Er det galt å vaske hender?

Hva mente Jesus? 

Underviser han om mat og at all mat er ren?

Se teksten i Markus 7 kap, de første 23 versene. Dette lærer Jesus.

«Da samlet fariseerne og noen av de skriftlærde seg sammen om Ham. De var kommet fra Jerusalem.

Da de så noen av disiplene Hans spise brød med urene, det vil si uvaskede hender, hadde de funnet noe å angripe», vers 1.2. Disse to første versene viser helt klart at fariseere hadde kommet til Galilea for å finne noe de kunne kritisere Jesus for. Han skulle tas og det skulle ganske sansynlig rapporteres videre.

Rituell håndvask

«For fariseerne og alle jøder spiser ikke uten at de vasker hendene sine med en håndfull vann, dette for å overholde forskriften fra de gamle.

Når de kommer fra torget, spiser de ikke uten at de vasker seg. Og det er også mange andre bud de har overtatt og holder, slik som det å vaske beger, øser, kobberkar og benker». Vers3.4                                                                                                      Visste ikke Jesus noe om bakterier og virus? Var Han imot at folk vasket seg? Dette var forskrifter fra de gamle, altså ikke bud fra Gud. Men sier ikke også Moseboken at de skulle vaske hender og at de skulle være renslige? La oss se hvilket påbud de hadde fått: 2. Mosebok 30: 20.21. «For Aron og hans sønner skal vaske hendene og føttene med vannet fra det».

v.20. Når de går inn i Åpenbaringsteltet, eller når de kommer nær alteret for å gjøre tjeneste, for å la matoffer gå opp i røyk for Herren, da skal de vaske seg med vann, for at de ikke skal dø.

v.21 Slik skal de vaske hendene og føttene, for at de ikke skal dø. Dette skal være en evig lov for dem, både for Aron og hans ætt i alle slektsledd.»  Jo visst skulle de vaske seg, når de skulle hellige seg for Guds oppgaver.

Salt fra Sodoma/Dødehavet

Den rabbinske tradisjonen med å vaske hendene, gjaldt kun før de skulle spise brød. Denne regel gjelder ennå hos en del jøder som følger disse forskriftene. Noen hevder at årsaken til denne regelen, var at de var redde for å få i seg salt fra Sodoma. Da kunne man bli blind. Bare ved å røre salt fra Sodomaområdet og så ta i øyet, kunne lede til blindhet. Denne vaskingen var seremoniell og foregår nesten som en kirurg vasker seg før han tar på sterile hansker og går for å operere.

«Så hvorfor vasker vi mer enn én gang? Fordi den første vask renser hendene våre, men samtidig blir vannet urent. En ny vask renser vannet som blir igjen på hendene våre. Grunnen til at noen vasker seg en tredje gang er bare i tilfelle det andre vannet ikke nådde alt. Kabbalistene forklarer at når vi vasker hendene våre, “hopper” disse fremmede urene åndene fra den ene hånden til den neste. Vi veksler derfor mellom hendene for å eliminere dem helt. https://www.chabad.org

“De ærer meg med leppene, men hjertet er langt borte fra meg” sa Jesus. Kanskje det kan gjelde mange av oss. (Illustrasjonsfoto)

Da spurte fariseerne og de skriftlærde Ham: «Hvorfor følger ikke disiplene Dine forskriften fra de gamle, men spiser brød med uvaskede hender?»  Han svarte og sa til dem: «Rett profeterte Jesaja om dere hyklere, som det står skrevet: Dette folket ærer Meg med sine lepper, men deres hjerte er langt borte fra Meg.

Og forgjeves tilber de Meg, når de underviser menneskebud som om det var den rette lære.  For dere setter Guds bud til side og holder fast på menneskers forskrifter – slik som vasking av øser og beger, og mange andre slike ting gjør dere.» vers 5-8

Her bruker han et eksempel for å vise hva han mener:

Han sa til dem: «Altfor lettvint forkaster dere Guds bud, for at dere kan holde fast på deres egne forskrifter.

For Moses sa: «Hedre din far og din mor,» og: «Den som forbanner far eller mor, skal sannelig dø.»

Men dere sier: Hvis en mann sier til sin far eller mor: Det du har til gode av meg, er korban – det vil si: en (offer)gave til Gud, da tillater dere ham ikke lenger å gjøre noe for sin far eller sin mor.

Og dere setter Guds Ord ut av kraft ved de forskriftene dere har gitt videre. Og mange lignende skikker følger dere.» vers 9-13

Det Jesus kritiserer her er ‘oral law’, altså muntlige overleveringer. De ble senere skrevet ned og heter i dag Talmud. Jesus var imot Talmud.

Men det var ikke bare den rabbinske jødedom som hadde laget seg mange forskrifter, det hadde også Eseerne. Hos dem ble det kalt ‘works of law’ / lovens gjerninger. Etter funn av Dødehavsrullene fant man flere slike regler. Detaljer om ofringene som var tillegg til det Gud hadde forklart i Mosebøkene. Det var disse Paulus snakket imot i flere av brevene sine. Han bruker samme ord som Dødehavsrullene bruker om disse tilleggregler; works of law.

Jesus beskriver hva han mener med et urent menneske

14 Da Han hadde kalt hele folkemengden til seg, sa Han til dem: «Hør på Meg, alle sammen, og forstå:

15 Det er ingenting som kommer inn i et menneske utenfra, som kan gjøre ham uren. Men det som går ut av ham, er det som gjør mennesket urent.

16 Hvis noen har ører å høre med, la ham høre!»

17 Da Han var kommet inn i et hus og var borte fra folkemengden, kom Hans disipler og spurte Ham om lignelsen.

18 Så sa Han til dem: «Er også dere like uforstandige? Skjønner dere ikke at alt det som kommer inn i et menneske utenfra, ikke kan gjøre ham uren?

19 For det kommer ikke inn i hans hjerte, men går ned i hans mage, og det blir borte. Slik blir all mat renset.»vers 14-19  Her viser Jesus klart hva han snakker om. Hva som kommer inn i hans hjerte. Det viser også fortsettelsen i de siste versene:

20 Og Han sa: «Det som kommer ut av mennesket, er det som gjør mennesket urent.

21 For innenfra, ut fra menneskenes hjerte, kommer onde tanker, ekteskapsbrudd, hor, mord,

22 tyverier, griskhet, ondskap, svik, utukt, misunnelse, bespottelse, stolthet og dårskap (dumhet, idioti).

23 All denne ondskapen kommer innenfra og gjør mennesket urent.» Vers 20-23

Jesus snakker om at det er synd som gjør et menneske urent. Derfor ville han gjøre noe med menneskers hjerte. Hjertet er selvfølgelig en betegnelse for vårt sinn og våre følelser. Følelsene og handlinger som Jesus beskriver her, kommer av hva vi er opptatt av, hva som betyr noe for oss. Våre holdninger. Derfor snakker han til fariseerne på den måten. Deres hjerte var langt borte, men vaske hender var viktig.

Jesus snakker ikke om mat. Han som var opptatt med å samle alle brød og fisker som ble til overs da han mettet 5000, han sendte også en stor flokk griser ut fra et stup uten å bry seg mer med maten som gikk til spille.

Noen mener at å bruke ordet hjerte i denne sammenheng er en metafor for Følelser og lyst. Det er nok det nærmeste man kan komme dette begrepet.

Hjerte bilde:Freepixel

«Og gled deg stort i Herren, så skal Han gi deg etter ditt hjertes ønsker». Salme 37:5

«Bevar ditt hjerte framfor alt som bevares, for livet utgår fra det. Hold din munn fra å tale svikefullt, og falske lepper må være langt borte fra deg». Salme 4:23-24.

19 Som ansikt speiler ansikt i vann, slik vil ens liv reflekteres i hjertet (eng oversettelse)igjen i det andre (so one’s life reflects the heart).  Salme 27

Her er et skrifsted som tydeligvis forteller oss at hjertet kan du ikke stole på når du skal ta avgjørelser:

 «Hjertet er svikefullt, mer enn noe annet; det kan ikke leges. Hvem kjenner det?

Jeg, Herren, ransaker hjertet, Jeg prøver nyrer, så Jeg kan gi enhver igjen etter hans veier, etter frukten av hans gjerninger». Jeremias 17:9.10

«Skjul Ditt ansikt for mine synder, og stryk ut alle mine misgjerninger!

Skap et rent hjerte i meg, Gud, og forny en stødig ånd i mitt indre!

Kast meg ikke bort fra Ditt ansikt, og ta ikke Din Hellige Ånd fra meg!

Gi meg tilbake gleden over Din frelse, og hold meg oppe ved Din Ånd som leder meg». Salme 51: 11-14

Hva var Jesu egne ord ellers om hjertet? «Men samle dere skatter i Himmelen, hvor verken møll eller rust ødelegger, og hvor tyver ikke bryter seg inn og stjeler.

For der skatten deres er, der vil også hjertet deres være». Matt 6:21.

«Mester, hva er det største budet i loven?» Jesus sa til ham: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte, og av hele din sjel, og av all din forstand», Matt 22:36-37

Jesus snakker om hjertet og ikke om mat og bakterier. Hvor mye du enn skrubber hendene, så betyr det ingenting om hjertet ikke er på plass. Og dersom hjertet hadde vært på plass ville de ikke reist helt fra Jerusalem til Galilea for å finne noe å kritisere Jesus for. Og ondskapen sitter ikke overfladisk på hendene. Den sitter i hjertet. Dine følelser og lyster, som handlingene springer ut ifra. Jesus sa: «Et godt menneske bringer fram godt av hjertets gode forråd, et ondt menneske bringer fram ondt av hjertets onde forråd. For det som hjertet er fullt av, taler munnen». Sa Jesus. Luk.6:45.

Hvor mye legger vi til i vår undervisning? Kan vi noen ganger komme til å være opptatt av menneskebud? Er vi strengere enn Gud på noen områder? Jeg har selv hørt følgene: Ikke vis albuene, ikke vis skuldrene, ikke spis sjokolade, ikke spill kort, ikke bruk sminke, ikke bruk ring, ikke spis på flyplasser, ikke gå i lange bukser (kvinner altså), etc.

Alt kan ha en funksjon til en spesiell tid eller situasjon for deg selv å følge, men hvis du underviser i dette og andre lignende ting, eller hvis du undersøker andre om de passer på å følge det……da er du er fariseer i hjerte og sinn.  Å dømme andre for hva de spiser og drikker er å kaste dom over seg selv.

En interessant parallell er dagens gårsdagens vaksinedebatt. Noen kristne skrev at denne vaksinen ville langsomt drepe folk over hele jorden, den hellige Ånd ville også forlate dem som tok den. Andre har forsøkt å nå meg med budskapet om at ingen har noensinne vært på månen og at ‘the international spaceship’ ikke finnes og at jorden er flat etc. Hva er hensikten med det? At jeg ikke skal stole på de som forteller meg det. Å oppildne til kamp mot de som styrer landene, kan lede andre mennesker til krig og opprør. Det er ikke vår oppgave. Jesus gikk ikke engang imot romermakten som okkuperte sitt land. Han forsøkte å nå dem alle. Det er også vår misjon og oppgave.

Vi kan undervise i helse og å vaske hender når vi har vært på toalettet etc. Men det er IKKE vår oppgave å følge med på om folk følger rådene. Vi kan kun passe på våre barn.

Når hjertet blir endret og i pakt med Guds vilje og ønsker for deg, kommer undervisningen via Guds Ånd, gradvist og mildt. «Hold meg oppe ved Din Ånd som leder meg» ba David. Følelser og lyst (hjertet) vil dras i andre retninger. Hvis jeg er redd for å få salt fra Sodoma i øynene, stoler jeg da på Gud?

ETHB

Tags: , , , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply