Når Bibelen skal tolkes

En av flere viktige kjøreregler for å forstå Guds Ord, er at vi aldri må tolke vers i Bibelen som tvinger Skriften til å motsi seg selv. Dette prinsippet synes dessverre å være ukjent mark for mange kristne. Siden denne tenkemåten tydeligvis er vanskelig å forstå, gir vi plass til et eksempel som kan synliggjøre det.

Tenk deg at du tilhører et kristent miljø hvor den greske dualismen fikk overhånd, slik at alle i denne Jesustroende subkulturen, tar for gitt at vi mennesker har en udødelig sjel. Det antas derfor at alle som er ferdige med dette livet, har en sjel som enten havner i himmelen eller i helvete. Denne forklaringen har du, som medlem av dette kristne miljøet, hørt og lest utallige ganger, og lignelsen om Lasarus blir ofte sitert som solid bevis på læren.

BibleReadingTilsynelatende er nevnte lignelse uangripelig, og det er til og med Jesus selv som forteller den. Både den rike og den fattige mannen i lignelsen døde. Den ene ble frelst og endte opp i Abrahams fang og den andre i et pinested. De kunne begge føle, tenke og snakke, noe som skulle dokumentere at noe bevisst knyttet til dem selv, fortsatte å leve, selv om de i vår forståelse egentlig var døde.

En dag finner du en brosjyre i ventehallen på stasjonen. Temaet er hva Bibelen lærer om døden, og du begynner å lese. Det siteres fra Sal. 146:4 at de døde ikke har noen tankeprosess, fra Fork. 9:5 at de ikke har noen kunnskap og fra Dan. 12:2.13 og Joh. 11:11 at døden er en ubevist søvn. Videre blir du minnet på 1. Tess. 4:13-17, om at det først er ved Jesu gjenkomst at de døde blir gjenskapt og får liv igjen.

Etter å ha lest det som er nevnt, har du mest lyst til å kaste brosjyren i en søppelkasse, for ifølge din eksisterende tro er dette kjetteri, og du er sikker på at bibeltekstene i brosjyren, enten er konstruerte, feilsiterte eller feiltolket. Noe gjør likevel at du stikker brosjyren i lomma for senere å kunne sjekke de merkelige skriftstedene som sto der. Konflikten mellom disse bibeltekstene og lignelsen om Lasarus er tydelig.

Du kan ikke akseptere begge beretningene som objektivt sanne, og samtidig er du overbevist om at Bibelen ikke motsier seg selv. Da må naturlig nok den riktige løsningen ligge i hvordan versene tolkes. Og akkurat her kommer harmoniprinsippet inn og utfordrer din ideologiske integritet og ærlighet.

Med oppriktighet ber du Guds Ånd veilede deg, (nettopp det er hemmeligheten og ordet oppriktighet er nøkkelen), og du får selvfølgelig den hjelp du ber om, fordi din bønn er alvorlig ment. I din holdning er du villig til å legge vekk oppfatninger som ikke er i harmoni med Ordet fordi du ønsker å finne sannhet. Du er kjent med Bibelens påstand om at vi må elske sannheten før vi finner den, for å oppdag den.

Jesus selv, han som er veien, sannheten og livet, er også er sannhetens Ånd, og vil alltid lede ærlige søkende mennesker til sannhet. Du blir klar over at alle skriftstedene som bekrefter at de døde er uten bevissthet, er så direkte og klare at du til slutt aksepterer at nettopp det er hva Bibelen lærer. Slik arbeider Jesus med sin Ånden. Du tar til deg Bibelens budskap og får guddommelig hjelp til å ta en beslutning og stille deg på Guds og sannhetens side, selv om et flertall i ditt kristne miljø mener noe annet.

Jesus fortalte mange lignelser. Lignelsen om skatten i åkeren er et eksempel. Den har en hensikt og må ikke forstås på andre måter. Ellers kan vi komme til å tro at vi skal grave skatter ned i jorden eller at frelsen kan kjøpes.

Jesus fortalte mange lignelser. Lignelsen om skatten i åkeren er et eksempel. Den har en hensikt og må ikke forstås på andre måter. Ellers kan vi komme til å tro at vi skal grave skatter ned i jorden eller at frelsen kan kjøpes.

Da går det naturlig nok opp for deg at lignelsen om Lasarus tydeligvis må tolkes på en annen måte enn du har gjort før, for å skape harmoni og for å hindre at Bibelen er uenig med seg selv. Jesus selv assisterer deg ved sin egen Ånd, og han gir deg innskytelsen at du må studere informasjon om begrepet «lignelser» (paraboler/metaforer.)

Du søker på nettet og oppdager til din undring at ordet faktisk betyr «det som står ved siden av» (sannheten), for å framheve noe ved den, uten selv å være denne sannheten. Til slutt forstår du at objektiv sannhet om de dødes tilstand er å finne andre steder i Bibelen, og det har du allerede funnet ut, og at lignelsen står ved siden av denne sannheten for å framheve noe som er relatert til den.

Du skjønner også at det som fremheves i denne lignelsen er budskapet om at det er i dette livet evigheten avgjøres og at rikdom ikke gir noen fortrinn i Guds system. Du motsto fristelsen til å klynge deg til det du allerede trodde, når Bibelen viste at det er mer informasjon om samme tema som du må harmonere og forholde deg til for å garantere hele sannheten.

Tags: , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply