Reddet av synlige engler

Pastor Lamazani var en syvendedags adventist pastor og evangelist i Kongo, Afrika. På denne tiden dette skjedde, var det mange konflikter mellom ulike stammer som slåss om overherredømme etter at de ble fri fra kolonistyret. Pastor Lamazani hadde ansvaret for de to største kirkedistriktene, og sammen med sin kone og fire barn bodde han i en liten by som het Saya (ligger et stykke fra nærmeste by Likasi/den gang Jadotville).

Heksedoktorene hadde oppnådd kontroll over stammeområdet i hans region. Pga den politiske konflikten, hadde noen av de politiske lederne slått seg sammen med heksedoktorene, med det håp at hvis de samarbeidet med dem, kunne de oppnå fred og stabilitet i området.

likasi congo

Denne historien skjedde like ved byen Jadotville, i dag Likasi, Kongo. Det var i dette området FNs generalsekretær Dag Hammarskjölds fly styrtet og han ble drept omtrent på samme tid.

Inntil nylig, hadde Kongo vært under kontroll av den hvite mann (Belgia), men nå hadde den hvite mann blitt drevet ut av landet, og den hvite manns religion var foraktet. Ordre var gått ut med beskjed om at landsbybeboerne måtte vende tilbake til sine gamle former for gudsdyrkelse. Heksedoktorene erklærte at alle som nektet å bøye seg ned og ofre en kylling til sine innfødte guder, ville bli drept. Alle som kalte seg selv en kristen og som fortsatte å respekterte troen som den hvite mann hadde innført, ville bli drept.

Pastor Lamazani kjente til disse nye bestemmelsene, og mange av medlemmene i menigheten hans, hadde flyktet og bygget små hytter inne i jungelen, langt vekk fra hovedveiene hvor heksedoktorene og deres mordere dro.

Igjen ble pastor Lamazani advart om at han burde forlate landsbyen sin og bli med en gruppe på 35-40 av sine medlemmer som hadde stukket av og gjemt seg dypt inne i jungelen. Nei, han hadde fortsatt 70 eller 80 i landsbyen Saya, og han følte at han ikke kunne dra.

En kveld, kom det en rapport om at helsedoktorene og deres mob var i nabolandsbyen bare 4 eller 5 km unna. Pastor Lamazani kalte sammen sine medlemmer, og noen spurte ham om råd. Hva skulle de nå gjøre? Han sa at alle som ønsket det skulle føle seg fri til å flykte og gjemme seg i jungelen. Selv ville han ikke dra.

“Men huset ditt vil bli ødelagt, kirken vår vil bli brent!» sa medlemmene. Pastor Lamazani’s hus og kirken var bygget med tørt gresstak og jordvegger lik de fleste hus i landsbyen og de ville brenne ned svært fort.

Senere samme kveld, kom to av landsbybeboerne til pastor Lamazani og sa: “Vi har hørt at heksedoktorene har sendt noen for å ødelegge denne kirken og ødelegge ditt hjem en eller annen gang i kveld. Vær så snill og dra! Flykt inn i jungelen!» Igjen svarte pastor Lamazani «Jeg vil be over det. Hvis jeg kjenner at jeg må dra så gjør jeg det. Hvis ikke blir jeg her.» Han ropte på sin kone og deres fire barn, og de ba.

Rundt midnatt, var det noen som hamret på døren. En ondskapsfull, bjeffende ordre fra en mann på utsiden kommanderte pastoren til å åpne døren. «Lukk opp døren, eller så brenner vi ned huset!» Pastor Lamazani kalte sammen familien. De samlet seg på gulvet i stuen og begynte å sitere Bibelens vakre løfter om Guds beskyttelse.

[Kanskje dette er noen løftene de siterte?:

Salme 34:8 «Herrens Engel slår leir rundt omkring dem som frykter Ham, og Han frir dem ut». Salme 91:5, 10-12 «Du skal ikke frykte for nattens redsler, eller for pilen som flyr om dagen… Derfor skal ikke noe ondt ramme deg, ingen plage skal komme nær ditt telt. For Han skal gi sine engler befaling om deg, så de bevarer deg på alle dine veier. På sine hender skal de bære deg, så du ikke støter din fot mot noen stein».

Ropene økte utenfor. «Vi vil gi dere en sjanse til. kom ut eller vi ødelegger dere mens dere er i huset.» Mens pastor Lamazani ba, følte han sterkt at de skulle bli hvor de var. De hørte at ordren ble gitt, «sett fyr på huset,» og snart kunne lyden av det tørre, brennende taket på huset, høres. Røyken var skremmende, og snart var de omringet av flammer.

Ved sidevinduet hørtes en hamrende lyd, og med økser ble så vinduet åpnet helt. To av soldatene fra heksedoktorenes leir sto plutselig der. De kunne se pastor Lamazani og hans familie som var knelende i bønn midt i stuen sin. De snerret og kastet en av øksene mot pastoren, som så vidt såret han i foten. Pastoren og familien hans fortsatte å be.

Snart hadde ilden fått fullt overtak. Heksedoktorene og deres fryktede drapsmenn var over alt rundt huset, og alt pastor Lamazani eide ble brent opp.

jungel rundt byen Likasi

Jungel like ved der dette skjedde

Etter at huset hadde brent ned og kun etterlatt i ulmende aske og forkullede tømmerrester, ga heksedoktoren ordre om at hans menn skulle bringe ut kroppene til de seks personene som våget å trosse hans ordre. Hans menn gikk inn og ryddet vekk alt som lå der av rester og halvbrent gress. De to krigerne var vitne på at pastoren og hans familie hadde vært i sin stue da det brant, knelende midt i rommet. Nå var det ingen rester etter dem. Ingen forkullede kropper kunne bevise at de hadde drept denne familien som trassig hadde stolt på en usynlig Gud.

Fire uker senere, fikk pastor Lamazani besøk av pastor Robinson, en misjonær fra Amerika som lenge hadde arbeidet i Afrika. Lamazani var vanligvis kledd i rene og pene klær, men nå var han kledd i filler – de eneste klær han nå eide. Pastor Lamazani fortalte Pastor Robinson at han og hans familie hadde knelt ned og bedt i stuen sin, da de så to personer, mer lysende enn flammene som var i ferd med å ødelegge huset deres, komme inn gjennom vinduet. Disse lysende skikkelsene løftet opp pastoren og hans familie, bar dem gjennom vinduet og brakte dem i trygghet inn i jungelen.

Tjenende engler ble sendt av vår kjærlige Far i himmelen, og alt var nå bra med alle sammen.

Tre år senere ble en av heksedoktorene omvendt og ble en kristen på grunn av de manifestasjonene av Guds kjærlighet de så denne dagen, ved å sende sine engler for å redde sine barn.

Om du noen gang blir fristet til å la frykt styre over det du vet er riktig, husk historien til Lamazani.

 

Pastor Robinsons forteller denne historien på engelsk her: https://www.youtube.com/watch?v=FoV9XGZ2QzM

Amerkanske aviser rapporterte i 1950 at hesedoktorer fra dette område ble sendt til Russland for opplæring, så dette var ikke noen hvilken som helst heksedoktorer, de hadde en politisk agenda. Om det var disse denne historien handler om vet vi ikke, det er likegyldig. Gud griper inn likevel.

Om heksedoktorers innflytelse på Kongos stammekriger m.m. les bl.a. her: http://infidels.org/library/modern/richard_petr

Tags: , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply