Pavekirkens innflytelse i Polen: Nye søndagslover og forbud mot å nevne Holocaust

Det har vært kommunisert bekymring i mange kretser på grunn av den katolske kirkes voksende dominans i Polen. Ikke minst har landets nylige skjerping av søndagslover vakt oppmerksomhet. Tale- og handlefrihet synes å måtte vike til fordel for restriksjoner som alle kan se fremmer pavekirkens interesser. Den katolske kirkens tunge engasjement på nazi-siden under siste verdenskrig, er kjent historie.

Andrzej Duda

Andrzej Duda

Med disse observasjonene som bakteppe, ser mange med uro på en ny lov som Polens president Andrzej Duda signerte tirsdag 6. februar. Loven gjør det mulig å straffe med fengsel enhver som nevner drapene på jøder i Polen under siste verdenskrig. Spesielt blir det påpekt at enhver indikasjon om at polske myndigheter eller polske nazister var involvert, vil bli slått hardt ned på.

I dages Tyskland medfører det anmeldelse og automatisk fengselsstraff offentlig for å benekte utryddelsen av jøder i gasskamrene under andre verdenskrig. Dette landets vilje til å forholde seg ærlig og objektivt til egen historie, er å applaudere, ikke minst for å sikre at framtiden ikke glemmer. Polen synes å bevege seg i stikk motsatt retning.

President Andrzej Duda begrunner loven med nødvendigheten av å bevare landets aktelse og historiske ettermæle. Polens høyredominerte regjering hevder at det er nødvendig å beskytte ryktet til landets borgere og signalisere at Polen var et offer for nazismen, ikke deltaker i den.

Som forventet er det kommet kraftige reaksjoner til den nye loven fra både Israel og USA. Representanter for de Israelske myndighetene hevder at loven knebler talefriheten og legger et lokk over sannheten at mange polakker var aktive på naziregimes side og deltok i krigsforbrytelser mot slutten av krigen. Kilder i Israel påstår også at denne loven er med til å fremme antisemittisme.

Konsentrasjonsleiren Auschwitz, nær den polske byen Oświęcim

Konsentrasjonsleiren Auschwitz, nær den polske byen Oświęcim

Det er kjent at mer enn tre millioner av Polens 3,2 millioner jøder ble drept av nazistene under krigen, et tall som utgjør ca. halvparten av alle jøder som ble myrdet i Auschwitz, Treblinka, Belzec and Sobibor.

Den nye loven presiserer opp til 3 års fengsel for å si ordene «polske dødsleirer», (konsentrasjonsleirer), eller å hevde at det polske statsapparatet på noen måte var delaktige i nazistenes forbrytelser.

Den Israelske utdanningsministeren Naftali Bennett (Bayit Yehudi partiet) skrev dagen før loven ble signert, at det var en ære for ham at Polen kansellerte hans planlagte besøk til Warsawa denne uken, på grunn av at han fordømte den nye loven. Han skrev også at «blodet av polske jøder roper fra polsk jord og ingen lov kan hindre at ropene blir hørt også i framtiden».

Det hører med til denne historien at 1.9 millioner ikke-jøder fra Polen også ble drept under den andre verdenskrig. Mange kritikere av loven hevder at å gjøre omtale av konsentrasjonsleirene ulovlig, også blir et signal om taushet om Polens mange ofre for nazistenes grusomheter.

Det var forventet at polske jøder som unnslapp eller overlevde Holocaust ville markere sin protest mot den nye loven. I en demonstrasjon utenfor Polens ambassade i Tel Aviv, fredag 8. februar, ropte mange overlevende fra dødsleirene slagord mot den polske president Duda og hans rasistiske lov. «Dere burde skjemmes», var budskapet fra en eldre mann. «Jeg overlevde Auschwitz og gråter hver natt av psykisk smerte på grunn av det jeg opplevde». En av de andre demonstrantene bar en plakat med budskapet: «Ingen lov kan hviske ut historien». En annen hadde teksten: «Polakker, vi husker hva dere gjorde».

Protesten utenfor Polens ambassade var organisert av Ya Ezer La-Haver organisasjonen, som blant annet eier et pleiehjem i Haifa for overlevende fra dødsleirene i Polen.

I et intervju med Jerusalem post, sa en av de overlevende: «Vi har mye dokumentasjon på at polakker samarbeidet med nazistene, men det er noe som er enda verre. Da krigen var slutt og mange jøder kom fram fra sine hjemmesteder hvor de hadde klart å skjule seg, var det polakker, ikke tyskere, som myrdet dem. Den polske regjering burde heller betale erstatning til de få som fremdeles er i live», var budskapet, «i stedet for å lage en lov som gjør det straffbart å snakke om en historisk virkelighet».

JB

 

Tags: , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply