Hvem er brukbar for Gud?

Noen mennesker har utviklet en mentalitet som tolker alt gjennom «enten-eller» briller. Trolig er ikke denne holdningsskaden forårsaket av genetiske faktorer, men kan regnet som miljøarv. Det meste man kan ha meninger om oppleves å være «svart-hvitt» og de forholder seg til andre mennesker som personer de enten må «like» eller «avsky», «holde avstand til» eller «ha som venner». Når denne spesielle mentale skaden får grobunn hos bekjennende kristne, kan resultatet bli riktig ille.

kvinne som tenkerNår de møter medkristne som tydeligvis mangler noe i sin teologiske forståelse, blir de betraktet som kontrollert av djevelen og forkynnere av falsk lære. Guds Ånd kan i hvert fall ikke bruke dem. Kristne som for eksempel ikke har forstått Bibelens lære om guddommen, og derfor tror på en eller annen variant av den katolsk- inspirerte treenighetslæren, hevdes å tilbe en annen enn den sanne Gud, og derfor er de ikke ledet av Guds Ånd.

Selv om disse tror på Gud og daglig oppriktig ber om at Jesus må være Herre i sine liv og erfarer at Guds Ånd arbeider med dem, anses de likevel som frafalne, fordi de ennå ikke vet nok om forholdet personene i guddommen har til hverandre. Det er godt mulig at den reduserte forståelsen de nå har, kan lede til at de ender opp med en tro som tillater djevelen å herje i deres liv, men de færreste som er forførte har kommet dit i sin erfaring.

Bibelens uforanderlige sannheter står på egne bein og skal forkynnes slik Guds ord åpenbarer dem. Mennesker er foranderlige, står ofte på andres bein, og kan trenge tid og miljø før de klarer å forstå det Herren har åpenbart.

Har vi alltid trodd og forstått det vi nå innser? Var Guds Ånd fraværende i våre liv og sto Jesus på avstand og ventet til vi kom til den erkjennelsen vi nå har? Kanskje det var både Guds Ånd og Jesu nærvær som ledet oss til dagens ståsted.

Luther i Worms

Luther i Worms

Det er ingen tvil om at reformatoren Martin Luther ble brukt av Gud til et oppgjør med mye katolsk hedenskap. Samtidig var det mye bibelsk sannhet denne reformatoren ikke hadde forstått. Når hans reformator kollega Philipp Melanchthon prøvde å vise han sannheten om den bibelske sabbaten, lyktes han nesten, men ikke helt. Martin forsto aldri hvorfor helligholdelse av den hedenske soldagen søndag var falsk lære.

Da denne reformatoren på et tidspunkt hevdet at jødebarn burde drepes ved at man knuste deres hode mot en murvegg, dokumenterte han i høyeste grad en begrenset kunnskap om en kjernesannhet i evangeliet. Betyr hans reduserte forståelse av noe meget sentralt knyttet til det kristne livet, at Gud ikke kunne bruke han til å avsløre og advare mot den katolske kirkes gjerningsreligion?

Hans feilaktige holdning til jødene og hans forkastelse av sabbaten var ikke til hinder for at Gud kunne bruke han til å advare mot avlat, helgentilbedelse og troen på at paven var Jesu vikar på jorden.

Men, sier noen, er det ikke sant da at mye sannhet og litt usannhet gjør forkynnelsen farlig? Blandingen kan uten tvil bli en felle for mennesker som gjør seg sårbare ved selv ikke å undersøke hva som er bibelsk sannhet. Men hvorfor skulle en bibeltro kristen være i en slik bedrøvelig tilstand?

Den navngjetne kristne evangelisten Billy Graham har uten tvil gjort mange mennesker oppmerksom på at Gud har et tilbud til oss mennesker. Det hevdes at 215 millioner mennesker i 185 land har fysisk vært på hans møter. Det er å tro at mange ganske sikkert begynte en vandring med Gud etter å ha hørt hans forkynnelse, og like sikkert er det at mange av dem vandret langt videre i sitt kristenliv og i sin bibelkunnskap enn dit pastor Graham selv kom.

Han var på en måte rammet inn av sørstats-baptistenes offisielle trosbekjennelse. Ikke få av hans tilhørere hadde ikke denne forpliktelsen, og kunne derfor la pastor Grahams levende beskrivelse av Guds kjærlighet og tro på Jesus, være motivasjonen til oppdage hva Billy ikke fortalte dem, om Jesu tro og Bibelens lære.

På en av sine kampanjer, i Atlanta, forkynte pastor Graham følgende grovt u-bibelske lære. «Din evige sjel er din mest verdifulle eiendom. Når kroppen din dør fortsetter din sjel å leve. Den kommer til å leve i all evighet. Kroppen din er bare et hus hvor sjelen har tatt bolig. Bibelens gode nyheter er at Gud ifølge Joh. 3:16 vil gi evig liv til din sjel».

Kanskje noen av dem som hørte ham denne kvelden i Atlanta, begynte å undres over hvorfor Gud behøvde å gi evig liv bare til dem som tror, når alle mennesker, også de som ikke tror, allerede har et evig liv på grunn av en udødelig sjel.

Billy Graham satte dem på sporet og senere oppdaget de flere bibelske sannheter som de selv fant i Guds Ord, men som den berømte evangelisten ikke hadde oppdaget.

Vi tror at kristne burde være varsomme og ydmyke i møte med dem som synliggjør at de ikke har fått med seg all den viktige informasjonen Guds ord tilbyr oss.

StPaulBWDa Jesus stanset Saulus på veien til Damaskus, ønsket han å bruke i sin tjeneste en grusom rovmorder som fant glede i å slakte menn, kvinner og barn som trodde på Kristus. Ville du sett brukbarhet i denne terroristen? Det var som om Jesus sa: «Deg vil jeg bruke som evangelist! Du har nidkjærhet, mot og du er bunnløst oppriktig i din gale teologi. Jeg trenger bare å tilføre deg en kunnskap som du nå ikke har, slik at du kan snu trill rundt og begynne å gå motsatt vei og bli min tjener».

Kristne som lider av «enten-eller» og «svart-hvitt» mentaliteten, makter ikke å forstå at vi mennesker kan være på ulikt sted i vår vandring mot Guds rike. Det betyr ikke at Gud trekker seg tilbake og venter på at vi skal bli noen lunde modne, prektige og brukbare før han involverer seg i våre liv.

Sannheten er at det er Guds ånd som er der hele tiden for å kunne forårsake modningen og veksten. Det var ikke djevelen som gjorde Saulus nidkjær, ivrig og målbevisst. Djevelen skal ha kredit for å forføre og bedra nidkjære, ivrige og målbevisste mennesker slik at de ennå ikke har forstått hele sannheten.

Gud har også tillatt seg å benytte den forståelsen reformatoren Martin Luther hadde, selv om han ikke klarte å lede han hele veien til å forstå alt. Han kan også ha tillatt seg å benytte den kunnskap Billy Graham har, selv om denne over 95 år gamle, og ennå aktive forkynneren, aldri kommer til å forstå alt.

Og hvem blir frelst? Det vet bare Gud.

John Berglund

Tags: , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply