Utviklingen innen moderne kristne bevegelser – del 2

Hvilken vei har det gått? 

 Dette innlegget går videre med temaet fra artikkelens del 1, og beskriver hvordan de okkulte ‘Quijabrettene, som lenge har vært benyttet innen ‘New Age’ for å få kontakt med ‘åndeverdenen’, nå også brukes i flere kristne menigheter. 

Aktiviteten i ‘Bethel church’

BethelChurchReddingCAEn av de største og mest innflytelsesrike menigheter i USA for tiden, er Bethel Church i Redland, California. I denne menigheten benytter de mange okkulte metoder i sin virksomhet, blant annet både ‘Ouijabord’ og ulike utgaver av ‘Tarotkort’, (spådoms eller skjebnekort). Foreldrene til en av de sentrale pastorene i denne menigheten, forteller hvordan de bruker disse kortene i sin berøring med mennesker.

‘De kaller dem ‘salmekort’, med skriftsteder på en side og et bilde på den andre siden. Hvis du trekker et slikt kort, er det alltid Gud som styrer det som skjer, og det innebærer at Han vil kommunisere personlig til deg, gjennom det profetiske bildet på forsiden eller betydningen av teksten på baksiden. Det samme skjer når vi gir en person et profetisk maleri, som vi kaller skjebnekort, fordi vi tror at gaver og kall gitt av Gud til mennesker, absolutt er en del av deres skjebne. Alle kortene inneholder vakre malerier av fire forskjellige verdenskjente ‘profetiske kunstnere’, og budskapene i disse maleriene har dype betydninger som har ført til frelse og helbredelse for mange’.

Teamet som bruker denne metoden, tror at de som veiledere, kan åpenbare for brukerne personlige nøkkelord, som kan gi visdom og helbredelse. I disse seansene er det ikke uvanlig at ‘klientene’, som de kaller dem, ‘ser Jesus stå foran seg’ og det hevdes at mange ‘blir født på ny’ og får sterke emosjonelle opplevelse og fysiske manifestasjoner fra denne visualiseringen.

Ken og Jenny Hodge, har mange som følger deres programmer som de kaller ‘Awakening Australia’ (Våkn opp Australia). I tillegg til ‘Tarotkort’, driver de med ‘åndelig spådom’, ved å tolke framtiden i steiner tarotkort(krystaller), men også ‘åndedans’, for å kunne skape regn i tørkeperioder. De hevder at de har kontakt med både himmelske energier, engler og krigsånder, i tillegg praktiseres ideologisk symboltatovering’. Alt dette skjer i en ‘kristen’ og åndelig ramme. De ramser opp på sin nettside, at de har støtte fra over 150 menigheter i Australia, deriblant den katolsk kirke, flere pinsemenigheter, Frelsesarmeen, baptister, den Apostolske kirke, men også den kjente pinsevennpastoren og karismatiske ‘profeten’ Reinhard Bonnke. De har nå satset i Europa med sitt opplegg og har besøkt blant annet Stockholm, Riga, Nuremberg, Praha og Rotterdam.

Sheets2

Dutch Sheets er sentral i ‘NAR’ bevegelsen (New Apostolic Reformation), som er et forsøk på å etablere en form for kristendom som ikke er verken katolisisme eller protestantisme, men skal være en overordnet kristendom, som favner begge disse og alle andre kristne bevegelser og systemer. ‘NAR’ er derfor ikke styrt av et offisielt kirkesamfunn, men ledes av selvutnevnte ‘apostler og profeter’. De lærer at de nye ‘apostlene og profetene’ skal være regjeringen for den fremvoksende ‘New Order’ – kirken. De påstår at dette vil bli en reformasjon som er mye større enn den protestantiske reformasjonen, og sier at alle troende har rett til å kreve en direkte åpenbaring fra Gud. Mange fra dette kristne miljøet, påstår at de ofte får besøk av både Jesus og engler. Noen av dem erklærer at de har besøkt himmelen mange ganger og hatt samtaler med Jesus, profetene og apostlene. De hevder selv at ‘NAR’s’ omfattende misjonering, over hele kloden, har forårsaket den forbløffende kirkeveksten som skjer i Afrika, Asia og Latin-Amerika.
‘NAR’ toner ned betydningen av Bibelens innhold og prinsippet ‘Sola Scriptura’ (Bibelen alene), og vektlegger i stedet erfaringsorientert teologi, med hovedvekt på ‘åndelige følelser’ og mystikk. En av deres trospunkter sier: ‘Vi tjener Guds globale kirke, fra karismatikere til katolikker. Vi tror på enhet av Kristi kropp, samlet sundt hans tilstedeværelse med en fokusering på Jesus som Gud. Det er ingen avdeling for kirkesamfunn i Guds rike, derfor ser vi det som et mål å være ett legeme i Kristus, uten hentydning til dogmer eller trosulikhet.

Organisjonen ‘Church Watch Central’, avslørte hvordan den alt nevnte ‘Bethel Church’ i USA, har bånd til bevegelsen som benytter metoden kalt ‘Christalignment’. Bethel-pastor Ben Fitzgeralds mor og Christalignment-lederen Jen Hodge, hevder at deres tjeneste ikke handler om å lede mennesker til frelse eller gjøre dem til disipler, men ‘å få dem inn i et helt nytt forhold til Gud’. Ledelsen i Bethelkirken, benekter ikke deres tilknytning til ‘Christalignment’. Denne metoden har i seg mange klart okkulte ‘New Age’ elementer, som ‘åndelige renselsprosesser’ hvor ‘skjebnekort’ og det de kaller ‘sjelehelbredelse’, med transe og overnaturlig ‘åndekontakt’ inngår. Gjennom disse terapeutiske opplevelsene, hevdes det at deltakernes åndsliv blir samstemt med Kristi egen ånd, derav uttrykket ‘Christalignment’. Å forsvare denne okkulte metoden i kristendommens navn, har forårsaket at mange kristne har advart, fordi de ser hva den såkalte ‘Kristusjusteringen’ leder til. Som respons har kirken gått offentlig, ufint og hardt ut mot dem som advarer. Den dag i dag fortsetter sentrale ledere i denne kirken å forsvare praktisering av ‘trolldom’ i Jesu navn.

 

    Med en demon som veileder.

ChristandBob

Kris Valloton og Bob Jones

Kris Vallotton er en av seniorlederne i den omtalte ‘Bethel Church’. Han har skrevet et dusin bøker om overnaturlige manifestasjoner, åndelig krigføring og oppskrift for jordisk rikdom. Han er dypt involvert i det som kalles kristenokkultismen, og reiser verden rundt med sitt budskap. På en video forteller han om besøk av en ‘engel’ som var kledd i en trang gymbukse, hadde bar overkropp, kullsort hår, surt og sint ansikt og lignet på en indianer. Da denne engelen dukket opp i Vallottons soverum, begynte sengen hans å riste voldsomt. Etter denne hendelsen ringte Vallotton sin profetvenn, den berømte Bob Jones, for å fortelle om ‘englebesøket’. Men før han rakk å fortelle detaljer om engelen, begynte Bob Jones å beskrive han, nøyaktig slik han så ut da han besøkte Vallotton. Bob Jones sa at han hadde hatt mange besøk av denne spesielle engelen, og at han alltid så slik ut og hadde presentert seg som engelen Michael. Bob Jones la til at denne engelen alltid var sur og gretten. Det er all grunn til å anta at det ikke var en av Guds hellige engler de møtte, men en demon, som ga seg ut for å være en Guds engel.

Bob-Jones-University-

Bob Jones har fått et universitet oppkalt etter seg.

Denne trosbevegelsesprofeten Bob Jones, forteller at en av englene han fikk besøk av, ba han dra til Spokane i Washington og der legge hendene på et nåletre som stakk opp av en grav, fordi røttene til treet berørte skjelettet til en avdød profet. Engelen ga han beskjed om at han trengte en salvelse fra denne døde profeten. Da han gjorde som han fikk beskjed om, begynte han selv å få profetier. En av profetiene han hevder å ha mottatt, var at straks etter overgangen til år 2000, skulle alle mennesker bli vitne til Guds herlighet via store tegn og under. Han ble også bedt om å profetere at fra år 2010, ville profetene få evne til å ‘snakke ting til eksistens’, slik Gud gjorde da han skapte. ‘Han talte, og det skjedde’. Vi har kommet til 2022, hvor ble det av denne ‘gudgitte’ profetien?

Kyle Gray blir kalt engleekspert. Han har skrevet mange bøker, og er selv et medium for engler og avdøde mennesker, som han forteller om i sine bøker. Men i hans okkulte verden er også Jesus en ‘guddommelig mester’ som man kan få kontakt med. Dette er ikke ukjent for personer som har klart å komme seg vekk fra disse okkulte bevegelsene. Engler i ‘New Age’ ideologien, er ofte døde mennesker som de tror er blitt engler. Bibelen har ikke en slik lære. Engler er skapte vesener. Kanskje et litt ferskt eksempel på hvordan denne ubibelske og okkulte filosofien har gjennomsyret manges ideer, kan være hvordan den engelske kong Charles, nylig fortalte at han hadde bedt om at englene måtte bære av sted til himmelen hans mor dronning Elisabeth da hun døde. Dette er ideer som er ukjente i Guds Ord.

Hva sier Bibelen om disse manifestasjonene? Jesus advarte de troende som kom til å leve i endetiden: ‘Vokt dere for falske profeter’, Matt. 7:15. Han sa også at: ‘Mange falske profeter skal stå fram’, Matt. 24:11. Johannes skriver i 1. Joh. 4:1: ‘Det er gått mange falske profeter ut i verden’. Apostelen Paulus skriver at dette bedraget skal finne sted: ‘Med stor makt og med under og falske tegn’, 2. Tessalonikerbrev 2:9. Han legger til at dette skjer: ‘Med urettferdighetens forførelse blant dem som går fortapt, fordi de ikke tok imot kjærlighet til sannheten så de kunne bli frelst. Derfor sender Gud dem en kraftig villfarelse, så de tror løgnen’, versene 10.11. Når Bibelen sier at ‘Gud sender’, er det ofte en måte å formidle at Gud tillater mennesker å velge det som skjer. Han respekterer alles valg, og overstyrer aldri vår frie vilje, som eies av alle skapt i Guds bilde.

Tilbake til Rom?

kris&PopeJeg tillater meg noen flere observasjoner om Kris Vallotton. Han forteller med glød om sitt møte med pave Frans. I ettertid har han skrytt mye av at paven ga ham full støtte og velsignelse i hans virksomhet. Om sitt besøk i Vatikanet skrev han: ‘Denne uken hadde jeg det privilegium å møte pave Frans. Det var et av høydepunktene i livet mitt. Han var morsom, varm og veldig åndelig. Jeg ble invitert, sammen med flere andre pastorer, til et kontaktforum, fordi denne paven har en dyp lidenskap for enhet blant alle troende, og jeg mener en dyp lidenskap! Vi brukte omtrent to timer på å stille han spørsmål om det som hadde med enhet å gjøre. Innledningskommentarene til paven var en velsignelse å høre. Han vendte seg til meg personlig og sa: ‘Vi må invitere profetene tilbake inn i kirken og ta imot dem med åpne armer’. Alle de andre ‘profetene’ så bort på meg og smilte da han sa dette’.

Hvorfor ville paven si at kirken (den katolske kirke) må ta imot trosbevegelsesprofetene med åpne armer? Disse såkalte profetene og deres mange menigheter, med millioner av medlemmer, er ikke lenger protestanter. Sett fra pavekirkens ståsted, har de ‘kommet hjem’ til ‘moderkirken’, og de aksepterer nå at han som de store protestantiske reformatorene, fra Guds Ord, kunne dokumentere å være selveste antikrist, nå er blitt kristenhetens leder.

Den katolske kirke er ikke ukjent med okkult praksis. Selv om de kaller det noe annet. Å be til avdøde helgener har vært en sentral del av kirkens lære i en årrekke. Katolske helgener overtok etter alle husgudene (småguder) som fantes på romertiden. De har en gud/helgen for hver dag i året og for ulike yrker. Jomfru Maria var den største av dem, og hennes plass i pavekirkens teologi, overtok etter den hedenske gudelærens tilbedelse av himmeldronningen. Maria hevdes mange steder å ha åpenbart seg for dem hun bruker som medium.

Bibelen har ordet

Hva sier Skriften om temaet denne artikkelen omtaler? ‘Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske profeter er gått ut i verden’, 1. Joh. 4:1.

Jesus selv sa: ‘For falske messiaser (salvede) og falske profeter skal står fram og gjøre store tegn og under, for å føre også de som er utvalgte vill, om det er mulig. Se, jeg har sagt dere det på forhånd’, Matt. 24:24. Uttrykket ‘om det er mulig’ kan fra grunnteksten også tolkes til å bety: ‘Når eller der det er mulig’. Hvis vi begynner å lytte til mennesker i stedet for å studere Guds Ord, er det absolutt mulig å bli ført vill.

Prøv alt, hold fast på det gode’, 1. Tess. 5:21. Vi inviteres til å følge med, vurdere og undersøke det som forkynnes innen kristenheten, men bare gripe fatt i og tro på det som er rett, godt og i harmoni med Jesu egen lære. 

På fruktene skal dere kjenne dem, sa Jesus, Matt. 7:16. Det er ikke den teoretiske bekjennelsen eller demonstrasjonen av gaver, evner, status, popularitet eller anerkjennelse vi skal forholde oss til, men om Jesu Ånds karakterfrukter er synlige i en persons liv. Hvis usannhet og falske ‘profetier’ er å observere, vet vi at sannhetens ånd ikke er til stede, og at ‘Løgnens far’, Joh. 4:44, er i aktivitet.

Jesus sa til dem: ‘Er det ikke derfor dere farer vill, fordi dere ikke kjenne Skriftene og heller ikke Guds kraft?’ Markus 12:24.

 

Kilder: Deborah TaylorThomas Keller: The Angels Talk: The Message Board that Connects You to Your Angels

Angel Boards are Ouija Boards in Disguise

‘What Should Christians Know about Ouija Boards?’

https://www.christianity.com › wiki

Will Baron: ‘Bedraget av New Age’

PhD Religionshistorie Hanne Trangerud

Tags: , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply