Gud – Kenneth Copeland og Trump.

Den profilerte trosbevegelsespastoren Kenneth Copeland hevder at han fra Gud har mottatt den spesielle oppgaven å være en forbindelseslinje mellom himmelen og den nyvalgte amerikanske president Donald Trump.

copeland-1

Kenneth Copeland ga beskjed før valget at de som ikke stemte på Trump ville bli forbannet med ulike ting som; barnløshet, homofile barn m.m Bibelens Jesus derimot skilte helt klart mellom mellom keiser og Gud og sa at Hans rike ikke var av denne verden.

Copeland er med i Trumps «faith advisory council», (En komité som gir Trump råd vedrørende religiøse temaer.) Pastoren ledet et TV-program valgnatten og bekjentgjorde da at Gud ofte talte til ham og at han hadde en avtale med den kommende presidenten, om at straks Gud gir han informasjon om noe som presidenten må vite og handle på, skal han videreformidle budskapet.

Mange som kjenner til den økumeniske trosbevegelsens åndsfokusering og hvordan forkynnere fra denne kristne fraksjonen (inklusiv pastor Copeland), til stadighet likestiller okkulte ånds-besettelser med åndsfylde, ser kritisk på Copelands påstander. Denne antatte direktekontakten mellom Gud og Amerikas president, med en spiritistisk orientert forkynner som mellomledd, gjør Copelands påstand verd å merke seg.

kenneth-with-his-holiness-600

Kenneth Copeland til venstre for paven. Paven holdt tale på storskjerm på Copelands lederkonferanse noe før.

Copeland hevder: «Hvis Gud taler til meg og gir meg beskjed om hurtig å formidle et budskap til presidenten, vil jeg gjøre nettopp det og jeg vet at presidenten vil gi meg audiens.» Han hevdet også at presidenten straks ville lytte til og handle på Guds informasjon, og han ville ikke komme til å overlate en slik sak til en eller annen rådgiver, men oppleve det som et «Så sier Herren».

Bibelstudenter som er oppmerksomme på forutsigelsene i Johannes Åpenbaring kapittel 13, og som også er kjent med hvordan Kenneth Copeland samarbeider tett med paven, ser ikke bort fra at denne trosbevegelsespastoren kan bli en faktor i oppfyllelsen av en meget spesiell endetidsprofeti. Både «Dyrets bilde» og «Dyrets merke» har å gjøre med en katolsk påtvunget søndagshelligholdelse, som alternativ til helligholdelse av Bibelens sjuende dags sabbat, ved at politiske myndighetene vedtar og håndhever en religiøs søndagslov.

Profetien indikerer også at en «tegn, under og mirakelfokusert protestantisme», vil bli pavemaktens håndlanger i oppfyllelsen. Slike lover er en prioritert agenda for den katolske kirke og de krever en endring av den amerikanske grunnlovens skille mellom statsmakten og kirken. Denne profetien fra Bibelens siste bok, identifiserer også både landet USA og en okkult orientert kristendom som sentrale faktorer i profetiens oppfyllelse.

Et sitat skrevet for over 100 år siden av en inspirert kristen forfatter, kan sette denne saken i et aktuelt lys:

«Den undergjørende makt som manifesterer seg gjennom spiritismen, vil rette seg mot dem som velger å lyde Gud mer enn mennesker. Det vil komme budskaper fra åndene om at Gud har sendt dem for å overbevise dem som forkaster søndagen om at de tar feil, og at landets lover skal respekteres på lik linje med Guds lov. De vil beklage ugudeligheten i verden og støtte religiøse forkynnere som hevder at umoralen i samfunnet er en følge av ringeakt for søndagen. Forbitrelsen blir stor mot alle som nekter å godta dette», (EGW. «Mot historiens klimaks», side 491.)

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply