Kulturelt folkemord i kristen regi

 

Til slutt i denne rapporten skal vi informere om hvorfor vi har valgt å ta denne triste historien med i MVV-nett.

I Mens vi Venter redaksjonen har vi i flere år fulgt med på temaet som er omtalt i denne artikkelen. Elin har lenge hatt liggende i sin datamaskin linker og rapporter om det vi skal beskrive i dette innlegget. Vi har ventet på at dokumentasjonen skulle bli mer synlig i offentlige media. Selv har vi vært overbeviste om sannhetsgehalten i alle de vitnesbyrdene som etter hvert ble publisert, men vi har valgt å vente med å skrive om saken.

katolsk skole

Denne katolske skolen var en av de som drev systematisk ondskap

For noen få dager siden, tirsdag den 9. juni, tok NRK «bladet fra munnen», og la ut på sine nettsider en artikkel de valgte å kalle «Et kulturelt folkemord». Vi vet at NRK aldri ville omtale en slik sak på denne måten før de hadde hatt grundige konsultasjoner med sine juridiske eksperter, for å hindre søksmål. Derfor er vi sikre på at dokumentasjonen for denne historien er trygg å dele med våre lesere.

Det har å gjøre med hvordan den Katolske kirke, den Anglikanske og den Presbyterianske kirke i Canada, i mange tiår har mishandlet og misbrukt barn med indianer-bakgrunn. Det er snakk om ca. 130.000 barn og det er fra de mellom 70-80.000 som ennå lever, at myndighetene har hentet et hav av vitnesbyrd og historier om det som fant sted.

Hadde det ikke vært bekjennende kristne som var sentrale aktører i det vi skal rapportere, ville vi ikke ha inkludert denne historien. Mange som ikke har villet tro på det som ble fortalt, har valgt å kalle dem konspirasjonshistorier, for da kan man lettere slippe å forholde seg til det som sies. Innholdet ble nesten for utrolig til å kunne være sant. Det var nok mange konspiratører med i det vi skal nevne, men det dreier seg om konspirasjonssannheter.

harriet Nahanee øyevitne til drapet på Maisie Shaw 1946

En av de overlevende, Harriet Nahanee, som var øyevitne til drapet på Maisie Shaw i 1946

For 15 år siden, i år 2000, ventet over 10.000 rettssaker i det kanadiske rettssystemet. Sakens enorme dimensjoner har gjort at myndighetene, i samarbeid med de kirkesamfunnene som var involverte, har arbeidet for minnelige løsninger. Begrunnelsen er at både kirkesamfunnene og den kanadiske stat ville gått dundrende konkurs om alle disse sakene ble tilkjent en erstatning som sto i forhold til overgrepene. Det er allerede i skrivende stund utbetalt nesten 12 milliarder norske kroner til dem som ennå lever og som har vært ofre for overgrepene. Langt større beløp vil måtte bli utbetalt i framtiden.

Indianerbarna ble med politi-hjelp og våpen i hånd, hentet (stjålet) fra sine hjem og foreldre. Hvis foreldrene fysisk motsatte seg kidnappingen, ble de stanset med vold. Barn helt ned til 5-års- alderen ble tatt.

Ideen bak dette prosjektet, som hadde myndighetenes godkjennelse, var at landets opprinnelige urinnbyggere (4% av befolkningen), var undermennesker (som jødene ble definert å være av naziregimet), og måtte frarøves sitt språk og sin kultur. I tillegg måtte de bli tvangs-kristnet, siden de var å regne som hedninger grunnet sin naturreligion. Institusjonenes oppgave var å kutte barnas eget bånd til både familien, kulturen og deres religion.

søster vindu nonne

Bill Seward var så sin egen søster bli kastet ut av vinduet fra 3 etasje, av en nonne. Søsteren døde.

Som mange av dem sa i etter tid: «Vi ble slått, mishandlet og voldtatt, men fikk ingen utdannelse». Myndighetene solte seg i at institusjonene var skoler som ville utdanne barna til gode kristne borgere. For mange var det bare et galehus hvor de kjempet for å overleve. Myndighetenes rapport viser til at disse barna hadde mindre sjanser for å overleve enn hva kanadiske soldater hadde under andre verdenskrig. Som kan forventes, klarte noen av barna å ta sitt eget liv. De orket ikke å leve lenger.

Det er også detaljerte vitnesbyrd og vitner om at barn som ble født i leirene, fordi prestene hadde voldtatt tenåringsjentene, ble pakket i et laken og brent levende i fyrrommet. Lukten av det brente kjøttet spredte seg i bygningen slik at alle visste når det skjedde.

øyevitne til drapet på en gutt Albert Gray 1938

Dette øyevitnet så drapet på en gutt, Albert Gray, i 1938

Barna hadde forbud mot å snakke sitt morsmål og ble hardt straffet om de våget å si et eneste «lokalt» ord til en av de andre barna. Søsken ble skilt og alle ble også fratatt sine navn og fikk et nummer som de skulle identifisere seg med og som de ble kalt. Mange av barna ble også kraftig underernærte, og mange døde av sykdommer som kunne vært forhindret med et vanlig kosthold. Nevnte rapport fra myndighetene forteller at de ansatte bevilget seg selv god og rikelig med mat, mens barna fikk et svært dårlig og mangelfullt kosthold.

I en av massegravene som er gravd opp i ettertid, ble det funnet rester etter 300 barn, og funnene viser at barna døde både av fysisk mishandling og av sykdom. Barna som døde ble lagt i umerkede graver. Foreldrene fikk et formelt skriv om at barnet deres hadde dødd, men det var skrevet på engelsk og de fleste av urbefolkningen kunne ikke dette «fremmede» språket. Mange foreldre ventet derfor på sine barn når de var gamle nok til å være ferdig med skolen, og visste ikke at de var døde.

I over seks år har en Sannhets- og forsoningskommisjon samlet inn flere enn 6.000 vitnesbyrd fra noen av de gjenlevende av de 154.000 barna som ble kidnappet.

Når jeg ble voldtatt, gråt og skrek jeg, forteller en av dem, men det hjalp ikke. Presten dyttet et tørkle inn i munnen min og gjorde med meg det han ville. Andre forteller at prestene tvang dem ned på knærne med en pisk, dro opp kjortlene sine, og forlangte å bli tilfredsstilt. Etterpå kunne presten lede andakter og forrette under messen.

Da en kanadisk dommer la fram og offentliggjorde den rystende rapporten, valgte han å benytte uttrykket «kulturelt folkemord», melder den kanadiske TV-stasjonen CBC.

annett

Mannen til høyre skal ha mye av æren for at denne saken ikke har fått lov til å gå i glemmeboken. Kevin Annett, sekretær for the International Tribunal into Crimes of Church and State (ITCCS), har kjempet for denne saken i over 20 år og har mottatt mange angrep og trusler. Han døde i 2005.

Den katolske kirke, som drev over 60% av institusjonene, valgte i mange år ikke å beklage behandlingen disse barna ble utsatt for eller prestenes og nonnenes atferd. På samme måte som med overgrep utført av katolske prester i andre land, ventet kirken med å innrømme noe til sakene var så synlige i media at de ikke lenger kunne benekte sannheten.

Landets statsminister gikk i 2008 (i seneste laget) ut med en 3.600 ord lang innrømmelse og beklagelse. Han uttrykte sorg på vegne av myndighetene for den fysiske og emosjonelle smerten som var påført disse barna. Like etterpå offentliggjorde også daværende pave en beklagelse på vegne av den katolske kirke. Først i 2009 følte den katolske kirke i Canada at den også måtte komme på banen med en beklagelse.

Innen i år (2015) er det samlet inn rapporter om 37.000 seksuelle overgrep blant de som ennå lever.

Hvorfor publiserer vi denne rapporten?

Institusjonene som drev disse «skolene» var kristne kirkesamfunn. Å være kristen og bære kristennavnet, er knyttet til at man ønsker å tro på, følge og lyde Kristus. Hva vår Frelser sto for og representerte, vet alle kristne. Både prestene, nonnene og de andre ansatte på disse «kristne» skolene, både de katolske og de protestantiske, hadde bibler. Når de arrangerte sine andakter og «messer» må det vel ha vært fra denne Bibelen de hentet det som ble sagt og delt.

Men så var det tydeligvis ikke slik likevel. Institusjonene ble i stedet en satans bolig hvor rå djevelskap og synd ble utført og praktisert på en slik måte at mennesker ble ødelagt.

Hva kan en naiv kristenhet lære av det som skjedde? Vi kan lære at: «Ikke alle som sier Herre, Herre! skal komme inn i himlenes rike». Til bekjennende kristne som velger med vitende og vilje å gjøre urett og bryte Guds bud uten å søke anger og endring ved Guds hjelp, sa også Jesu: «Jeg har aldri kjent dere, gå bort fra meg dere som gjorde urett», (i grunnteksten står det «dere som gjorde ‘anomia’» som betyr dere som trodde dere løst fra å holde min lov.) «Nomos» betyr «lov» på grunnteksten. «Anomia» betyr «lovløs» eller løst fra loven, Matt. 7:21-23.

«På fruktene skal dere kjenne dem», sa Jesus, Matt. 7:16. I verset før dette sier han: «Vokt dere for de falske profeter. De kommer til dere i fåreham, men innvendig er de glupende ulver», Matt. 7:15. En kristen bekjennelse er fullstendig verdiløs hvis bibelens karakterfrukter er fraværende.

Han som er alle sanne kristnes forbilde sa også: «På fruktene skal dere kjenne dem. Sanker en vel druer av tornebusker eller fiken av tistler. Slik bærer hvert godt tre god frukt, men et dårlig tre bærer dårlig frukt», vers.16.17. Videre leser vi: «Hvert tre som ikke bærer god frukt (karakterfrukt), blir hogd ned og kastet på ilden. Derfor skal dere kjenne dem på deres frukter», vers 19.20.

Det var mange «glupende ulver i fåreham», mye «dårlig frukt» og «mange tornebusker» til stede i de kirkesamfunnene som drev disse skolene i Canada. Hva slags forkynnelse hadde disse «kristne» menneskene også prestene og nonnene, lyttet til eller lest, siden de kunne gå med foldede hender, ha på seg religiøse kledninger og ta del i «kristne» aktiviteter, men være blottet for den hellige Ånds frukter i sine liv?

Hva slags teologi (læren en Gud) var de eksponert til i sine katekismer og møter for å kunne bli «troende» hvor tro og liv var fullstendig atskilt?

Kan vi lære noe av det som skjedde i Canada? Har vi egentlig lov til å være naive og godtroende i møte med fin bekjennelse sammen med et liv i aktiv synd og ulydighet mot Guds vilje og hellige lov?

Synd ble til fordi Guds lov ble brutt, både av Lucifer i himmelen og av Eva og Adam i Edens hage. «Synd er lovbrydd». 1. Joh. 3:4. Frelse fra synd må inkludere mottakelsen av en guddommelig kraft til igjen å kunne bli lydig mot Guds lov. Frelse fra syndens ulydighet betyr frelse fra ulydighet til lydighet.

John Berglund

Tags: , , , , , , , ,

3 Responses to “Kulturelt folkemord i kristen regi”

 1. Karin Myrvold
  July 3, 2015 at 21:23:58 #

  Rystende lesing av noe som var fullstendig ukjent for meg. Er kjent med de mange overgrep innen den katolske kirke, men ante ikke at indianerne ble utsatt for dette. Helt forferdelig og jeg finner ikke ord.

 2. ove k lillemoen
  October 6, 2015 at 23:51:13 #

  At noen blir sett på som undermennesker kommer fra utviklingslæren, der de hvite er et hakk lengre fremme enn de med en annen hudfarge. Hadde Guds lov vert uendret hadde denne lære ikke funnet grobunn hos dkk. Men det var jo akkurat dkk som forandret budene. Grusomt, begge deler, både det som skjedde, og skjer med urbefolningen, og forfalskningen av Guds bud.

 3. ThomasSn
  April 17, 2016 at 22:25:18 #

  Lovely Website, Preserve the fantastic job. With thanks!
  http://test2.com

Leave a Reply