Overgrepsanklager mot pavens nærmeste

Kardinal George Pell anklaget for overgrep

Mens denne rapporten skrives, er en av pavens nærmeste rådgivere, 76 år gamle kardinal George Pell, tilbake i Australia for å møte anklager om seksuelle overgrep. Han er hittil den høyest rangerende katolske embetsperson som må møte i retten for slike anklager.

George Pell and the pope

George Pell and the pope

En statlig kommisjon som i lengre tid har gransket katolske presters seksuelle overgrep i landet, rapporterte fredag 9. mars at landet var vitne til en epidemi av slike forbrytelser utført av romersk katolske prester. Forbrytelsene var blitt utført i skoler og andre religiøse institusjoner som drives av kirken.

Rapporten forteller at ti-tusener av barn er blitt seksuelt misbrukt ved disse institusjonene over mange år, og etterforskerne skriver at de er dypt sjokkerte over dimensjonene på disse kriminelle handlingene. De skriver at man sannsynligvis aldri vil få vite det reelle antall barn som er blitt voldtatt og truet til taushet.

Statsminister Malcolm Turnbull mener at alle australiere bør lese den statlige kommisjonens rapport som kom ut 9 mars.

Statsminister Malcolm Turnbull mener at alle australiere bør lese den statlige kommisjonens rapport som kom ut 9 mars.

Australias statsminister Malcolm Turnbull sa på en pressekonferanse, etter at rapporten var blitt offentliggjort, at hver eneste australier burde lese rapporten for å bli oppmerksom på hva kirkens prester har gjort. Han sa også at alle burde hedre de modige ofrene som har vært villige til å stå fram og vitne om de grusomme opplevelsene som de erfarte i møte med et system som på overflaten ga seg ut for å representere kristne prinsipper og tilby omsorg og beskyttelse.

Undersøkelseskommisjonens formann, dommer Peter McClellan, forteller at de i løpet av 15 måneder, har lyttet til vitnesbyrdene fra over 1000 ofre, og at de må se i øyene at det ikke er snakk om bare noen få «råtne epler» blant kirkens presteskap. Det dreier seg om et problem innenfor den katolske kirken, som er så gjennomgripende, djevelsk og massivt at det er vanskelig å fatte.

Allerede i 2012 begynte myndighetene en undersøkelse for å kartlegge seksuelle forbrytelser utført at prester ved 4000 katolske institusjoner i Australia. Selv om de fleste av overgrepene aldri er blitt anmeldt, og mange av de skyldige er blitt flyttet, satt etterforskerne snart med navnene på 1.880 pedofile prester. De fleste av dem hadde forgrepet seg gjentatte ganger på barn som hadde et forhold til kirkens institusjoner.

ballerats children

Et bedrag mot en hel generasjon, sier australsk presse, om overgrep og fortielse

Undersøkelsen har kostet myndighetene, eller rettere sagt landets skattebetalere, 373 millioner Australske dollar, men blir av regjeringen sett på som en helt nødvendig utgift i et forsøk på å stanse de katolske prestenes systematiske ødeleggelse av australske barn. Myndighetene sitter med mye dokumentasjon på at kirkens ledere ikke tok affære for å stanse disse forbrytelsene, til tross for massiv dokumentasjon om hva om fant sted.

De mest grusomme overgrepene, både i grad og volum, har faktisk funnet sted i området til, nettopp kardinal George Pell, som nå har ankommet fra Roma for å svare anklagemyndighetene på beskyldninger som er rettet mot ham helt personlig.

I byen Ballarat, som ligger i distriktet hvor kardinal Pell hadde et administrativt ansvar, avslørte politiet en pedofil klubb ved en av de lokale katolske skolene, og har dokumentert at så mange som 30 av ofrene har begått selvmord. Det er også påvist at kardinal Pell har ignorert en mengde rapporter som ble sendt ham mens han var kirkens øverste talsperson på stedet.

Mange av prestene har skriftet til andre av sine kolleger, i et forsøk på å motta tilgivelse fra Gud, og myndighetene øver nå press på alle prester som har hørt slike bekjennelser om å rapportere informasjonen til politiet. Å røpe for andre hva som er sagt i et skriftemål, er regnet som en av kirkens mest alvorlige synder og vil automatisk medføre avskjedigelse. Likevel hevder mange at det er en langt verre synd å unngå å stoppe de pedofile overgriperne for å hindre at de ødelegger flere barn.

Australias forrige statsminister Julia Gillard, som nedsatte denne kommisjonen, har møtt stor motstand fra den katolske kirke.

Australias forrige statsminister Julia Gillard, som nedsatte denne kommisjonen, har møtt stor motstand fra den katolske kirke.

Det er også kommet en rekke krav fra den australske befolkning, inklusivt medlemmer av den katolske kirken, om at prestenes påtvungne sølibat må avskaffes. Andre hevder at et slikt vedtak aldeles ikke vil hindre nye overgrep, siden pedofile trekk og handlinger aldeles ikke kommer av om man kan gifte seg eller ikke. Erkebiskop Hart hevder imidlertid at han ser store verdier i å nekte prestene å gifte seg, men hans synspunkter blir ikke satt pris på av alle.

Landets forrige statsminister, Julia Gillard, som opprinnelig tok initiativet til at undersøkelseskommisjonen skulle opprettes, forteller at flere tidligere forsøk på å granske overgrepene, møtte massiv motstand fra kirken, selv om det var mange varslere som informerte om problemet. Hun rapporterte også at flere og flere australiere nå er rasende på kirken, på grunn av at den så systematisk har forsøkt å skjule, benekte og dekke over overgrepene. Hun sier at befolkningens holdning til dette kirkesamfunnet nå er permanent endret.

JB

Tags: , , , , , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply