Går glemte profetier i oppfyllelse rett foran våre øyne?

På 1800 tallet vokste det fram en profetisk bevegelse i USA. Her rådde det full trosfrihet og her kunne mennesker studere bibelen som aldri før. Bibler var spredt gjennom bibelselskaper i England og USA, og bibellesning skapte ny vekkelse. Lesningen av profetier i bibelen og forståelsen av disse, ga en spesiell vekkelse. Mennesker samlet seg i teltmøter, og omreisende predikanter delte det de hadde funnet med skarer av tilhørere.

Isaac Newton, som sies å ha hatt den mest brilliante hjerne i den da kjente verden, brukte mye tid på å studere spesielt Daniels bok og Åpenbaringen. Han videreførte mye av reformasjonens tanker, men la også et nytt grunnlag for den forståelse som vokste fram i USA gjennom bønn og bibelstudier. «Se jeg har satt foran dere en åpnet dør» var åpenbaringen Gud ga om denne tid (Åp.3:). Det var bare å gå inn og øse av den visdom Gud ønsket å gi sine barn.

På slutten av 1800 tallet ble alle disse studier og forståelse samlet i èn bok. Forfatteren het Uriah Smith og boken het «tanker over Daniels bok og Åpenbaringen». Boken ble utgitt på dansk for mange tiår siden, men først i 2016 ble den utgitt på norsk.

 

Bestill boken og les selv om Daniel 11 og andre kapitler i Daniels bok og Johannes Åpenbaring:  Kan bestilles her: www.facebook.com Søk Vintreetmedia eller mail til: oylistau@start.no

Bestill boken og les selv om Daniel 11 og andre kapitler i Daniels bok og Johannes Åpenbaring:
Kan bestilles her: www.facebook.com Søk Vintreetmedia eller mail til: oylistau@start.no

De første utgiverne av boken (engelsk) syntes at mye av boken var uaktuell på 1920 tallet og framover. De mente det var lite sannsynlig at de tanker boken var opptatt med å formidle, ville finne sted i framtiden. Derfor begynte man å studere nye alternativer og glemte helt hva som var sagt om denne boken av en av de som hevdet at Gud ga henne spesielt lys over det brødrene og søstrene i felleskap studerte. Av de mange anbefalinger hun ga denne boken kan vi lese:

 

«Denne (boken «tanker over Daniel og Åpenbaringen)  taler om fortid, nåtid og fremtid, legger ut så tydelig at ingen behøver å  ta feil. De som flittig vil studere denne boken vil ikke ha noen stor iver for de billige følelser som presenteres av de som har et brennende ønske om å få ut noe nytt og rart å presentere for Guds hjord. Refs fra Gud er over alle slike lærere. De trenger at man lære dem hva som menes med gudsfrykt og sannhet. De store, viktige spørsmål som Gud ville ha presentert for folket er finnes  i Daniel og Åpenbaringen. Der finnes solid, evig sannhet for denne tid.»EGWhite

 

Boken ville være aktuell til prøvetidens slutt:

«Interessen for «Daniel og Åpenbaringen» skal fortsette så lenge prøvetiden vil vare. Gud brukte forfatteren av denne boken som en kanal for å kommunisere lys for å lede sanser til sannheten. Skal vi ikke sette pris på dette lyset, noe som peker på at vår Herre Jesus Kristus, vår konge, kommer?»

{1MR 63.1}

banner-pioneiros

Ja slik mente de som sto for bibelstudiene som ledet til denne boken

Noen av de nye alternativene men ønsket å endre, gjaldt Dan. 11:45. Studier som var gjort som ledet til utgivelsen av denne boka, hadde den forståelsen at verset snakket om Tyrkia. Men da England presset det ottomanske riket ut av Jerusalem, hvor de hadde vært i hundrevis av år, virket det lite aktuelt.

Se filmen over som forklarer dette.

I dag ser vi derimot Tyrkia reise seg som aldri før. Erdogan blir spøkefullt kalt den nye sultan, han lager baser på tidligere ottomanske strategiske steder ved Rødehavet og gir rundhåndet midler til å bygge opp det palestinske nærværet i tidligere ottomanske byer som Acco, Jaffa og Jerusalem. Han har sendt en ny hæravdeling til Qatar. Han har stor interesse av å bombe nord-Syria for å drive vekk kurdiske grupper der. I det som kanskje har vært et svar på frykt for at Tyrkia økte sin innflytelse i regionen, sendte Egypt nylig hundrevis av sine soldater til en UAE-base i Eritrea, på grensen til Sudan.

Han har fått fotfeste også i Somalia. Libya kaller Tyrkia sin allierte. Han ledet an de store protester fra den muslimske verden, da den amerikanske president Trump, erklærte Jerusalem for å være israelernes hovedstad. Nå har Erdogan sine egne planer for Jerusalem.

 

Det siste verset i Dan 11 vers 45, hører sammen med det første i Dan. 12 (kapittel inndeling er en senere ordning). Her leser vi: PÅ DEN TIDEN, skal Mikael stå fram, og det skal komme en trengselstid……..  videre står det; at graver skal åpnes og døde skal stå opp. I følge undervisning i det nye testamentet skjer det når Jesu kommer igjen.  Derfor er det viktig å forstå profetier når de skjer.

 

Gud er ikke taus. Det har Han aldri vært. Men de som ønsker å forstå tiden vi lever i og det Gud åpenbarer om hva som skal skje, de vil få vite.

Her er viktige linker for deg som vil vite mer:

Grunnforståelse av Dan 11 kap.

Overganger mellom riker i Dan 11: https://www.youtube.com/watch?v=X6T5uQlSP34

Begynnelsen av Dan 11; kongen av nord og kongen av sør forklart: http://www.mensviventer.com/?p=825

 

Viktig for tiden som ligger like foran oss

Mer om Dan 11:45:  Ø. Listau: Endetidsverset i Daniel 11:45. Hvem setter opp sitt «telt» i Jerusalem?  https://www.youtube.com/watch?v=YauKeGeMYG0

 

 

Tags: , , , , , ,

No comments yet.

Leave a Reply