Budskaper til menigheten del 2 – Spiritisme

En kraftig advarsel til ikke å ha noe å gjøre med spiritisme – kontakt med avdøde mennesker. Artikkelen beskriver også mennesket Thomas Paine, en som skal ha brakt Adam Weishaupt Illuminati til USA. Sin kontakt med Illuminati hadde han gjennom sin beste venn fra den franske revolusjon. Han bodde hos han i Frankrike. I USA spilte Thomas Paine en stor rolle under den amerikanske løsrivelse fra England. Kontakt med spiritistiske behandlere er blitt svært så vanlige i dag. Dette advares det også i mot.

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply