En profeti oppfylles

Pave Franz var hovedattraksjonen da 52.000 karismatikere var samlet på selveste Olympia stadium i Roma to dager i juni. Hendelsen var lansert av «The Catholic Charismatic Renewal». 1300 frivillige hadde arbeidet intenst for å kunne få til arrangementet. Den enorme forsamlingen besto av karismatiske kristne fra omtrent alle kirkesamfunn fra 55 land. Katolikkene var i flertall, men det var også deltakere fra alle retninger innen pinsebevegelsen, trosbevegelsen og en mengde frikirker. Temaet var åndsdåp og enhet, og nyanseringen katolikk eller protestant var uvesentlig. Paven ble hyller som alle kristnes åndelige far.

popeMeeting 2

ca. 53000 mennesker hyllet paven med rop

Ropene «Santo Padre» (Hellige Far) var å høre fra tusener av stemmer. De kjente emosjonelle treenighets- og vekkelsessangene mange protestanter har lært å kjenne fra sine egne menigheter de siste 10-15 årene, ble sunget igjen og igjen. Miming-show og dans, slik mange er vant til i karismatiske samlinger, sammen med beatmusikk og rytme, fikk over 50.000 troende til å svaie i glede og ekstase.

Den emosjonelle og sosiale stemningen og opplevelsen av tilhørighet og enhet var tydeligvis enorm. Mumlende tungetale bølget gjennom den store arenaen, samtidig som lav bakgrunnsmusikk ga en følelse av mystisk åndelighet.

Mange katolske prester, ikledd sine fotside kjortler, sto foran podiet med ansikter mot himmelen og oppstrakte hender. Deres respons inviterte titusener av andre hender rettet mot Gud, når paven ba om dåp i Den Hellige Ånd for alle som var til stede. En åndsdåp som ikke var rammet inn av verken tro, liv eller lære, men av et ønske om utenomjordisk kraft og åndskontakt.

Den eneste dogmatiske betingelsen ble presisert av Pave Francis, nemlig at denne økumeniske Åndsdåpens vekkelse var rammet inn av en «treenighetens åndsfylde», som igjen ville lede til den globale trosenheten han kalte Guds hensikt.

I sin tale advarte paven mot «excessive organisations» som ikke er en del av fornyelsen, og han hevdet at enhet i tro og lære må finne sted, for bare det vil være tegnet på Åndens frukt, som vil overbevise alle som nå ikke tror.

Profetien sier: «all jorden undret seg og fulgte etter dyret (pavedyret), og informasjonen om at «de tilba (aksepterte, trodde på, tilpasset seg og godtok) dragen (djevelen selv), fordi (siden) den hadde gitt dyret (den katolske kirke) makt,» Åp. 13:3.4.

Den videre utviklingen er at «alle som bor på jorden skal tilbe (følge) det (pavekirken), hver den som ikke har fått sitt navn skrevet i livets bok hos Lammet...», Åp. 13:8.

popeMeeting1En appell.

Hvem var det som satt i den gylne stolen på podiet i Olympia arenaen i Roma denne dagen i juni, og ble æret med tilropene «Hellige Far»? Var det bare lederen for et stort kirkesamfunn? Det var Bibelens Antikrist som satt der og tok imot hyllest og tilbedelse fra tusener av mennesker, bl.a. mange protestanter fra flere land. Antikrist er allerede blitt kristenhetens åndelige og moralske leder. Forførelsen er fullkommen.

Hvis du vil være sikker på at ditt navn står skrevet i livets bok hos Lammet, er det viktig at du ikke lar deg forføre av han som kaller seg «Jesu Kristi vikar», (Vicarius Fiili Dei). Det er viktig at du personlig kjenner bibelens virkelige og ekte Jesus Kristus, som er Guds enbårne Sønn. Det er viktig at du studerer og kjenner Jesu profetier og advarsler i Johannes Åpenbaring. Advarsler gitt av en Frelser som elsker deg så høyt at han ikke vil at du skal la deg forføre og gå fortapt.

JB

Les artikkel fra mensviventer.no  nr 2-2004.  “Kristen enhet eller billett til Rom ?”

av John Berglund

Den økumeniske prosessen, har som eneste formål å gjenskape enhet med de protestantiske adskilte brødre, ved at de bringes inn i enhet med den romersk katolske kirke.
- Pater Ray Ryland.
Den moderne økumeniske bevegelsen er et produkt av Den katolske kirke, og blir drevet fram av The Roman Catholic Pontificial Councel on Ecumenism. Hensikten med prosessen ble definert ved 2. vatikankonsil, og ble beskrevet slik: Gradvis vil resultatet bli at hindringene for fullkommen kirkelig fellesskap blir overvunnet og alle kristne vil bli samlet i en felles feiring av Eukaristen, til enhet i den ene sanne kirke. (Document of Vatican 2, Flannery samlingen, side 456.)

 

Tags: , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply