Pavens søndagsappeller og Bibelens profetier

Hvis du vet noe om hvordan sluttresultatet skal bli, er det lettere å vurdere hvor langt i utviklingen man er kommet. En arkitekt som sitter med tegningen av et ferdig hus, har ingen vanskeligheter med å se hvor i byggeprosessen man er til enhver tid.

Denne tenkemåten er både nyttig og viktig når det kommer til å forstå hvor vi er i oppfyllelsen av noen bibelske profetier. I Johannes Åpenbaring kapittel 13, gir Jesus oss en ganske grundig beskrivelse av noe som skal skje like før han kommer igjen for å hente sine.

Først i kapitlet får vi en detaljert omtale av en religiøs/politisk makt som ned gjennom historien har forfulgt Guds sanntroende folk. En rekke kjennetegn på denne makten er spesifisert, og bibelstudenter burde ikke ha vanskeligheter med å se at det er pavemakten som beskrives. Alle de store og kjente reformatorene så det også slik.

BeasthornBlant kjennetegnene i dette kapitlet i Åpenbaringen, nevnes forfølgelsene av annerledes troende gjennom inkvisisjonen, den katolske kirkes arrogante tolkning av sin egen guddommelige makt, og dogmer som er en spott mot Gud. Og ikke minst en nøyaktig beskrivelse av de 1260 årene med religiøs/politisk dominans, fra 538 til 1798, som uten tvil beviser at det er snakk om pavemakten.

Når en profeti gitt av Herren selv, mange hundre år før den oppfylles, er så spesifikk og nøyaktig, burde det ikke gi rom for tvil og usikkerhet. Pavekirken fikk sin politisk/religiøse makt i 538 og nøyaktig 1260 år senere, som profetien spesifiserer, i 1798, fikk kirken det midlertidige dødelige såret som profetien omtaler, ved at paven ble tatt til fange av Napoleon, og alle katolsk kirker i Europa ble stengt.

Men profetien i dette kapitlet forteller også at dette kirkesystemet skal gjenvinne sin innflytelse og dominans, og at hele verden til slutt vil underkaste seg dens myndighet. Den økumeniske prosessen som har gjort paven til kristenhetens moralske leder og «hellige far», er for alle å kjenne til.

USBEASTI siste del av kapittel 13 i Johannes Åpenbaringen, får vi vite at pavekirken i samarbeid med USA (som uten tvil er makten som er synliggjort fra vers 11), vil påtvinge alle mennesker religiøse forskrifter som kan håndheves av politiske myndigheter. Vi tror at en lov vil bli vedtatt som krever at den falske og u-bibelske hviledagen, søndag, skal helligholdes av alle, og at kristne som velger å lyde Guds lovs fjerde bud og helligholde bibelens sabbat, lørdag, den sjuende dag i uken, vil bli forfulgt.

Sabbaten er Guds tegn og merkedag (2. Mos. 31:13.17. Esek. 20:12.20) og den katolske kirke har erklært søndag å være dette kirkesamfunnets merke, tegn og symbol på dets guddommelige myndighet og makt. Kirken gjør krav på rett til å endre Guds bud, og nettopp denne endringen av Guds hellige dag, er et av bibelens kjennetegn på Antikristmakten som mange av oss tror at pavekirken representerer.

Det hele vil dreie seg om hvem man vil følge og vise lojalitet. Menneskelige vedtekter lansert av selveste Antikrist, eller lojalitet til Gud ved å lyde hans hellige bud. Derfor tror vi at å ta «Dyrets merke», vil i den siste tid bli å akseptere merket eller lojalitetstegnet til pavekirken (som nettopp er «dyret» i denne profetien) i stedet for å vise lojalitet til Herren.

Søndag som fokus.

Siden kristne som kjenner sin Bibel, allerede vet at pavekirken arbeider målrettet, mot det denne profetien åpenbarer, er det rimelig at vi følger med i hvordan pavekirken kommuniserer vedrørende fokus på søndagen.

Parallellen med arkitektens kjennskap til sluttresultatet er tydelig. Da kan vi lettere forstå hvor vi akkurat nå befinner oss i prosessen.

obama og pavenPave Frans skal som kjent besøke USA i september i år, og i en rekke uttalelser fra Vatikanet den siste tiden, er betydningen av rett søndagshelligholdelse blitt vektlagt på en måte vi aldri før har vært vitne til.

I en tale holdt den 12. august, erklærte paven at søndagshelligholdelse er selve nøkkelen til å kunne motta alle Kristi nådegaver. Hvis du tenker deg om, må du innrømme at dette er en både dramatisk og ekstrem påstand. Å åpne seg for og ta imot «Alle Kristi nådegaver» blir selvfølgelig ansett å være en absolutt betingelse for å kunne motta frelse. Ved denne og lignende uttalelser i den senere tid, gjør paven porten til frelse ganske «smal», men på en måte som ikke er samstemt med bibelens lære.

Det innebærer at helligholdelse av den falske og u-bibelske hviledagen, i det katolske systemet, framsettes som en tvingende nødvendighet for evig liv. En slik kopling mellom «søndag og frelse», gir kirken enorm makt og vilje til å arbeide for at lover og forskrifter blir vedtatt, for at en slik helligholdelse kan nå alle. Det blir et vesentlig evangeliseringsverktøy, som nødvendigvis må nå alle mennesker, siden Jesu misjonsappell om å forkynne evangeliet til hele verden, da er nødt til å ha i seg en absolutt nødvendig helligholdelse av pavekirkens merkedag, som er «dyrets merke».

SunWorship_shamash-symbol«Vatican radio» annonserte samtidig med pavens nevnte appell, at nødvendigheten av å helligholde søndag på rett måte, også ville bli et vesentlig fokus i pavens tale på «World Meeting of Families» i Filadelfia, som er en av de tre store begivenhetene som paven skal være engasjert i på sin reise til USA. I tillegg skal han som kjent tale til det amerikanske folk via et arrangement i Kongressen og til verdenssamfunnet med en tale i FN i New York.

Paven lanserte jo for litt siden sin mye omtalte encyclica om miljøet, i et

Søndag er solens dag. Solsymbol før og nå

Søndag er solens dag. Solsymbol før og nå

budskap om at alle (hele verden) nå må stå samlet for å kunne «redde kloden». Merk deg at også i denne spesifikke appellen, hevdet paven at en rett helligholdelse av søndag som hviledag, var en hjørnestein for å kunne lykkes i miljøarbeidet.

Det ligger an til at rett helligholdelse av pavekirkens søndag, som Bibelen identifiserer som «Dyrets merke» og et tegn på lojalitet til og underkastelse til selveste Antikrist, vil bli et sentralt fokus i pavens appeller i USA. En appell til amerikanske politikere og det amerikanske folket i Kongressen. Til alle verdens familier i Filadelfia. Og til verdenssamfunnet i FN.

Fellesnevneren i alle pavens appeller til disse målgruppene, blir nødvendigheten av at vi nå sørger for at søndagen blir respektert og helligholdt av alle. Skal vi redde kloden, redde og bevare våre familier og skal vi lykkes med å fordele verdens verdier, sørge for de fattige og oppleve fred, kommer paven til å løfte opp en sentral fellesnevner, nemlig «Dyrets Merke»pope søndag

Alt tyder på at denne utviklingen viser oss hvor vi befinner oss akkurat nå, i Guds forutsigelser om hendelser like før alt er slutt her nede.

«Men når dette begynner å skje, da rett dere opp og løft hodet, For deres forløsning stunder til», Luk. 21:28.

 

Tags: , , , , ,

4 Responses to “Pavens søndagsappeller og Bibelens profetier”

 1. Gerhard Arne Eidså
  February 9, 2016 at 12:49:48 #

  Hei dere ! Det ser ut som Den nye verdensorden planlegger en felles hviledag og andre høytider.
  Eks jesuitten Alberto Rivera påstår at de faktisk planlegger lørdag som felles hviledag for å oppnå sympati. Hvilken dag er nok ikke så viktig for de bare vi tilber antikrist. Fremtiden vil vise hva som skal skje.

  Mvh. Gerhard Arne Eidså . Takk for mange interessante artikler.

  https://www.youtube.com/watch?v=mDG0aVZ39_0

  • admin
   November 12, 2016 at 21:28:48 #

   Jeg har ikke sett det du skriver om Alberto Rivera noe sted? Hvor har du lest det? Uansett. De liker å kalle søndag for sabbat, kanskje der misforståelsen kommer inn? Takk for hyggelig hilsen

   • Gerhard A Eidså
    January 1, 2018 at 01:11:28 #

    Hei igjen!

    Den opprinelinge videoen jeg sendte linken til er visst slettet.
    Sender en annen link som skal fungere.
    Mvh. Gerhard

    https://youtu.be/1V75En7Keq4?t=1449

   • Leif Fjeldberg
    May 17, 2020 at 07:21:20 #

    Takk for nyttig informasjon fra broder i Herren Alberto Rivera

Leave a Reply