Livsfarlig byllepest ute av kontroll

Et hurtigspredende Ebola utbrudd har rammet flere land i Vest Afrika. Mindre utbrudd har tidligere vært isolert til Guinea, men på overraskende kort tid har den meget smittsomme epidemien spredt seg til både Liberia og Sierra Leone. Man frykter for at viruset også kan spre seg til andre områder og land. I en tid hvor mange reiser ofte og langt, er det ingen garantier for hvor hurtig spredningen kan finne sted.

Dødligheten hos dem som rammes av Ebola er på omkring 90%, og det finnes ingen vaksine eller kjent behandling for sykdommen. Nyhetsbyrået Reuter rapporterer at lederen for organisasjonen «Mêdecins Sans Frontiêres» (MSF) Bart Janssen, varsler at epidemien på nåværende tidspunkt, midt i juni 2014, er helt ute av kontroll.

Ebola-Virus-Cell-Pictures-thumb

Ebola

Mange hundre er allerede døde og siden smitte kan skje selv ved lett kroppsberøring, er det et kjempeproblem at lokal tradisjon forplikter de pårørende fysisk å stelle de døde før begravelsen. Deretter reiser slektninger tilbake til sin egen landsby, blir selv syke og bærer smitten videre.

Når fagfolk fra Verdens Helseorganisasjon kommer inn i et Ebola infisert område, har de på seg så mye beskyttelsesutstyr at de ligner romfarere, mens lokalbefolkningen går omkring med minimalt av klær og har ingen forståelse av hvordan sykdommen smitter.

En alarm fra MSF til WHO og alle nærliggende land, anbefaler hurtige tiltak og topp prioritering, slik at øyeblikkelige reiserestriksjoner og engasjement av helsepersonell som har spesial kompetanse, settes inn på alle nivåer.

Myndighetene i Guinea, Sierra Leone og Liberia var i begynnelsen sene med å starte nødvendige prosedyrer for å takle krisen, men etter hvert har en rekke tiltak blitt igangsatt. Et tverrfaglig aksjonsteam er etablert og den finansielle samarbeidsorganisasjonen for Vest Afrikanske stater (ECOWAS), har inntrengende bedt om internasjonal assistanse. Sierra Leone har satt i gang hva de kaller en «Active Surveillance Protocol», og påtvinger alle reisende inn i landet fra Guiena en grundig helseundersøkelse på grensen.

Senegals myndigheter har stengt alle grenser til Guinea, det samme har Mauritania gjort med alle grenseoverganger langs Senegal floden.

Videre har Saudi Arabia sluttet å gi visum for Muslimske pilgrimer til Mecca fra Guinea og Libya. Også Marocco tvinger alle reisende fra de berørte landene å gå gjennom en streng helsekontroll på Casablanca lufthavn, selv om det kun gjelder en mellomlanding.

Et avansert mobilt molekylært laboratorie er etablert i Guiena, slik at virus diagnose kan utføres med en gang, slik at man ikke er avhengig av å sende prøvene med fly til Frankrike, som det ble gjort tidligere.

EU har gitt en straks bevilging på 500.000 Euro for å framskynde kontrolltiltak. Hvis en smittesituasjon skulle dukke opp utenfor Afrika, som i Midt Østen eller i Europa, frykter WHO et senario som savner sidestykke i moderne tid.

Smittede personer er allerede identifisert i 60 ulike områder i de tre aktuelle landene, men representanter for MSF fortviler over at lokale politiske ledere og lokalt helsepersonell ikke synes å være klare over alvoret, siden sykdommen inntil nå har vært ukjent for dem. Innbyggerne er også skeptiske til helsepersonell som kommer utenfra deres eget distrikt, og unngår å søke hjelp selv om symptomene er tydelige.

 

Når Guds siste advarsel har gått ut over hele jorden og alle har tatt et standpunkt for å tjene Gud eller ikke, da beskriver Bibelen at de 7 siste plager vil ramme jorden. Den første av disse beskrives slik: Og jeg hørte en høy røst fra templet, og den sa til de sju englene:  «Gå av sted og tøm de sju Guds vredesskålene ut på jorden. Og den første gikk av sted og tømte sin skål ut over jorden. Da kom en ond og farlig byll på de menneskene som hadde dyrets merke og som tilba dets bilde.»  Åp.16:1-2

Sykdommen her beskrevet kan bare minne oss om hva som en dag vil komme over de menneskene som ikke ønsker å tilhøre alles Far i himmelen, men heller identifisere seg med verden og antikrist.

Tags: , ,

No comments yet.

Leave a Reply