Apostelmenighetens jødiske røtter

Den skjulte kirkehistorien – del 4

På grunn av sitt ideologiske fundament i det gamle testamentets lære, kunne de messianske jødene, med større innsikt enn andre, forstå dybden og innholdet i frelsesplanen.

005-disciples-emmaus

Samtale på vei til Emmaus. Illustrasjon: Free Bibel Images

Vi kan huske at da Jesus, etter oppstandelsen, forkynte for to av disiplene på veien til Emmaus, «begynte han fra Moses og fra alle profetene og utla for dem i alle Skriftene det som er skrevet om ham», Ap.gj. 24:27. Han tillot seg å gi disse to sørgmodige men søkende disiplene en mild irettesettelse eller utfordring, ved å si: «Så uforstandige dere er og så trege i hjertet til å tro alt det som profetene har talt», vers 25. Kanskje denne korrigeringen kunne være aktuell også i vår tid. Heller ikke mange av dagens kristne har sett at Jesu oppgave og hans frelsesplan og misjon, er å finne i alle Skriftene i det gamle testamentet.

Jødene hadde bakgrunn til å forstå sammenhengen i Guds undervisning gjennom patriarkene og profetene. De kunne se at hele offersystemet og alle seremoniene i tempeltjenesten, ikke formidlet et isolert eget budskap, men var en detaljert profetisk beskrivelse av hele frelsesplanen og pekte fram mot Jesu liv, død, oppstandelse og gjenkomst. De kunne sette pris på løftene om tilgivelse, bønnelivets dynamikk, Skriftenes livgivende kraft, Åndens ledelse og den nye fødselens mirakel, siden alt dette er detaljert undervist i deres tabernakelriter. På grunn av Guds åpenbaringer i det gamle testamentets teologi, ble de messianske jødene solide og helstøpte troende, som med sin bakgrunn fikk en dybdeforståelse som kristne uten de samme ideologiske røttene sjelden hadde.

Historien viser at de troende av jødisk herkomst, etablerte en rekke solide misjonsskoler i mange land, og gjorde et mektig arbeid i løpet av flere hundre år. Det enestående og trofaste misjonsarbeidet som de utførte er lite kjent, det samme er alle lidelsene de måtte utholde. Vi kan også legge til at deres mange reformatorer og helter heller ikke er blitt hedret i den populære kirkehistorien, som ble redigert av kirkesystemet som valgte å gjøre disse bibeltro kristne til sine fiender og skjule deres bragder.

Kirkemøtet i Laodikea i 364-365 AD truet jødekristne med utmeldelse om de holdt den bibelske sabbat. Siden da hører vi ikke mer om de jødekristne.

Kirkemøtet i Laodikea i 364-365 AD truet jødekristne med utmeldelse om de holdt den bibelske sabbat. Siden da hører vi ikke mer om de jødekristne.
Foto: Wikimedia Commons

Disse kristne forkynte det evangeliet de hadde arvet fra apostlene, og som Paulus og Barnabas hadde forkynt i Antiokia. Dette var den eneste kristendommen de kjente til, og det var den de «holdt urokkelig fast ved», Ap.gj. 2:42. De lot seg ikke influere av noen andre ideologiske retninger. De hadde ikke noe dogme som hevdet at senere utviklede tradisjoner kunne supplere Bibelen eller være likestilt med Jesu og apostlenes tro.

Etter hvert reiste mange av dem som misjonærer til både India, Kina, Japan og Filippinene, men også til Storbritannia og Frankrike og selvfølgelig til Assyria og Persia. De evangeliserte faktisk også med stort resultat blant tilhengerne av Zoroaster, men også til buddhister og etterfølgere av Konfucius.

De kom ikke med tvang, krav og trusler. De forfulgte ikke og myrdet ikke dem som hadde en annen tro. De demonstrerte holdningene Jesus viste og inviterte mennesker til å la Kristus bli Herre i sine liv slik at Gud Ånd kunne endre deres indre karakter.

På grunn av politiske utviklinger, ble et nytt senter for utspredelse av apostelmenighetens tro og lære senere etablert, etter Antiokia, i Edessa. (Fortsettelse i del 5.)

 

Et tilbud.                                                                                                                                                  SSBok2De mange kildehenvisningene til påstander og sitater som er inkludert i artiklene i denne temaserien, er av plasshensyn ikke inkludert her, men vi ønsker å gjøre dem tilgjengelige for våre lesere i en gratis bok på 480 sider. Bokas tittel er: «Sannhetens Seier», og er en rikt illustrert helt fersk norsk oversettelse av Dr. Benjamin George Wilkinsons monumentale verk «Truth Triumphant». Denne boka inkluderer nesten 1000 kildehenvisninger, inklusivt alle henvisningene som hører med i artiklene i denne serien. Boka inneholder en detaljert beskrivelse av «Menigheten i ødemarken», fra apostlenes tid til reformasjonen og videre til dagens situasjon. Du vil finne beskrivelser og dokumentasjon om Guds sanne bibeltro folk i hver generasjon i en rekke land ned gjennom historien. Boka tilbys gratis og fritt tilsendt. Skriv navn og adresse under «Leave a Reply» nederst på siden og be om å få boka tilsendt.

 

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply