse byråene forteller selv at de konstruerer historier slik at de passer med det mange er opptatt av. Innen den kristne forkynnelsen snakkes det om nærværende (aktuell) sannhet. Disse ryktefabrikkene lager nærværende usannhet og tjener gode penger på det.

5G-masts-set-on-fire

5G master satt i brann i England, pga koronamistanker. Må minne om at 15.000 danske døde av spanskesyken like etter 1 verdenskrig, det var før teknologiske framskritt. Det kan være mange årsaker til at noen blir svært syke av corona, men den viktigste årsaken er viruset selv.

På grunn av at mange er opptatte av hvordan elektronisk stråling kan påvirke vår helse, er en av påstandene som spres på sosiale media, at de nye 5G-telefonmastene som er satt opp i noen land, sender ut radiosignaler som på en eller annen uforklarlig måte framskynder spredningen av det omtalte viruset. I England er flere slike master satt fyr på og blitt ødelagt, rapporterer BBC News.

For mennesker som velger å være ettertenksomme slik at de vurderer informasjon som tilbys og samler både «pro» og «con» indikasjoner, er det mye å hente som gjør denne 5G-teorien suspekt. I både Iran og Japan har spredningen av viruset vært dramatisk, selv om ingen av disse landene ennå har tilgang til 5G-systemet. Også observasjonen om en uforklarlig fugledød i Holland, blir av noen knyttet til 5-G mastene. Ved å søke mer informasjon, oppdages det at det kinesiske teleselskapet Huawei foretok 5G-testing mange måneder før den nevnte fugledøden.

En tysk rapport.   (Når dette legges ut har Dagbladet en beskrivelse av denne rapporten. Se referat til helt nederst).                                                                                                                                                                                                                                             En annen teori som nå spres iherdig på nettet, insinuerer at et kjent tysk dokument indikerer at Covid-19 viruset er bevisst plantet som et eksperiment, og at en detaljert og avslørende rapport om denne planlagte aksjonen ble skrevet for 6-7 år siden, og at den forteller hva som ville finne sted i framtiden. Ved å undersøke påstanden viser det seg at dette dokumentet, på ca. 80 sider, ikke er noe annet enn en utredning om hva et land burde gjøre i tilfelle det blir rammet av en stor katastrofe og hvilke konsekvenser et slikt scenario ville ha på ulike sider av et moderne samfunn. Det blir sagt på konspirasjonsvideoer, at det som er rapportens innhold, er en helt nøyaktig beskrivelse av det som nå skjer i forbindelse med koronasmitten. Derfor hevdes det at rapporten egentlig er en handlingsplan for hvordan denne smittsomme sykdommen bevisst skulle lages og spres.

1349_burning_of_Jews-European_chronicle_on_Black_DeathAlle land har forhåndlagde beredskapsplaner, hvor forskere fra ulike disipliner og fagområder prøver å kartlegge hvilke konsekvenser ulike katastrofer ville kunne ha for både funksjoner og landes borgere. Vi må regne med at de som har utarbeidet denne og lignende rapporter, er dyktige fagfolk med bra kjennskap til tidligere parallelle hendelser i ulike land.

At den tyske rapporten inkluderer at Kina potensielt kunne bli kilden til en eventuell framtidig smittsom pandemi, er ikke merkelig. Det er kjent at mennesker i Kina spiser en rekke dyr som borgere i flere andre land aldri ville anse å være føde for mennesker. Det faktum at enkelte av disse dyrene er bærere av farlig virus som ikke finnes noe annet sted, gjør at Kina absolutt burde nevnes som potensiell kilde for en eventuell pandemisk pest. Siden andre tidligere smittsomme epidemier, av samme årsak, også har hatt Kina som utgangspunkt, ville det være uprofesjonelt ikke å regne med en slik framtidig mulighet. Å kalle denne vurderingen en planlagt framtidig spredning av en virussykdom, viser hvor den rasjonelle og logiske grensen går mellom sann og konspiratorisk informasjon.

Rapporten fra Tyskland, som i konspirasjonsmedia er tolket til å være en plan for å ødelegge og drepe, viser seg altså å være en plan for hvordan landet best kan reagere ved eventuell flom, terror, pest, voldsomme skogbranner eller andre katastrofer. Å omgjøre denne rapporten om hvordan samfunnet best kan bevares ved en krise, til en plan for hvordan myndighetene kan drepe sine borgere, krever både uærlighet, kynisme og vilje til å spre falske anklager. Metoden burde i hvert fall være utenkelig for alle med et kristent livssyn.

Vi har merket oss at en meget kjent påvirker som mange kristne lyttet til, insinuerer i sine videoer at denne tyske kriserapporten kan tolkes slik at det dreier seg om en mulig planlagt koronasmitte. Samtidig sier denne forkynneren at: «Vi kan jo ikke vite med sikkert». Vår påstand er at når vi som kristne ikke kan vite med sikkerhet, da skal og må vi heller ikke spre rykter og falske anklager. Den sannhet vi måtte forkynne mister sin troverdighet når vi samtidig sprer rykter som senere kan dokumenteres å være usanne.

Diktatoriske tendenser.                                                                                                         

Med hensyn til den pågående globale virusepidemien, synes det som om politiske ledere med diktatoriske tendenser er på bølgelengde med noen konservative kristne. De bagatelliserer begge koronakrisen og kaller den en vanlig og «omtrent» ufarlig influensa. Både Hvite Russlands og Brasils presidenter er eksempler, sammen med enkelte politiske ledere i Afrika og i noen mindre Sør-amerikanske land som avdramatiserer epidemien av forskjellige årsaker. President Donald Trump viste vel først noen slike tendenser, men hadde trolig enkelte rådgivere som hjalp han å revurdere når dødstallene begynte å stige. Svært mange av de nevnte kalte til og med epidemien en ganske vanlig forkjølelse, som er blåst ut av proporsjoner og hurtig går over av seg selv. De hevdet at det ikke var spesielt viktig å ta forholdsregler og hindre spredning.

 

Jair Messias Bolsonaro, president i Brasil, kalte den 10 mars corona pandemien en fantasi skapt av media.

Jair Messias Bolsonaro, president i Brasil, kalte den 10 mars corona pandemien en fantasi skapt av media.

Det samme mente og mener en voksende gruppe kristne, som definerer seg å være bibelkonservative. I sin litteratur og fra talerstoler kaller de denne lungesykdommen for «det såkalte» korona-viruset, og kommuniserer sin skepsis til at omtalte sykdom eksisterer og er farlig.

Mens disse ideene sirkulerer og spres i flere kristne fora, dør titusener av mennesker på en utrolig smertefull måte, både i sine hjem, på gater og på overfylte sykehus i mange land. Eldre mennesker som dør av en vanlig forkjølelse etterfulgt av lungebetennelse, avslutter som regel livet fordi hjertet slutter å slå. Korona dreper ved å kvele offeret, både ved at lungefunksjonen nedsettes og samtidig når ikke oksygen kroppen fordi dette spesielle viruset hindrer den i å trenge gjennom cellene fra lungene. At ikke alle blir veldig syke og dør, er ikke et holdbart argument, når mange nok blir rammet hardt og mister livet.

Når presidenter med diktatoriske legninger til slutt må innrømme at dette viruset er en realitet, er de raskt ute med å legge skyld og ansvar på sine politiske motstandere. De hevder gjerne at sykdommen er produsert og plantet av den politiske makten de mener er mest kritisk til den politikk de selv fører. Når de konservative kristne kommer til den samme konklusjon, legger de skyld og ansvar på globale ideologiske krefter som har til hensikt å forfølge alle kristne, sette dem i fangeleirer eller hugge hodet av dem med giljotiner fra den franske revolusjon.

Felles for både de nevnte politiske lederne og den omtalte gruppen konservative kristne, er at de benekter virussykdommens eksisens eller alvor og samtidig bagatelliserer legevitenskapens anbefalinger for å hindre smitte, sykdom og manges død.

Hovedkilden til holdningene som preger mange av de kristne som benekter eller bagatelliserer virkeligheten av lungesykdommen, er en gruppe konservative amerikanske kristne som har en helt spesiell og lite troverdig tolkning av bibelens endetidsscenario. De tror at det hele dreier seg om at en politisk og pengesterk maktelite, som har til hensikt å utrydde vanlige mennesker for å sikre seg nasjonal og global dominans. Av den grunn er disse politisk/kristne gruppene opptatt av å lage seg tilfluktsrom, hamstre mat og skaffe seg våpen, slik at de kan være beredt for den fysiske krigen mellom makteliten og vanlige borgere.

I enkelte land har restriksjoner vært spesielt harde. Det kan være de viser spesielt diktatoriske anlegg eller er svært redde.

I enkelte land har restriksjoner vært spesielt harde. Det kan være de viser spesielt diktatoriske anlegg eller er svært redde.

Det er litteraturen og videoene til disse politisk/kristne fraksjonene som spres over hele verden og hisser opp noen konspirasjonssvake kristne til å betrakte politiske ledere som fienden man må beskytte seg mot og møte med maksimal mistro. Noen går så langt at de er overbeviste om at omtrent alle politiker konspirerer for befolkningens død og alle leger har som oppgave å drepe ved å gi farlig og dødelig behandling.

Når helsemyndighetene derfor kommer med anbefalinger og råd som kan hindre smitte av den aktuelle lungesykdommen, blir disse rådene nærmest latterliggjort og sabotert. På grunn av at landets myndigheter, i dette religiøse endetidsbilde, betraktes som den store fienden, blir politikernes og helsesystemets anbefalinger, lover og vedtak, tolket som ledd i en kommende og planlagt undertrykkelse.

At myndighetene i noen land velger å lage mer drastiske restriksjoner på grunn av epidemien enn tilfellet er i andre land, kan ha ulike årsaker. Det kan skyldes frykt for konsekvenser og usikkerhet for hva det hele vil lede til av økonomiske kriser. Det kan også tenkes at et land med en autoritær ledelse, vil velge tøffere metoder enn land med mer demokratiske prosesser. De forskjellige fremgangsmåtene behøver ikke knyttes til annet enn behovet for å stanse spredningen av viruset så fort som mulig, sammen med den åpenbare uvitenheten om hvordan det best kan utføres. Så mange av verdens eksperter er tydeligvis uenige, og det er rimelig at mange føler at de må prøve seg fram.

Bibelens endetidsbilde.                                                                                                            

Profetiene i Guds ord om en tilspisset siste konflikt mellom Kristus og Satan er klart omtalt. I Johannes Åpenbaring kapittel 13, beskrives en situasjon hvor både politiske og religiøse aktører vil søke å tvinge mennesker til å opponere mot innholdet i Guds hellige lov. At Den Onde vil benytte både politiske og religiøse systemer for å gjennomføre sin hensikt, blir tydelig beskrevet i den bibelske profetien.

Det og nettopp det er agendaen og valget alle blir tvunget til å ta, er om de vil eie en Jesusrelasjon som tilbyr himmelsk kraft til å være lydige mot Guds bud, eller følge påbudet om å bryte Guds lov. Oppskriften på en slik personlig relasjon med Jesus, må være fokus i all sann kristen forkynnelse. Det er ikke viruset korona, konspiratoriske politikere og farlige leger vi skal frelses fra, men fra vår synd og ulydighet mot Gud.

Hvordan skal kristne forholde seg til denne framtidsbeskrivelsen? Vårt kall og hovedoppgave er å forkynne Jesu budskap om hvordan Guds frelse kan nå så mange som mulig, slik at vi kan være beredt når vi legges i graven eller når Jesus kommer igjen. Tilbudet inkluderer både tilgivelse for angret og bekjent synd og en vedvarende Jesusrelasjon som gjør det mulig for Hans Ånd å styre våre liv slik at kraft til lydighet mot Guds vilje tilføres oss.

Et viktig poeng i denne sammenheng, er at selv om det skulle være sant at vi som kristne blir eller vil bli utsatte for mennesker og systemer som vil frata oss frihet og påtvinge oss sin agenda, må vår respons hentes fra Jesu egen undervisning. Enten vi møter fiendskap på den fysiske, politiske, religiøse, ideologiske eller sosiale arena, er det ikke vår oppgave, som Jesu etterfølgere, å ta opp kampen mot disse overgriperne med metoder som ikke er i harmoni med innholdet Jesu lære.

Hvordan be Jesus jødene forholde seg til den romerske okkupasjonsmakten?

Hvordan be Jesus jødene forholde seg til den romerske okkupasjonsmakten?

Da Kristus, Guds Sønn, vandret blant mennesker, var landet okkupert av en politisk fiende. Han fortalte at Jerusalem ville bli ødelagt og at de troende måtte flykte før det ble for sent. Han advarte mot religiøse ledere som forfalsket Guds sannheter, men hans forkynnelse var ikke imot det politiske maktsystemet som gjorde livet vanskelig for alle i landet. Det han sto for, prioriterte og forkynte burde være fasit for dagens bibeltro kristne.

Da profeten Daniels tre venner, sammen med hele den politiske ledelsen, ble innkalt til å møte på Durasletten i Babylon, forsto de tre unge hebreerne hva som ventet dem, (Daniels bok kapittel 3). Som en del av det politiske ansvaret de var tildelt, var de oppmerksomme på at de var forpliktet til å være til stede ved dette arrangementet. De kjente til kongens behov for å bli hyllet og regnet med at alle med politisk ansvar ville bli bedt om å tilbe statuen som var et symbol på kongen selv. Ildovnens motiverende formål var åpenbar. De hadde over tid observert hvordan det gullbelagte gudebildet og den kjempestore ovnen ble bygget og var godt kjent med hva som kom til å skje.

Det er lite trolig at disse gudfryktige unge mennene var engasjerte i en kampanje, åpen eller skjult, for i forveien å spre informasjon om kongens og hans politiske agenters planer om å tvinge alle til å ta del i den kommende avgudstilbedelsen. Oppgaven himmelen hadde gitt dem som landflyktige i et hedensk land, var å representere Guds prinsipper i sine liv. De var uten tvil villige til å dele sin gudstro med alle som ønsket å høre, og de valgte å leve sine liv etter Herrens prinsipper og lover.

De bestemte seg nok ikke for hvordan de skulle reagere først da de sto der sammen med de andre foran gudebildet og ildovnen. Den bestemmelsen hadde de tatt for lenge siden. Deres fiende var ikke verken den hedenske kongen eller hans stab av politiske rådgivere. Fienden var Guds store motstander, djevelen. Det var ikke Hans onde planer om å tvinge alle til å tilbe en avgud som var fokus i deres vitnesbyrd, men betydningen av gudsrelasjonen og Hans tilbud om kraft til å lyde den levende Gud når og hvis de ble satt på prøve.

Kan Gud sende smittsomme sykdommer?                                                                                     

Spørsmålet om Gud «sender», «tillater» eller «trekker sin beskyttelse vekk», er ikke temaet her, men vi kan likevel forholde oss til informasjon i Guds Ord som absolutt hører hjemme i denne artikkelen. Siden ordet «pest» er Skriftens uttrykk for det vi i dag kaller en smittsom sykdom, er det enkelte vers som kan være aktuelle å merke seg. Gud er allmektig og det er ikke frelse og evig liv utenfor en ærlig relasjon med Ham. For å nå sitt folks motivasjon når de gikk sin egen vei og valgte å være ulydige og ignorere Hans bud, tillot Herren seg å bruke dramatiske metoder for å invitere dem til å våkne og se sine liv evighetens perspektiv. Noen ganger benyttet han pest og plager for å nå dem.

«Men dersom dere ikke lyder meg og holder alle disse bud … da vil også jeg stå dere imot … og om dere samler dere i byene, da vil jeg sende pest iblant dere», 3. Mos. 26:14.24.25.

Til et gjenstridig og ulydig folk sa Herren: «Jeg sendte over dere en pest av samme slag som i Egypt … men dere har ikke omvendt dere til meg, ser Herren», Amos. 4:10

«Når jeg lukker himmelen, så det ikke kommer regn, og når jeg befaler gresshoppene å fortære landet, og når jeg sender pest iblant mitt folk, og så mitt folk, som er kalt med mitt navn, ydmyker seg og ber og søker mitt åsyn og omvender seg fra sine onde veier, da vil jeg høre i himmelen og tilgi deres synd og lege deres land», 2. Krøn. 7:13.14.

«Så lot Herren det komme en pest i Israel, fra morgenen til den fastsatte tid. Og det døde sytti tusen mann av folket fra Dan til Be’er-seba … og Herren hørte landets bønn, og straffedommen stanset og vek fra Israel», 2. Sam. 24:15. 25.

I Johannes Åpenbaring kapittel 16, omtales det Bibelen kaller de siste plager. Da vil også pest ramme dem som kjemper imot Guds prinsipper og lover, men Bibelen garanterer at alle som har stilt seg på Guds side i striden mellom Kristus og Satan, ikke har noe å frykte. Gud vil beskytte alle dem som har overgitt sitt liv til Ham og mottar kraft fra himmelen til å være trofaste.

En kjent kristen forfatter skrev det følgende for over 100 år siden. «Gud holder sin hånd over sine skapninger og verner dem mot ødeleggerens makt. Men kristenheten har vist forakt for Guds lov, og Herren vil gjøre akkurat det han har sagt han vil gjøre. Han tar sine velsignelser bort fra jorden og fjerner sin beskyttelse fra dem som gjør opprør mot hans lov og som lærer og tvinger andre til å gjøre det samme. Alle som Gud ikke beskytter, er i Satans makt. For å fremme sine egne planer vil han favorisere enkelte og gi dem fremgang. Andre vil han bringe ulykke over, og så få folk til å tro at det er Gud som hjemsøker dem», E.G. White.

(Elin T. Haugvik Berglund og John Berglund)

 

Den tyske rapporten omtalt i Dagbladet i dag, den 10. april 2020.

Fra Dagbladet: For sju år siden, i januar 2013, leverte Folkeinstituttets søsterorganisasjon i Tyskland, Robert Koch-instituttet, en risikoanalyse til det tyske parlamentet. I detalj beskrev instituttet hvordan en global pandemi, forårsaket av et nytt Coronautbrudd, vil utspille seg.

Ekspertene tok utgangspunkt i et hypotetisk virus som de kalte «Modi-Sars» – et modifisert Sars-virus, som de så for seg kunne ha mange av de samme egenskapene som det opprinnelige Sars-viruset. Coronaviruset Sars forårsaket som kjent en global epidemi i 2002-2003.

Robert Koch-instituttets fagpersoner så for seg at «Modi-Sars» skulle være langt mer smittsomt, spre seg med større hastighet og ramme millioner av mennesker. Meget treffsikkert, i og med at det nye coronaviruset Sars Cov 2, som ble registrert i Kina i desember i fjor, allerede er blitt en global pandemi.

Dystert scenario

Fra Dagbladets rapport om det tyske studiet: «Selv om tiltak, som er hjemlet i smittevernvernloven og pandemiplaner, iverksettes raskt og effektivt av myndighetene og helsesystemet, kan ikke den raske spredningen av viruset stoppes effektivt på grunn av det korte intervallet mellom to infeksjoner», skrev Robert Koch-instituttet i 2013.

Videre fra den tyske rapporten: «Ingen medisiner er tilgjengelige for behandling, så behandlingen kan bare være symptomatisk. En vaksine er heller ikke tilgjengelig. Nye tilfeller kan forventes inntil en vaksine er tilgjengelig.»

Dagbladet siterer også at rapporten antar: «Viruset kommer fra Sørøst-Asia, hvor patogenet, som ble funnet i ville dyr, blir overført til mennesker via markeder. Helsevesenet vil stå overfor enorme utfordringer som ikke kan overvinnes. Symptomene er feber og tørr hoste, flertallet av pasientene har kortpustethet, endringer i lungene synlige på røntgen, frysninger, kvalme og muskelsmerter. Diaré, hodepine, utslett, svimmelhet, kramper og tap av matlyst kan også forekomme».

«Overføringen skjer hovedsakelig via dråpesmitte, men siden viruset kan forbli smittsomt i noen dager på livløse overflater, er dette også en mulig smittevei.»

Mer fra rapporten: «Dødeligheten er høy blant 10 prosent av de berørte, men er forskjellig i ulike aldersgrupper. Barn og unge har generelt lettere sykdomsforløp.»

Dagbladet inkluderer videre at rapporten fra Robert Koch-instituttet ser for seg at: «Et enormt antallet smittede som har så alvorlig sykdom at de bør legges inn på sykehus eller trenger intensiv behandling på sykehus, overstiger den eksisterende kapasiteten.»

Denne rapporten beskrev for sju år siden nærmest den situasjonen vi har i dag med covid-19. I dette scenariet ble det blant annet omtalt hvor viktig helt tidlige restriksjoner er.

Fungerende assisterende direktør Espen Nakstad i Helsedirektoratet sier til Dagbladet at de er kjent med analysene fra Robert-Koch-instituttet i Tyskland. Han sier at utbruddet av Sars-viruset tidlig på 2000-tallet og det senere utbruddet av MERS-coronavirus har blitt brukt som scenarier for pandemiplanlegging i flere land. Også i Norge har denne type pandemier ligget høyt på risikoanalysene for hendelser som kan ramme samfunnet, ikke minst etter utbruddet av svineinfluensa i 2009.

Espen Nakstad legger til at ifølge den tyske analysen kan man vente seg at utbruddet kommer i tre separate bølger med et enormt høyt skadetall og alvorlige effekter på forskjellige beskyttede områder over en periode på tre år.

 

Tags: , , , , , , , , , ,

2 Responses to “Sannhet, halvsannheter, løgn og insinuasjoner”

 1. Anders Olav Bjørkavåg
  April 14, 2020 at 20:42:50 #

  Det skumle med akkurat dette viruset – SARScov2 – er at det har svært gode evner til å unngå og undertrykke kroppens immunforsvar. Den første lette infeksjonen – gjerne i nese og hals – er ofte ikke ledsaget av sykdomsfølelse.
  Infeksjonen brer seg raskt til lungene – hvor den gradvis vokser. Plutselig kan den spre seg til tarm – hjerte – lever og blodårer – til og med hjernen er truet. Da trenger man all mulig intensiv behandling for å ha en sjanse til å overleve.

  Alle cellene i kroppen (unntatt røde blodlegemer ) har sitt eget interne system for å oppdage og undertrykke virusinfeksjoner. De har «sensorer» som oppdager virus-RNA når det er dobbeltkjedet. Alarmen går – signal går til cellekjernen om å produsere alarmsignaler (interferon alfa) – signalet går både til den angrepne cellen og til nabocellene. Når cellene har aktivert sitt virusforsvar har vanligvis viruset ingen sjanse – alt RNA i cellen blir nedbrutt – de angrepne cellene blir destruert av immunsystemets dreperceller (natural killer cell) – eller de tar selvmord ( apoptose)

  Så har mange ulike virus tilegnet seg evner til å unngå dette virusforsvaret – og blant alle disse er SARS cov 2 en mester.

  Kort fortalt evner dette viruset å hindre at cellenes virusforsvar aktiveres. Det gjemmer bort dobbeltrådet RNA og bryter ned reseptor for alarmsignalet interferon – det sender signaler til cellekjernen om å avbryte alarmen.

  Kroppen har heldigvis et andrelinjeforsvar. Det er det avanserte immunsystemet som lager antistoffer og dreper virusinfiserte celler. Alle celler må til en hver tid vise frem småbiter av de proteinene som er inne i cellene i et overflateprotein som heter MHC1. Immuncellene kan da finne «ulumskheter» og angripe virus og virusinfiserte celler. Dette immunsystemet er under sterk kontroll av Immunsystemets hjelperceller (Th) cellene.

  Det viser seg at SARS cov 2 klarer å angripe også T lymfocyttene og passivisere disse. Dette blir nærmest som ved en HIV infeksjon der immunsystemet gradvis nedbrytes. Da kan man også få store bakterielle infeksjoner på toppen av denne alvorlige virusinfeksjonen.

  Vi skal være glad for at det forskes rikelig nå. Dette er en sykdom der immunsystemet ofte kan trenge litt hjelp. Det finnes noen antivirale midler med lovende effekt – Remdesivir og Favipivavir. Malariamedisinen hydroxyklorokin har flere kjente antivirale effekter. Den gjør det vanskeligere for viruset å binde seg til cellen. Denne medisinen bidrar også til å aktivere cellenes interne forsvar mot virus. Det er også enkelte andre medisiner med mulig effekt. Etter hvert kan det også være vaksiner som kan trene viruset opp til å møte denne utfordringen.

  De fleste sjuke blir friske igjen. Immunsystemet klarer det utroligste. Men det er lurt å ha sine vitaminer i orden – og unngå røyk og forurenset luft.

Leave a Reply