Den fleksible antikrist?

 

En gang vi var på reise i Midt-Østen fikk leiebilen problemer med batteriet. Etter stopp på en bensinstasjon, var det omtrent ikke en gnist igjen. Noen lokale tenåringer observerte vårt problem, kom løpende og mente at de kunne hjelpe oss. De stilte seg opp i en rekke slik at hver enkelt av dem i tur og orden kunne tilby sin assistanse. De insisterte alle på å få prøve å starte bilen, og siden jeg syns det er ganske spennende å observere hvordan mennesker tenker, ville jeg gjerne se hva slags løsninger de hadde. Noen bilmekanikerkunnskap regnet jeg ikke med at noen av dem hadde.

Car Keys in Ignition KeyholeEn etter en satte de seg i bilen og vred på tenningsnøkkelen, uten resultat. Etter noen mislykte forsøk, ble starteksperten nærmest dratt ut av bilen, for at neste man i rekka skulle prøve. Ingen av dem lyktes selvfølgelig med å starte bilen og da alle hadde prøvd noen ganger, så det ut til at de ga opp. Ingen av dem hadde noen annen løsning enn å vri på tenningsnøkkelen, slik alle de andre også gjorde.

Til slutt var de motiverte nok til å være med på mitt forslag, som gikk ut på å skyve bilen til det høyeste punktet på bensinstasjonens område, slik at vi kunne få til en bakkestart. Da startet naturlig nok bilen.

Denne enkle hverdagshistorien kan være med til å synliggjøre en holdning eller mentalitet som styrer manges tenkemåte, også når det gjelder å kunne identifisere Bibelens store og ødeleggende Antikristsystem.

Våre ungdommelige hjelpere mente at ved å gjenta mange nok ganger det som ikke fungerte, så ville kanskje bilen til slutt starte. De var ikke nevneverdig opptatt av å ha eller tilegne seg kunnskap og informasjon som kunne gjøre at de forsto forholdet mellom årsak og virkning.

På samme måte fungerer mange kristne når det kommer til å kunne forstå hvem eller hva Antikrist er og ikke er. Å ha meninger uten først å ha tilegnet seg informasjon, kunnskap og fakta, synes å være en helt vanlig fremgangsmåte knyttet til å identifisere denne frafallsmakten.

women-in-islamHvis du ber bekjennende kristne om å nevnte noen av Bibelens mange kjennetegn på Antikrist, vil nok de fleste bare se dumt på deg og røpe at de ikke kan nevne et eneste av Skriftens mange identifikasjonstegn på denne makten. Men samtidig kan det være at de har sterke meninger om hvem Antiktist er.

I skrivende stund er Islam den mest populære kandidaten. Som nummer to på lista har den russiske presidenten Putin dukket opp – igjen, etter å ha vært lite aktuell en stund. Men han er tett etterfulgt av den amerikanske president Obama. Går du litt tilbake i tid, var både Pol Pot, Hitler og Stalin solide kandidater.

putinKan du se hvordan denne utvelgelsen foregår? Du ser deg bare om i din samtid, og legger merke til noen eller noe som har fientlige holdninger og atferd rettet mot den kristne Gud og dem som tror på ham.

Vi får inntrykk av at Antikrist derfor kan være hvem som helst og hva som helst, bare motstand mot og undertrykkelse av kristendommen er å observere.

Siden vi har skrevet mange artikler om Antikrist i bladet «Mens Vi Venter» (www.mensviventer.no), anbefales det at lesere som ønsker å sjekke ut dokumentasjonen på våre påstander, søker ut de omtalte artiklene.

I dette innlegget skal vi bare nevne noen få av kjennetegnene for å vise at Bibelen tilbyr mye informasjon som gjør det unødvendig å synse og mene uten kunnskap. Det har ingen hensikt å skrive om igjen alt disse artiklene inneholder, men vi skal nevne noen av kjennetegnene og inviterer våre lesere til selv å hente ut dokumentasjonen fra omtalte artikler.

Av de mange bibelske kjennetegnene kan det være interessant først å nevne at: (1) Antikrist skal oppstå blant de kristne og ikke være en makt som representerer en annen ideologi enn kristendommen. Antikrist betyr ikke bare det å være «anti» (opponerende til) Kristus og kristentroen, ordet betyr også «i stedet for» i betydning av å være en falsk kristendom som er vikarierende i forhold til den ekte.

(2) Det er i Bibelen forutsagt at Antikristmakten skulle dukke opp på historiens arena etter Roms fall i 538 e.Kr.

(2) Makten skulle bli synlig etter Romerrikets profeterte deling i ti mindre riker.

(3) Antikrist er imidlertid ikke i profetiene nevnt som en av de ti nye rikene.

(4) Videre skulle nøyaktig tre av de 10 rikene som oppsto da Rom falt, måtte fjernes før Antikrist kunne slippe til.

(5) Dette religiøs-politiske systemet skulle begynne som en liten makt, men etter hvert vokse seg stort.

(6) Antikrist skulle ideologisk sett være helt annerledes enn de foregående fire politiske verdensrikene Babylon, Medo-Persia, Grekenland og Romerriket.

(7) Antikristsystemet skulle oppleve en blomstringstid på 1260 år fra et spesifisert årstall, og deretter skulle det se ut til at makten gikk til grunne.

(8) Etter dette tilbakeslaget skal makten igjen vokse seg stor og få en dominerende posisjon.

(9) Antikristmakten skal forfølge Guds folk.

(10) Et av kjennetegnene er også at Antikrist skal legge planer for å endre Guds hellige lov, de ti bud.

(11) Et videre identifikasjonstegn er at Guds hellige tid (den bibelske hviledagen, sabbaten) vil bli endret av Antikrist.

(12) Ennå et gjenkjennende trekk er at det skal være mange paralleller mellom Antikrists ideologi og den gamle hedenske Babylonske religionen.

Bare ved å nevne disse 12 kjennetegnene, burde det være klart at flere av de personene og systemene som tidligere har vært populære kandidatene til å være Antikrist, ikke lenger er aktuelle.

nuns bowing for MariaNår vi i tillegg vet at omtrent alle de store reformatorene skrev at pavemakten, og den alene, samstemmer med absolutt alle Bibelens kjennetegn på Antikrist, er ikke dette en observasjon vi bare kan ignorere. Det gjelder blant annet både Martin Luther, John Calvin, Philip Melanchton, John Knox og John Wesley.

Disse godt utdannede teologene stemplet ikke pavekirken som Antikrist på grunn av noe de opplevde mens de selv levde. De tok for seg hva Guds ord åpenbarer og sammenlignet det med dette kirkesamfunnets tro, lære, historie og praksis. Det kan også du og jeg gjøre, og da kan vi ikke annet enn å gi reformatorene rett.

Det viser seg derfor at verken Putin, Obama eller Islam kommer i nærheten av å passe med Bibelens beskrivelse av den historiske Antikrist. Alternativet er ikke at vi ser oss omkring her og nå for å finne noen som er opponerende til Krist lære. La i stedet Guds ord gi oss den kunnskapen vi trenger for å kunne forstå både det som har skjedd, det som finner sted nå og det vi kan forvente i framtiden knyttet til Antikrist.

Det er Gud selv som har gitt oss den informasjonen som Bibelen inneholder. Det har han gjort for å hjelpe oss til ikke å bli bedratt av Satans mange forførelser.

Les mere og få skriftsteds henvisninger bl.a. her: http://www.mensviventer.no/mvv19/antikrist5.htm, http://www.mensviventer.no/mvv57/kristnessynantikr.html, http://www.mensviventer.no/mvv15/antikr50.html, http://www.mensviventer.no/mvv41/islamikkeantikrist.html

JB

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply