Ulf Ekman blir katolikk

livets ordI artikkelen «Pinsevennenes katolisering», kommenterte vi at stifteren av det karismatiske kirkesamfunnet «Livets Ord» i Uppsala, Ulf Ekman, formidlet holdninger som var gjennomsyret av katolsk teologi. Det var særlig innholdet i noen av Ulfs artikler i det teologiske tidsskriftet «Keryx», som synliggjorde hans katolske tenkesett. Vi skrev at det nok bare var snakk om tid for Ulf Ekman konverterte.

Weekenden 8-9 mars i år ble mistanken offisielt bekreftet, og nyheten ga naturlig nok overskrifter i kristenmedia i både Sverige og Norge. Både Ulf og hans kone Birgitta, går sammen i sønnen Benjamins fotspor, og vil i løpet av våren konvertere til den romersk-katolske kirke.

Dagen etter bekjentgjørelsen ble det arrangert et krisemøte for sjokkerte menighetsmedlemmer.

Både på sin nettside og gjennom menighetens talsperson, Dahlberg, informerer Ulf Ekman det følgende: «For Birgitta og meg har det vært en langsom utvikling der vi har beveget oss fra å oppdage nye saker til å lære å sette pris på det vi har oppdaget til å nærme oss og endatil la oss lære av våre trossøsken. Nå opplever vi at vi skal ta følgene av det vi har oppdaget. Troen på enhet får praktiske konsekvenser for oss».

Tidligere har Ulf Ekman skrevet at gjennombruddet kom da han fikk kontakt med karismatiske katolikker, som talte i det pinsevennene kaller «tunger».1_ipad-art-wide-hillsong-420x0

Pinsevennenes «tungetale» blir tolket som «dåp i den Hellige Ånd», og Ulf har en rekke ganger skrevet at siden katolikker mottar åndsdåp, og får denne «tungegaven», mener han at det er bevis på at Gud ikke bryr seg noe om hva slags teologi vi har eller hva vi tror og lærer. Alle som ønsker å motta kraften, kan få den, hvis de ber om den. Han hevder at liv, lære og dogmer er uvesentlige for Gud.

(Som informasjon for våre lesere, kan det opplyses at «tungegaven» Ulf henviser til, ikke er det samme som nådegaven Bibelen omtaler fra pinsefestens dag, da mennesker hørte sitt eget språk, selv om taleren hadde et annet tungemål. Det er heller ikke den samme nådegaven som når en person gis den mirakuløse gaven å kunne snakke et fremmed språk vedkommende ikke har lært, når nettopp det er nødvendig for å kunne forkynne og vitne. Det er godt kjent at begge disse omtalte tungemålsgavene gis også i dag, når Gud ser det hensiktsmessige for det sanne evangeliets forkynnelse.)

Ulf skriver om tungetalen hos katolikker, at «disse erfaringene har utfordret våre medfødte protestantiske fordommer», og han legger til at han «etterhvert innså at han derfor ikke hadde belegg for noe av den kritikken han tidligere hadde ført mot katolsk tro og lære».

Ulf forlater Livets Ord.                                                                                                                                                           Etter å ha ledet menigheten i over 30 år, forlater Ekman nå «Livets Ord». Pastor Joakim Lundqvist tar over roret og bekjentgjør at menigheten ikke kommer til å gå samme veg som sin grunnlegger.

En god venn av Ulf Ekman, medieprofilen Siewert Öholm, uttaler til svenske aviser at han er meget skuffet, og ikke kan forstå at Ulf ikke ser problemer i katolske teolgi. Han sier at dette vil forårsake mye forvirring i menigheten, men at det positive er at både menigheten og hvert medlem nå må bli bevisst hva de selv står for på det ideologiske området.

På spørsmål om hvordan menighetens medlemmer kommer til å takle Ulfs beslutning, svarer han at det nok vil bli et sjokk for de fleste, men at noen uten tvil allerede har sett dette komme.

JBforsideB

“Den tredje bølgen” innen den karismatiske  bevegelsen, ble plantet av jesuittstrateger, for å svekke dogme barrierer hos “adskilte brødre.” Indre opplevelser, atmosfære, åndsmanifestasjoner og somatisk (kroppslig) respons skulle ta over sannhetsdokumentasjonen i stedet for Guds Ords fundament. Les mer fra www.mensviventer.no  1993: http://www.mensviventer.no/mvv6/karismatikk.htm

Les også denne gjesteartikkelen skrevet av Anders Olav Lande (nå Bjørkavåg) i 1999: http://www.mensviventer.no/mvv23/vekkelsen.htm

Og til slutt: alle «døtrene» på vei hjem til moderkirken. Artikken fra 2007: http://www.mensviventer.no/mvv49/moderkirken.html

No comments yet.

Leave a Reply