Korrupsjon og hvitvasking i den katolske kirken

peters penceLesere av «Mens Vi Venter» har nok registrert at vi i løpet av flere år har inkludert noen artikler hvor vi er kritiske til sider av den katolske kirkes teologi. Jesus selv gjør det klart i Matt. 7:16-20, at det bare er «karakterfruktene» som teller i Guds øyne. Alle kan «bekjenne» at de er sanne kristne, og produsere en selvevaluering som ser og høres bra ut, men det er selvfølgelig det praktiske gudslivet som teller.

Det er ikke bare presters seksuelle overgrep som plager pavekirken, og røper en indre struktur med redusert moraletikk.

I den forbindelse kan nevnes at den 1. oktober 2019, gjennomførte Italiensk politi en rassia på kontoret til et av kirkens organisasjoner i Vatikanet. Blant dokumenter som ble fjernet av myndighetene, ble det funnet mye bevis på både hvitvasking av penger og misbruk av innsamlede midler.

Denne artikkelen skal imidlertid fokusere på hvordan kirken over lengre tid har misbrukt penger medlemmer over hele Amerika har gitt til det godt kjente «Peter’s Penny» prosjektet, øremerket for hjelp til de fattige. Siste nytt om denne saken er usedvanlig fersk og nådde media den 22. januar i år.

Stanley Law Group (Dallas, TX), annonserte denne dagen en kollektiv rettsak ved United States District Court, rettet mot United States Conference of Catholic Bishops (USCCB). Saken gjelder korrupsjon og misbruk av midler innsamlet under konseptet «Peter’s Penny». Denne innsamlingen har pågått over mange år og er blitt annonsert som gave til Amerikas fattige.

I første omgang gjelder det over 7. milliarder kroner, hvor 90% av dette beløpet ble benyttet til helt andre formål enn det som ble annonsert overfor giverne. Noen av midlene ble av kirken investert i eiendom i Hollywood og i filmserier.

USA’s «Conference of Catholic Bishops» som disponerer fondet, består av pensjonerte katolske biskoper og regnes å være et av kirkens mest prestisjetunge geistlige foreninger.

Penger som skulle brukes til hjelp for trengende, gikk blant annet til å finansiere film om livet til poppsangeren Elton John

Penger som skulle brukes til hjelp for trengende, gikk blant annet til å finansiere film om livet til popsangeren Elton John

Både nedbetaling av gjeld og kjøp av et luksushotell, er prosjekter som har nytt godt av de innsamlede midlene. Noen av pengene er også benyttet til å dekke underskudd ved prosjekter som viste seg å ikke være lønnsomme.

Advokat Marc R. Stanley, fra advokatkontoret som givere har engasjert for å saksøke biskopkollegiet for korrupsjon, inviterer alle katolikker som har gitt penger til «Peter’s Penny» innsamlingen, om å melde fra, siden antall deltakere i den kollektive rettsaken kan avgjøre resultatet.

Det er kjent at homoseksualitet er en aktivitet som den katolske kirke offisielt, og i hvert fall på et teoretisk plan, tar sterkt avstand fra. Derfor oppleves det graverende for mange katolikker, at 9. millioner kroner fra pengene samlet inn for de fattige, ble brukt for å finansier en Hollywood film med til dels sterkt homoseksuelt innhold.

Da medreisende journalister, på flyet pave Frans benyttet tilbake til Roma fra Thailand, spurte paven om han hadde noen kommentarer til denne saken, svarte han at han regnet med at de innsamlede midlene ble investerte for å skaffe enda større utbytte. «Det er i så fall et tegn på god og målrettet administrasjon», var hans svar. Da han ble spurt om kommentarer til det avslørte direkte misbruket av midler, som nedbetaling av gjeld og bruk som ikke hadde noen investering ved seg, stanset han journalisten som spurte, og sa at dette ikke var en del av hans avdeling og at han derfor ikke kjente til saken.

Vatikanobservatører regner med at det vil blir langt færre givere til dette fondet etter disse avsløringene.

Mens den ferske «Peter’s Penny» saken ennå var under opprulling, varslet italiensk politi at de lenge (siden 2016) hadde vært involvert i etterforskningen av korrupsjon ved et katolsk sykehus i Roma, (Istituto Dermopatico dell’Immacolata), hvor så mye som 1 milliard euro var forsvunnet og spedt gjennom flere hvitvaskprosjekter, men hvor dette spesielle sykehuset offisielt ble annonsert som mottaker av midlene.

Kilde:  remnantnewspaper.com og “Catholicism pure and simple”

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply