Et mystisk rike – Åpenbaringsboken kap 13 del 1

To verdensomfattende riker er beskrevet som dyr i Åp. Kap 13. Hvem er det første dyret et symbol på? Hvordan identifiserer Bibelen selv dette dyret/riket? Hvordan kan vi bruke andre beskrivelser av samme dyr for å finne ut hvem det er? Eksisterer det i dag? Hvor får det sin makt fra? Et interessant og viktig bibelstudium ved John Berglund

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply