8 helseregler for endetiden…

……..for å bevare en god helse og leve så godt som mulig uten unødige plager som ødelegger livskvaliteten.

I over 100 år har adventister drevet helseinstitusjoner med hovedfokus på disse 8 helseregler. Mange har blitt og blir friske uten mer behandling og hjelp enn dette.  Likevel kan det selvfølgelig komme en tid hvor operasjoner og medisinsk hjelp er nødvendig, men med disse helserådene ved siden av, kan en observere en bedre tilbakeføring til optimal helse.

I artikler og filmlinker framover vil vi beskrive og gå dypere inn i disse levereglene for god helse og livskvalitet. Denne informasjonen vil plasseres under hver sin kategori som følger de 8 reglene. I tillegg vil vi beskrive de naturlige behandlingene for ulike sykdommer som i dag er forsket på, og slik bringe videre til den det måtte gjelde og som har behov for slik informasjon. Har du spørsmål om det vi skriver eller ønsker at vi skal skrive noe som er relevant for deg, send oss en mail: post@mensviventer.no. Vi skal gjøre hva vi kan for å gi deg tilgjengelig informasjonen.

Hvilke helseregler er det snakk om?

  1. ERNÆRING.   Det er ikke likegyldig hva vi spiser. I tillegg kan vi trenge ulike tilskudd for å erstatte en utarmet jord.
  2. LUFT. Oksygen er mer viktig for vår helse enn vi ofte er klar over. Ren luft og i tillegg hvordan få oksygen rundt i kroppen, er viktig informasjon for å bevare helsen.
  3. SOLSKINN. Solens helsebringende effekter får mer og mer fokus. Uten sol fungerer ingen skapte vesener. Hva slags utbytte gir solen og hvordan kan vi utnytte det best mulig?
  4. VANN. Vann har betydning for vår helse, både ved inntak og i form av rengjøring av kroppen.
  5. AVHOLD. Noe forgifter kroppen vår og bør aldri komme inn i den, på den ene eller andre måten. Hvordan kan vi redusere faren for forgiftninger? Hva er skadelig på sikt?
  6. MOSJON. Mosjon spiller en rolle for mange funksjoner i kroppen. Hvilke?  Hvor mye må vi røre på oss for å bevare en god helse?
  7. SØVN OG HVILE. I en stresset hverdag er god søvnkvalitet en luksus, men likevel svært nødvendig. Hvordan kan jeg bedre søvnen? Hvor mye bør jeg koble ut og hva er god hvile?
  8. TILLIT TIL GUD. Vår psykiske helse har en enorm betydning for vår fysiske velvære, og vår psykiske helse avhenger mye av om vi har tillit til Guds løfter og til de råd han har gitt oss om hvordan vi skal leve sammen. Trygghet og fred fjerner mye stress. Forståelse og praktisering av tilgivelse, forsoning, rettferdighet,  kjærlighet og ikke minst håp  er balsam for vårt sinn og vår kropp.

Les mer om disse tema i mange artikler som vil følge på disse sidene….

Bilde2Bilde7Bilde5Bilde3 Bilde4Bilde1

 

Tags: ,

No comments yet.

Leave a Reply