Global fokus på søndagslover

For 2-3 år siden begynte en uforståelig fokusering på nødvendigheten av å vedta søndagslover. På overraskende kort tid synes denne aksjonen å ha tatt helt av både i USA og i en rekke Europeiske land. Noen observatører skriver at noe må ha skjedd bak kulissene, for det som nå finner sted, kan umulig tilskrives tilfeldigheter.

 I denne rapporten skal vi kort se på litt over 40 av de mange ferske appellene om å lovfeste søndag som hvile og helligdag. Merk deg datoene for tiltakene og ha i tanke at i flere år var det omtrent ingenting som ble skrevet om dette emnet.

ten_commandments_magnet_small Kristne som kjenner profetiene i Johannes Åpenbaring kapittel 13, har forventet at den amerikanske grunnloven må bli endret, før vesentlige aspekter av denne profetien kan finne sted. Lover som har sitt nedslagsfelt på områdene religiøs tro og lære, kan ifølge grunnloven ikke vedtas i USA. Mange har antatt at den eneste mulighet for «søndagslover», er å forandre grunnlovens «First Amendment».

En hendelse som mange ikke har fått med seg, er imidlertid at USA’s høyesterett, i to separate toneangivende dommer i 1961 (McGowan v. Maryland, 1961, and Braunfeld v. Brown, 1961), allerede har bestemt at søndagslover ikke er i konflikt med «First Amendment» i landets grunnlov. Selv om grunnloven krever et skille mellom stat og kirke, har høyesterett frikjent søndagslover, og hevdet at slike lover vil være til folkets beste både fysisk og sosialt, og derfor ikke er i opposisjon til grunnloven. Samtidig vet vi at absolutt all delstater i USA har vedtatte «latente eller hvilende» blue-laws (søndagslover), som bare venter på hendelser som kan gjøre aktivisering aktuell.

En pekepinn om hva som skal til for at mennesker i USA forenes i en religiøs kollektiv bevissthet, er det som skjedde etter 9/11 katastrofen i New York. Aldri før i Amerikas historie har en større prosent av befolkningen oppsøkt en kirke, som søndagen etter terrorangrepet. Hele nasjonen samlet seg med en religiøs respons på grunn av en fryktelig katastrofe. Det skal ikke mange katastrofer og nasjonale kriser til, enten det dreier seg om store tornadoer, jordskjelv, vedvarende uvær, flom, økonomisk kollaps eller terror, før de allerede vedtatte søndagslovene blir håndhevet. Alt ligger til rette for det Bibelen har profetert.

I materialet til den amerikanske mega-menigheten «The Eternal Gospel Church», kan vi lese om en synkronisert global anstrengelse for å gjenskape søndag som helligdag ved hjelp av juridiske tiltak, (noe som betyr lover som påtvinger religiøs atferd.) De hevder rett ut at målet er å tvinge mennesker til å helligholde søndag, (compel people to observe Sunday by refraining from work.)

Reverence or Ruin How the Fourth Commandment is Necessary for Civilization

Søndagslovene vil til slutt bli globale og vil gjelde alle. Men ved å kommunisere budskapet på en slik måte, at lovfestet søndagsfri: Er en fordel for samspill og enhet i familien

Som vi skal se, er behovet for søndagslover ofte begrunnet på en slik måte at budskapet framstår like aktuelt for både verdslige og kristne mennesker. Søndagslovene vil til slutt bli globale og vil gjelde alle. Men ved å kommunisere budskapet på en slik måte, at lovfestet søndagsfri: (1) Er en fordel for samspill og enhet i familien. (2) Redusere arbeidstid. (3) Leder til mindre mas og stress og (4) Gir mer tid for interesser og hobbyer, regnes det med at alle til slutt vil støtte lovene. Den rent religiøse begrunnelsen blir synliggjort av noen, men de fleste er forsiktige med å vektlegge denne siden av

Med denne innsikten som bakgrunn, er det selvfølgelig å forvente at alle som vet hva den bibelske profetien forutsier, følger nøye med i det som skjer vedrørende legalisering av søndagshelligholdelse.

2014. Tyskland. 3. mars.

Bevegelsen «Søndagsfri» feirer sin fødselsdag. De skriver at for 1690 år siden, den 3. mars i år 321, erklærte den romerske keiser Konstantin at søndag skulle være alles helligdag. Dette markerer begynnelsen til statens (de politiske myndigheters) tiltak for å beskytte søndagen (Sunday protection laws). 1690 år senere er denne helligdagen truet. Det skrives videre at myndighetene nå må være seg sitt ansvar bevisst og gjenskape og ta vare på de viktige søndagslovene.

Kilde: (http://www.bergstrasse-evangelisch.de/aktuell/Aktuell%2011/aktuell11-032.html)

2014. Januar. Europa.

Kommisjonen for Europeiske biskoper fra alle EU land, forlanger respekt for søndag som hviledag.

Link: (it.radiovaticana.va/news/2014/01/21)

2014. Januar. Europa.

En Europeisk konferanse ble arrangert for å synliggjøre behovet for at alle Europeiske land vedtar en lov som gjør søndag til alles fridag.

Link: (www.europeansundayalliance.eu/site/sundayconference2014/article sunday-law

2013. Juni 15. USA.

Wall Street Journal.

«Sabbatens (her menes søndagen) må gjenskapes ved hjelp av nasjonale søndagslover hvis vi skal redde vår kultur».

2012. Vatikanet. 3. juni. AFP News.

Paven sa i en tale denne dagen at tradisjonelle familieverdier må inkludere søndagshvile som en nøkkel til å slippe unna det moderne samfunnets problemer. Paven sa videre at «spesielt i en tid med økonomiske kriser og sosial ustabilitet, må familier feiere søndagen med de verdier det gir».

2013. Januar 28. Italia.                                                                                                                                                                                                       Paven ber de trofaste om å sette søndag til side for Herren. I sin søndagsappell (Angelus address) denne dagen, ba paven de trofaste som var samlet på Petersplassen, om at de måtte gjøre søndagen spesiell og hellige den til Herren.

2013. Desember. Nederland.

Sinte kirkegjengere demonstrerer utenfor et supermarked som har begynt å holde åpent på søndager. Link: (www.nltimes.n/2013/12/26/ah-plastered-sunday-rest)

2013. Desember. England.

Rettsak opprettholder en lov om at søndag er alle kristnes hviledag.

Link: (www.christianconcern.com/our-concerns/religious-freedom/court-of-appeal-recognises-in-law-sunday-as-christian-rest-day)

2013. Oktober. Argentina.brooklyn

Lokale myndigheter i Santa Fe (Argentina) samles for å debattere en lov som presiserer at søndag er religiøs hviledag og som påtvinger flere slags forretninger å holde stengt.

Link (www.datasantafeonline.com/ultimas-noticias/destacadas/19410-deputados-dio-media-sancion-at-descanso-dominical-html&act=url)

 

2013. Oktober. Polen.

Den katolske kirke presser for søndagslover i det polske parlamentet.

News article: Link: (sl=auto&tl=en&js=n&prev=_t&hl=en&ie=utf-8&u=http://www.pch24.pl/konferencja-w-sejmie-o-potrzebie-wolnej-niedzieli,18708,i.html&act=url)

2013. Oktober. Belgia.

Den belgiske byen Kortrijk vedtar at en bot på 250 euro for alle som klipper gresset på søndager.

.

2013. Oktober. Frankrike.

Landet vurderer strikte søndagslover som vil kreve at en rekke butikker må holdes stengt på søndag.

News article: Link: (http://www.thejournal.ie/france-sunday-shopping-laws-1107689-sep2013/?com_ord=date)

2013. September. USA.1213_jt_btc back to church 2014

En nasjonal «tilbake til kirken på søndager» aksjon (Back to Church Sunday) samlet 3 millioner kristne fra tusener av menigheter og mange kirkesamfunn..

News item: Link: (http://www.christianpost.com/news/3-million-people-came-back-to-church-on-sunday-sets-new-record-105044/)

2013. Juni. Italia.

Den katolske kirke sammen med fagforeningen presser for at butikker skal holdes stengt søndager.

(http://www.ksl.com/index.php?nid=968&sid=25460743&fm-most_popular)

2013. April. Italia.

Pave Frans etterlyser nasjonal samling for søndagshvile. Han hevder at søndag som hviledag vil samle folket og virke til det beste for hele landet.

News article: Link: (http://www.nytimes.com/2013/04/27/us/pope-francis-has-a-few-words-in-support-of-leisure.html?pagewanted=all&_r=2&)

2013. Mars. India.hyderabad

Den store indiske byen Hyderabad håndhever plutselig strikte søndagslover som ble vedtatt i 1988, men har vært latente til nå

News: Link: (http://www.deccanchronicle.com/130320/news-current-affairs/article/shops-be-closed-sundays)

.

2012. Desember. Vatikanet.

Kirkens hovedkvarter bekjentgjør et tett samarbeid med fagforeningene for å stanse all søndagsarbeid og søndagshandel i Italia.

News: Link: (http://www.washingtonpost.com/national/on-faith/vatican-works-to-stop-sunday-shopping-in-italy/2012/12/19/5ca8cc38-4a0e-11e2-8af9-9b50cb4605a7_story.html)

.

2012. November. USA. Nord Carolina.

Miljøorganisasjoner i flere byer i delstaten går sammen om å feire «jordas sabbat», (søndag) for å generere mer åndelighet i befolkningen.

Article: Link: (http://www.huffingtonpost.com/2012/11/07/earth-sabbath-spiritual-activism-environmentalism_n_2084290.html?utm_hp_ref=religion)

 

2012. November. Sveits.

Den 13. juni ble «Sunday Alliance Switzerland» etablert. Initiativet var tatt av fagforeningene.

Article: Link: http://www.europeansundayalliance.eu/site/newsevents/breakingnews?sws=7aaeee33864f1cb654a20e4bf1d6237d)

 

2012. September. Nederland.

Reformpartiet presser for at alle butikker skal være stengt på søndag. Begrunnelsen som gis er at denne dagen skal benyttes til kristne aktiviteter.

News: Link: (http://www.mysinchew.com/node/77358)

2012. September. Hellas greece

Eurozone landene forlanger 6-dagers arbeidsuke for Hellas. Landene som Hellas har lånt penger av for å overleve finansielt, presser for at Hellas må vedta en lov som påtvinger arbeid på lørdag. Søndag er allerede lovbestemt helligdag. Denne ordningen er vedtatt i møter mellom religiøse ledere og EU’s president.

News item: Link: (http://www.guardian.co.uk/business/2012/Sep/04/eurozone-six-day-week-greece)

2012. Juli. Østerrike.

I en oppsiktsvekkende rettsak vedtar landets høyesterett at et forbud mot å holde butikker åpne på søndager, ikke strider mot grunnloven, siden loven rettferdiggjøres ved at den er til gagn for folket.

2012. Mai. Lagos.

Landets sentrale myndigheter gjør innstramninger for søndagslover som påtvinger butikker å holde stengt på hviledagen.

(News article: http://www.punchng.com/news/lasg-to-enforce-ban-on-sunday-markets/)

2012. Mai. USA.harveyville

Byen Harveyville hadde nettopp opplevd en grusom tornado og vedtok like etterpå at søndag fra nå av skulle være alles hviledag.

Newsarticle: (http://www.kctv5.com/story/17074775/sunday-designated-as-day-of-rest)

2012. Mai. USA. Brooklyn.

«Department of Consumer Affairs» slår uventet hardt ned på spisesteder i bydelen som holder åpent på søndager.

News: (http://www.brooklynpaper.com/stories/35/18/dtg_waronbrunchrecruits_2012_05_11_bk.html)

2012. April. England.

Organisasjonen «The Lord’s Day Observance Sociery» (Foreningen for helligholdelse av Herrens dag) lager kampanje for å fremme søndag som tilbedelsesdag.

(Website: http://www.lordsday.co.uk/)

0_JoshGraves

Dr. Josh Graves Initiativtaker for å holde søndagen hellig

En fellesreligiøs appell ble publisert med tittelen: «A Call to Americans – Let’s Make Sundag a Day of Rest. For God’s Sake». (La oss gjøre søndag til hviledag, for Guds skyld.) Appellen ble rettet til: Jøder, Hinduer, Muslimer, Ateister, Agnostikere, Buddhister og Kristne.

(News article: http://www.foxnews.com/opinion/2012/04/22/let-make-sunday-day-rest-for-gods-sake/?intcmp=features)

2012. April. Singapore.

Pastorer fra en rekke kirkesamfunn sender en anmodning til myndighetene for å få lovfestet en kristen sabbathvile for hele landet, (De mener søndag.)

(News: http://sg.christianpost.com/dbase.php?cat=society&id=1870)

2012. April. USA. Honolulu.

En lov ble vedtatt som trådte i effekt i juli samme år. All kommersiell handel på søndager er forbudt på alle badestrender.

230px-Thomas_Mann_MEP_(cropped)

Thomas Mann perlamentsmedlem i EU og med ønske om å ta plass også etter valget i 2014, lover at han vil arbeide for en lov om søndagshelligholdelse til det beste for alle familier og folks helse.

(News: http://www.msnbc.msn.com/id/46916045)

2012. Mars. Europa.

Aktivister fra 12 europeiske land var samlet den 4. mars og presset for at søndag må bli offisiell helligdag for alle europeiske land. News: (http://www.catholicculture.org/news/headlines/index.cfm?storyid=13557)

2012. Februar. USA.

En ny lov som forbyr all jakt på søndag ble vedtatt i Virginia.

(News: http://www.foxnews.com/politics/2012/02/17/virginia-lawmakers-preserve-ban-on-sunday-hunting/?test=latestnews)

2012. Januar USA.

Kristne ledere samler seg for hva de kaller «The Sabbath Comeback». Erklæringen de annonserte var at en ny bevegelse sprer seg i landet. De kaller det 24/6, hvor 6 står for fri søndag for familie og tilbedelse. Blant slagordene er: «Sabbath becomes trendy» og «Fourth Commandment makes a comeback».

Se kildens punkt 9. (http://religion.blogs.cnn.com/2012/01/01/12-faith-based-predictions-for-2012/)

2011. November. Tyskland.                                                                                                                                                                                                         En rekke forskjellige kirkesamfunn sammen med fagforeningen appellerer for søndagsbeskyttelse. (Better protection of Sundays.) (Article: http://nrw.dgb.de/presse/++co++ef94b0ae-1745-11e1-7749-00188b4dc422)

2011. Oktober. USA.

«The Lord’s Day Alliance of the U.S.», bekjentgjør at de i sitt arbeid står ved begynnelsen til en nye era. De vil være aktive for å fremme the Sabbath (Søndag) som en dag for åndelige fornyelse. (Website: http://www.ldausa.org/index.html)

2011. September USA. Alabama.           

56 menigheter samarbeider med politiet, slik at personer dømt for mindre lovbrudd, blir tvunget til å gå regelmessig i kirken hver søndag i stedet for å bli fengslet.

(http://www.huffingtonpost.com/2011/09/23/bay-minette-alabama-jail-church_n_977687.html)

Oktober 24. 2007. Tidsskriftet USA Today.usatoday

«Snart vil alle måtte akseptere at sabbaten (søndag) er bindende for alle mennesker».

2011. August USA.

Arrangørene for den nasjonale «Back to Sunday» kampanjen bekjentgjør at de regner med at 10.000 menigheter over hele landet deltar på arrangementet den 18. September.                      (http://backtochurch.com/http://www.backtochurch.co.uk/)

 

2011. USA. Juli. Nord Dakota.

Arrangørene for en katolsk konferanse hevder at søndagslover vil være til fordel for alle. (Sunday laws benefits all people.) I PR materialet for konferansen, skrives det at søndagslover ikke bare må betraktes som en religiøs lov, men er et tiltak som sørger for at samfunnet ikke blir styrt av arbeid, slit og profitt.

(News: http://www.ewtnnews.com/catholic-news/US.php?id=3598)

2011. Juni. USA.

JohnMacArthur-300x300Den kjente evangelisten John Macarthur, forfatter av over 150 bøker, skriver og forkynner at årsaken til Amerikas mange problemer, er at landet er under Guds dom fordi Guds lov blir ignorert i landet. Vår kommentar: Alle vet at denne pastoren og hans kirke definerer det fjerde bud å være den hedenske soldagen søndag, ikke Guds sabbat. Det eneste budet i Guds lov som kan skjerpes av myndighetene (for at landet skal oppleve Guds beskyttelse) er hviledagsbudet.

(Kilde: http://www.christianpost.com/news/john-macarthur-says-america-is-under-divine-judgment-51584/)

2011. Juni. Europa.

Ny konferanse for å finne måter å beskytte søndagen på (Sunday protection) arrangert av den europeiske sundayalliance.

(Kilde: http://www.europeansundayalliance.eu/) og (http://www.comece.org/site/en/press/pressreleases/newsletter.content/1359.html)

2011. April. Belfast. 

73% av befolkningen stemte imot at butikker skulle være åpne på søndag. Helligdagsaktiviteter og familieliv var begrunnelsen et flertall av innbyggerne ga som personlig motiv.

(http://www.christian.org.uk/news/belfast-refuses-to-endorse-sunday-trading-deregulation/)

sean P O malley2 større

President Obama og Kardinal Sean Patrick O`Malley

Katolske arbeidere kjemper for å få innført lovbestemt arbeidsfri

søndag. (http://allianz-fuer-den-freien-sonntag.de/)

 

«Søndag er merket (the mark) på kristen identitet».

(Cardinal Sean Patrick O’Malley.)

 

2 Responses to “Global fokus på søndagslover”

 1. Michael Similie
  April 29, 2014 at 00:42:29 #

  Meget spændende. Det er tankevækkende. Profetierne er ved at gå i opfyldelse. Nu når det sker, hører man intet om det i de protestantiske kirker eller SDA kirker. Er alle faldet i søvn?…

  • Carl Waylon Nelson
   June 29, 2014 at 02:12:20 #

   Nei dette hører man ikke om. De er blinde og trenger øyensalven slik laodikeabudskapet sier. Nå er det på tide å våkne opp, og står frem å forkynne Guds irettesettende sannheter.

Leave a Reply