Budskapet til menigheten del 3 – Griskhet

Tekst av Ellen G White. Fra boka “Det er et godt land” oversettelse ved Øyvin Listau

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply