Krav om søndagsfri lov i EU

handel og kontor

Mens Tyskland har 15 medlemsorganisasjoner og 10 supportive, har Norge et medlem i denne alliansen for søndagshelligholdelse; Handel og Kontor.

Mars 2015. Den europeiske søndagsalliansen er et politisk nettverk
bestående av en rekke fagforeninger, ansatte-organisasjoner, nasjonale
søndagsallianser og flere kirkesamfunn. I mars 2015 ble det fra denne
europeiske søndagsalliansen krevd at Europaparlamentet, med juridisk
hjemmel i artikkel 31- EUCFR og artikkel 153- TFEU, må fremme en lov som
kan garantere at søndag blir erklært arbeidsfri hviledag for hele EU.
Les alt i sin helhet her:

http://www.europeansundayalliance.eu/site/newsevents/breakingnews/article/170.html?SWS=08b163e3f2c89d3730d88767681c25ee

12067786996_56c123763e_b

De arbeider for å lovfeste søndagsfri i Europa.

Er dette gode eller dårlige nyheter? De ser gode ut, for helse, familieliv og fellesskap, men vi må se dette i det bibelske perspektiv. For i et bibelsk lys er søndagen en loyalitetstegn mot den som endret Guds hviledag, en del av Guds hellige bud. Sabbaten er et tegn på loyalitet mot Gud. De som ønsker å være loyale mot Gud i endetiden, velger Guds bud (Åp. 14:12), resten vil være loyale mot det Gud kaller Babylon. Like før Jesus kommer vil dette være en test på hvor du står, slik Adam oig Eva fikk en test i Edens hage. Velg å lytte til Gud. Les Hans Ord og følg det. Det vil lønne seg til slutt.

“Guds sannhet og storhet kan ikke skille lag. Med Bibelen innenfor vår rekkevidde er det umulig å ære Gud med feilaktige meninger. Mange påstår at det er likegyldig hva man tror, når man bare lever rett. Men livet formes av troen. Dersom vi har adgang til lys og sannhet, og vi forsømmer anledningen til å høre og se, stiller vi oss i virkeligheten avvisende. Da velger vi mørke fremfor lys.

«Om mannen mener at veien er rett, kan den likevel ende i døden.»3 Uvitenhet er ingen unnskyldning for villfarelse eller synd når man har rike muligheter til å kjenne Guds vilje. En vandringsmann kommer til et sted der flere veier møtes. Et veiskilt viser hvor de forskjellige veiene fører hen. Hvis han ikke retter seg etter veiskiltet, men velger den veien han selv mener er den riktige, vil han trolig finne ut at han går i feil retning, selv om han er aldri så oppriktig.

Gud har gitt oss sitt ord for at vi skal bli kjent med det og få vite hva han ønsker av oss. Da den lovlærde kom til Jesus og spurte: «Hva skal jeg gjøre for å få evig liv?» henviste Jesus til Skriften og sa: «Hva står skrevet i loven? … Hva leser du der? ” Mot historiens klimask kap. 37

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply