Visste du? At reformatorer døde for den frihet du har nå?

Frihet til bl.a. å lese bibelen

Trykk på linken under:

21 brosjyre Reformator PDF 2

Tags: , , ,

No comments yet.

Leave a Reply