Paven annonserer tiltak for enhet

 

Den 5. mai møtte pave Francis lederen for den lutherske kirken i Sverige, biskop Antje Jackelen og hennes delegasjon. Det må ha vært litt spesielt for paven å samtale med en kvinnelig biskop, det er neppe noen av dem i hans eget kirkesamfunn.

Paven valgte å holde en litt formell tale til gruppa, i tillegg til personlige samtaler, og Vatikanets nyhetsformidling (CNA-Catholic News Agency) har publisert pavens innlegg. Han la vekt på at protestanter ikke burde være redde for å forholde seg åpent og direkte til de teologiske temaene hvor katolikker og protestanter ikke er enige. Vi kan ikke fortsette, var hans budskap, å unngå å snakke om de store og viktige økumeniske utfordringene.

antje og pavenHan hevdet at den katolske kirke nå også ber sine egne medlemmer om å samtale fritt og ærlig med hverandre og alle, om de temaene som ennå skaper et skille innen kristenheten. Denne åpenheten mente han, ville gjøre at viktige temaer ikke ble gjort mystiske og vanskelige.

Vi kan ikke lenger være tause om det som skiller oss, hevdet han, og henviste til Vatican II uttalelser om den økumeniske prosessen kirken kaller «Unitatis Redintegratio». Vi må ikke fortsette å normalisere denne splittelsen, var hans appell, siden den er imot Kristi mål med menigheten og det er en skandale at kallet om å bringe evangeliet til alle blir ødelagt av denne splittelsen.

Paven advarte mot å ignorere eller overse at den økumeniske sammenslåingen av alle troende er en evangelisk nødvendighet.

Han poengterte også at det ennå er et stykke vei å gå før vi kan se en synlig trosenhet mellom katolikker og protestanter, men han erklærte at målet med sikkerhet vil bli nådd gjennom den nåværende økumeniske dialogen.

Paven røpet også at det i 2017 vil bli arrangert en ny «feiring av reformasjonen» sammen med publiseringen av et fellesdokument som skal hete: «From Conflict to Communion». Dette vil bli arrangert av den luthersk-katolske kommisjonen for enhet. Vi kan merke oss at ordet Communion, litt avhengig av sammenhengen det brukes i, kan bety både nattverd, messeoffer,sammenslåing og enhet.

Paven uttrykte et håp om at dette fellestiltaket ville oppmuntre til at de gjenværende problematiske spørsmål som ennå er til hinder for full enhet vil bli løst.

MVV kommenterer.

Det var bibeltro kristnes oppgjør med den katolske kirkes hedenske lære, som var opphavet til reformasjonen. Ingen av pavekirkens u-bibelske dogmer er avsannet eller endret av denne kirkemakten. Hvis dagens protestantisme slutter å protestere og begynner å enes med pavekirken, representerer det en forkastelse av Bibelens frelsesbudskap.

Reformatorenes opposisjon mot salg av frelse gjennom avlat, helgendyrkelse, tilbedelse av Jesu mor, messeofferet, drapene på titusener av annerledes troende gjennom inkvisisjonen og erklæringen om at paven er Jesu Kristi vikar på jorden, er like aktuell nå som da.

Bibelens profetier i Johannes Åpenbaring kapittel 13, forteller at før Jesus kommer igjen, skal dette kirkesystemet klare å gjøre nettopp det som pave Francis ønsker, nemlig å forene de fleste kristne bevegelser under sitt ideologiske banner. Alle som da ønsker å være trofaste mot Guds ord og derfor nekter å akseptere pavens overhøyhet, trosdiktatur og selvvalgte åndelige myndighet, vil igjen bli forfulgt.

Vi advarer mot den økumeniske prosessen, og ser på den som en forførelse som lurer mange kristne til å sette tradisjoner og menneskers meninger foran et «så sier Herren.»

 

No comments yet.

Leave a Reply