Elsket og hatet

 

Jesuittpave Francis, til tross for sin popularitet i visse kretser, vekker ikke bare beundring blant sine egne. Framstående biskoper har stemplet han som både «en djevel i Vatikanet» og «den første protestantiske paven».

Francis-Pope-from-the-New-World-2

Pave fra den nye verden? Han er nok mer fra den gamle verden enn man aner.

Da han nedsatte et utvalg som inkluderte både vanlige prester og noen legfolk, som skulle drøfte kirkens tro og lære, mente noen at han gikk for langt. Hvor blir det av pavens erklærte ufeilbarlighet og guddommelige særstilling som «Jesu vikar» og «Gud på jorden», hvis en demokratisk flertallsavstemming skal vedta sannhet, mente mange.

En annen snublestein for kirkens konservative geistlighet, er pavens liberale holdning til spørsmål hvor kirken lenge har hatt en ganske steil holdning. Francis har favnet de homofile, selv om han ikke aksepterer deres legning. Han har også etterlyst støtte til de skilte, uten å godkjenne skilsmisser. For enkelte nøkkelpersonen i kirkens maktsystem, blir dette holdningskombinasjoner som bryter for mye med tradisjonelle standpunkter.

Sannsynligvis har ikke alle ennå forstått pavens meget spesielle økumeniske agenda, hvor hans metoder bryter kraftig med noen av kirkens tidligere prioriteringer.

235px-Ihs-logo.svg

Jesuitordenens emblem med symbolet for den gamle soldyrkelsen

Hans studier som prest og senere biskop Jorge Bergoglio, gikk ut på å identifisere den beste fremgangsmåten å benytte for å nå annerledes troende. Med formuleringen «annerledes troende» er det rimelig å tenke protestanter. Hans ide var at kirken ikke burde fokusere på sine noe spesielle og litt sære teologiske oppfatninger i møte med mennesker som ikke har en katolsk bakgrunn. Det viktigste er å finne så mange ideologiske fellesnevnere som mulig, og etablere vennskap og nærhet på grunn av disse teologiske parallellene.

Når relasjonen opplevdes trygg og solid på grunn av et samarbeid om felles prioritering, kunne andre aspekter av kirkens tro og lære introduseres over tid. Hans ide var at den allerede etablerte tryggheten og tilliten, som var etablert på grunn av likhet og felles forståelse, ville gjøre aksept av andre trosideer lettere.

Det er vel nettopp denne måten å «evangelisere» på, som nå forårsaker at paven gjør terskelen lav i møte med mennesker som ennå ikke er under kirkens innflytelse. Jesuittenes uttalte parole om både å være og mene hva som helst, bare det på sikt kan lede til kirkens vekst og makt, passer godt med den metoden Francis benytter i kontakt med andre.

Det samme formålet kan være drivkraften til hans meget åpne relasjon til protestantiske kirkeledere. Etter hans nære samarbeid med nå avdøde Tony Palmer og pinsevennleder Kenneth Copeland, fortsatte paven å ha samtaler med en håndfull pinsevennledere, inkludert Copeland, en dag hver måned. Pinsevennlederne fløy til Roma for disse samtalene hver fjerde uke, og vi vet ennå ikke hvor langt de er kommet på veien mot enhet.

Disse samtalene begynte med erklæringen om at åndsdåp og tungetale, som forekommer i begge trosgrupper, beviser at «Guds Ånd» er til stede og leder både pinsevenner og katolikker. Deres konklusjon er at da er andre doktrinære ulikheter uten betydning for frelse, og døren til sammenslåing og enhet er åpen. JB

 

 

 

Tags: , , , , ,

6 Responses to “Elsket og hatet”

 1. Lise
  December 18, 2014 at 12:32:18 #

  Hvem er det de tilber og kaller Gud? Det ser en blandt annet her: https://www.youtube.com/watch?v=dcpVrtv2t-M

  Den forrige paven gikk ut i nyhetene (tror det var i 2007-2008) og sa at fra nå av skulle de bli omtalt som de Kristne i stedet for den (Romersk) katolske kirke. I og med dette får de opprinnelige kriste ofte skyld for det som den katolske kirke har utført opp gjennom tidene. Det gjenspeiler seg også i nyhetsbilde, når de skriver eksempelvis at kristne har drept så og så mange personer..osv. Så viser det seg at disse ikke er Kristne men Katolikker. I ettertid sies det da at Kristne er ikke bedre enn andre, se bare hvor mange de drepte her og der…Denne missforståelsen kommer veldig godt frem i diskusjoner på forskjellige nettsider blandt annet. De grusomme tingene den Romersk Katolske Kirke utførte i middelalderen blir i dag omtalt som om det var de Kristne som utførte.

  Det gjennspeiler seg også på andre områder. I dag er det jo slik at minoritetsgrupper skal ivaretas. Kristne er i grunn en slik gruppe men siden Den Romersk Katolske Kirke og også andre pr. i dag kaller seg Kristne er de som egentlig er Kristne ingen minoritetsgruppe og blir derfor heller ikke ivaretatt.

  Jeg ser også i skolebøker, ny oppdatering 2007 (videregående) når det skrives om de første Kristne, er det Den Romersk Katolske lære som omtales og løftes frem.

 2. Lise
  April 22, 2015 at 19:39:18 #

  Global oppvarming.
  Alle som ikke tror at mennesker er årsak til global oppvarming vil bli gjort moralsk ansvarlige.

 3. Svein Arnesen
  March 4, 2016 at 20:06:59 #

  Guds fred Bli rede til og ta i mot kraften. I stedet for og la den hellige ånd få arbeide med seg,er det mange, også blant dem som arbeider i Guds store verk, som stenger den hellige livgivende påvirkningen ute .Åpent kritiserer og dømmer sine søsken, men de trenger og se seg selv i Guds speil,så de kan fårstå hva slags ånd de åpenbarer .De oppfatter sine mangelfulle karatertrekk som dyder og klynger seg til dem.Det er behov for reformasjon og omvendelse .La alle søke og motta ånden i rike drag.Som med disiplene etter Jesu himmelfart kan det gå flere dager da man oppriktig søker Gud og legger av synd.Når den hellige ånd virker på Guds folk,vil de vise en iver som står i forold til det de har lært.De vil avspeile det lyset Gud i alle år har gitt.Den kritiske holdningen vil bli lagt vekk.Fylt av ydmykhet vil de stå sammen,ett i sinn og forent med hverandre og Kristus.Når et menneske er fylt av ånden,vil det gi tydligere bevis på å være Kristi sendebud jo større prøver de utsettes for.Den freden som bor i sjelen vil kunne, vil kunne ses i ansiktet.Ord og handling avspeiler frelserens kjærlighet.Man jakter ikke på de beste plassene.Man gir avkall på selvet.Jesus navn står skrevet over alt som blir sagt og gjort.Ja takk Gud at du har gitt oss ånden men be om at Jesus skal døpe deg i den hellige ånd og ild du blir aldri mer den samme all ære til deg Jesus. Svein

  • admin
   November 12, 2016 at 21:31:29 #

   Takk til deg for innlegg. Husk også at advarsler er ikke kritikk. Bibelen er full av advarsler. Jesu siste tale var også det. Ellers fine ord du skriver.

   • Svein Arnesen
    January 9, 2017 at 14:01:28 #

    Takk Admin for svar det er så riktig det du skriver. Takk for fin side. Guds fred.

Leave a Reply