Stiftelsen Kainos – ny kurs

droppedImage

Se vår oppdaterte liste over gratis DVD er som du kan få tilsendt!   http://www.kainos.no/DVD-Katalog.html

Se nærmere på alle tema under hovedoverskriftene:

Kainos Seminarene – Viktige profetier i Daniels bok og Johannes Åpenbaring

Kainos Temaserier – filmer med varierende emne, men like viktigeKainos Tema DVD 3U

Grefsen/Vestre Aker – Opptak fra møter holdt på Grefsen/Vestre Aker menighetshus

Andre filmer – Kainos formidler også filmer som er produsert av andre

 

Stiftelsen Kainos –ny kurs  www.kainos.no

En stiftelse som har som mål å hjelpe legarbeidere med å forkynne det evige evangelium som beskrevet i Åpenbaringsboken 14:6-12. Du kan være med å gi din støtte i dag ved midler eller å tilby å hjelpe med det du er flink til.

 

Bli litt bedre kjent med stiftelsens formål ved å klikke på linkene på nettsiden.

 

 

 

No comments yet.

Leave a Reply