Enkle bibelstudier – De hellige skrifter

 

Ved hvilket navn refererte Jesus til de hellige skriftene i det gamle testamentet, som var Bibelen på hans tid?

Jesus sier til dem:«Har dere aldri lest i Skriftene: Steinen som bygningsmennene forkastet, er blitt hovedhjørnestein. Dette var Herrens verk, og det er underfullt i våre øyne? Matt. 21:42

Hvilket annet navn ga Jesus Guds åpenbaringer til menneskene?

Men Han svarte og sa til dem: «Min mor og Mine brødre er de som hører Guds Ord og gjør etter det. Luk. 8:21

Hvordan er Skriftene blitt til?

Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, 2 Tim.3:16

For aldri er noen profeti kommet fram ved et menneskes vilje, men Guds hellige mennesker talte drevet av Den Hellige Ånd. 2. Peter 1:21

Hva nevnte Peter spesielt?bible3

«Menn og brødre, dette skriftord måtte oppfylles, som Den Hellige Ånd på forhånd talte ved Davids munn om Judas, han som ble veiviser for dem som tok Jesus til fange. Ap.gj.1:16

Hvem var det altså som forfattet  Bibelen?

Gud, Han som i tidligere tider mange ganger og på mange måter talte til fedrene ved profetene, Heb. 1:1

Hva er hensikten med Bibelen?

For alt det som før ble skrevet, ble skrevet til vår lærdom, for at vi skal ha håp ved den tålmodighet og trøst som Skriftene gir. Rom. 15:4

Hele Skriften er innåndet av Gud, og den er nyttig til lærdom, til overbevisning, til rettledning og til opplæring i rettferdighet, for at Guds menneske skal bli satt i stand og godt utrustet til all god gjerning. 2 Tim.3:16-17

Ditt Ord er en lykt for min fot og et lys på min sti. Salm. 119:105

Hellige dem i Din sannhet! Ditt Ord er sannhet. Joh. 17:17

Vendt mot Ditt hellige tempel vil jeg tilbe og prise Ditt navn for Din trofaste kjærlighet og Din sannhet. For Du har opphøyet Ditt Ord overalt der Ditt navn er. Salm. 138:2

Hvordan vitnet både Job og Jesaja?

Jeg har ikke forlatt budene som ble talt ved Hans lepper. Ordene fra Hans munn har jeg tatt vare på framfor min egen lov. Job 23:12

Gresset tørker, blomsten visner, men vår Guds Ord står til evig tid. Jes. 40:8

 

No comments yet.

Leave a Reply