Katolske presters seksuelle overgrep i Mexico

marcelGrunnleggeren av den ultrakonservative katolske ordenen «Legionaries of Christ», (Kristi legionærer), den katolske presten Marcial Maciel, døde i 2008, 80 år gammel. Det viser seg at Den katolske kirke i mange år har vært kjent med at mange av prestene tilsluttet denne påståtte konservative religiøse ordenen i Mexico, forgrep seg seksuelt på mindreårige gutter. Organisasjonen er etablert i en rekke land, blant annet med flere regionale avdelinger i USA,

Etter grunnleggerens død, la lokale myndigheter i Mexico press på kirken for å komme til bunns i alle påstandene og ryktene som i lengre tid hadde sirkulert om seksuelle overgrep.

Rapporten som ble resultatet av en lang etterforskning, påviste at 33 prester, over flere år, regelmessig har misbrukt 175 barn. Det ble dokumentert at ordenens leder, personlig hadde misbrukt 60 av barna. Det store flertallet av ofrene var mindreårige gutter i alderen 11-16 år. Undersøkelsene synliggjorde også at flere av prestene som hadde utført seksuelle overgrep, selv var ofre for presters overgrep. De ble allerede som korgutter gitt inntrykk av at homoseksuelle pedofile handlinger, var en vanlig og mer eller mindre akseptabel måte for katolske prester å få tilfredsstilt sine seksuelle behov.

I det sterkt katolskdominerte Mexico, hvor de fleste ansatte i statsadministrasjonen er katolikker, viser det seg i ettertid at ingen av overgrepsprestene er hittil blitt politianmeldt eller trukket for retten. Kirken hevder imidlertid at de er omplasserte til oppgaver «hvor de ikke lenger har primærkontakt med unge gutter».

Lederen for komiteen som har stått for undersøkelsen, Eduardo Robles-Gil, forteller at erfaringen fra teamet som har hatt inngående samtaler med prester knyttet til den aktuelle ordenen, indikerer at det er mange flere ofre enn det som hittil er offentliggjort.

Lederen for ordenen, Marcial Maciel, ble i 2006, to år før sin død, anmodet av pave Benedikt om å trekke seg tilbake for å meditere og be. Han ble ikke politianmeldt og det ble heller ikke arrangert at han kunne møte sine mange ofre for å be om tilgivelse.

Maciel y Juan Pablo II en 1979 cogidos de la manoVårt motiv for å inkludere denne meldingen.

Rapporter om katolske prester overgrep har jo dominert i media i mange år, og involverer tusenvis av prester og titusener av ofre i mange land. Vi er også kjent med at kirken omtrent aldri selv tar initiativ for å stanse forbrytelsene, før media tvinger ledelsen til å ta affære. Konfrontert med slike observasjoner, er det både naturlig og riktig å stille noen spørsmål.

Er ikke Bibelen og et studium av Jesu eget liv og lære pensum for katolske prester?

Hva er årsaken til at innholdet i Jesu moraletikk er så fraværende i denne kirkens praktiske teologi?                                                                                                                          

På hvilken måte opplever katolske prester sitt kall og sin plikt som representanter for Jesus Kristus, som faktisk er hva kirken hevder og hva prestene selv bekjenner?

Hvordan definerer pavekirken de velbrukte begrepene barmhjertighet, kjærlighet og omsorg, som inngår massivt i kirkens egenreklame?

Hvordan harmonerer kirkens selvopplevelse, «som verdens moralske høyborg» med at presteskapet og ledelsen så ukomplisert ødelegge tusenvis av barn, ved å etterlate seg en mengde psykiske vrak og forårsake mange selvmord? (Ref. «ceroabusos,org») («legionaries of Christ») (BBC rapport.)

 

Tags: , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply