Farlige fundamentalister?

Pave Francis definerer fundamentalister

En katolsk biskop definerer alle kristne som tror at Bibelen faktisk er Guds ord og alle som tror at Jesus skal komme igjen på en fysisk måte for å hente de frelste til himmelen, for fundamentalister.

Pave Francis går videre og definerer alle trosfundamentalister å være voldelige og farlige.

På et bønneseminar intervjuet en spansk avis pave Francis, og stilte han spørsmålet. Hva tenker du om fenomenet pope madfundamentalisme?

Dette var pavens svar: «En fundamentalistisk gruppe, selv om den ikke dreper noen og selv om den ikke rammer noen, så er den likevel voldelig. Fundamentalismens mentale struktur er voldelig, og er det i Guds navn

A fundamentalist group, although it may not kill anyone, although it may not strike anyone, is violent. The mental structure of fundamentalists is violence in the name of God»)

Ordet fundamentalisme ble lansert for første gang på de populære «The Niagara Bibelkonference» som ble arrangert regelmessig mellom 1883 – 1897 på Queens’ Royal Hotel. Ontario.

Kristendommen ble på dette tidspunkt invadert av ideologier som stilte kritiske spørsmål til Guds ord. Generell verdslighet, Darwinismen og den høyere bibelkritikken utfordret troende som hadde tillit til Bibelens innhold, og de ønsket å synliggjøre Skriftens alternativ til disse angrepene.

Som et resultat ble begrepet «fundamentalisme» skapt og uttrykte holdningen at bibelens reelle innhold måtte være fundamentet (plattformen) for sann kristentro. Blant flere punkter som definerte denne holdningen, var (1) troen på at Bibelen faktisk er Guds ufeilbarlige ord. (2) Og troen på at Jesus Kristus skal komme igjen på en fysisk måte i tid og hente dem som har latt seg frelse.

Et BBC debattprogram.

Det var representanter fra flere kirkesamfunn til stede på dette debattprogrammet. Blant dem en adventistpastor og en katolsk biskop. Programlederen henvender seg til adventistpastor Acouvi Kasbah, som er pastor i Manchester, og stiller ham spørsmålet: «Du er jo en adventistpastor. Jeg forstår at du faktisk tror at Jesus Kristus vil komme igjen. Fortell oss hva du tror vil skje når han kommer».

SASDACV4May82013

Er adventister farlige fundamentalister?

Pastor Kasbah: «Bibelen lærer at Kristus vil komme ned synlig fra himmelen med sine engler for å hente dem som av hans nåde har tatt imot Guds frelse».

BBC: «Mener du at dette vil være en virkelig og reell hendelse? Vil altså Jesus komme igjen og bli synlig i himmelens skyer

Pastor Kasbah: «Ja, det tror jeg, og det er hva Bibelen forteller meg».

BBC: «Du mener altså at skyene på en måte vil åpne seg og der dukker Jesus opp»?

Pastor Kasbah: «Det er hva Bibelen lærer».

(Massiv latter fra forsamlingen på ca. 60 personer som følger debatten.)

BBC: «Og du mener at dette er hva som står i Bibelen»?

Pastor Kasbah: «Ja, du kan lese det i 1. Tess. 4:13-18. 1. Kor. 15:51-54. Åp. 1:7 og flere andre steder i Bibelen, bl.a. i Åpenbaringsboken».

Den katolske biskopen: «Dette er fundamentalisme. Det er nettopp det vi får høre her. Fundamentalisme lager vanskeligheter i alle verdens religioner (forsamlingen klapper) og lager problemer for kristendommen også.

Det er en fundamentalistisk tolkning av Bibelen som er årsaken. De misforstår Skriftens poetiske formulering. Vi vet i dag at slike synspunkter er en misforståelse, bl.a. av det Paulus skriver. En misforståelse som er ført videre fra de første kristne, for de trodde faktisk at Jesus skulle komme igjen.

Vi ser nå dette på en helt annen måte.»

BBC: «Men er det ikke riktig at dette står å lese i det nye testamentet i Bibelen

Den katolske biskopen: «Hva så? (So what?) Det er mye vi må omtolke i det nye testamentet i lys av den høyere bibelkritikken og på grunn av en moderne forståelse av Skriften. Denne fundamentalistiske fremgangsmåten fungerer ikke».

 

BBC-programmet m.m kan ses her: https://www.youtube.com/watch?v=QfQ33qOy-JI  (engelsk)

Tags: , , , ,

3 Responses to “Farlige fundamentalister?”

 1. Carl Waylon Nelson
  July 3, 2014 at 14:53:58 #

  Ja her ser vi altså at Guds Ord blir kalt for fundamentalisme. Det burde være sjokkerende, men vi som har studert Guds Ord vet at en slik mentalitet vil florere spesielt i den Katolske Kirke. Her ser vi altså gufset fra fordiden, og dette er et kraftig vitnesbyrd på at den Katolske Kirke ikke har endret seg. Det sier den jo selv. Nei, nå må vi bare ha olje på våre lamper, og finne trøst og styrke i Herrens Ord. For dette er også profetert av Ellen G White.

  • Inge Ramse
   July 4, 2014 at 12:41:07 #

   Ja, dette var ventet! Før sa en Katolsk Biskop:Skal du tro på … Bibelens Sabbat bør du bli Adventist!

   Nå begynner de å “Gå til krig” på alle som Tror det rene-Enkle ord. Slik det står skrevet! Tolking…av hvem? Den Katolske kirke som har undertrykket annerledes troende i over 1000 år? Nei,takk! De vil ha stat og kirke makten tilbake! En tro…Katolsk tolket av Paven og manns menn.

   Nei! Tenk selv,les selv,be om Guds ånds åpenbarelse og SE at Guds ord IKKE forandrer seg!

   Alle har Frihet til å velge sin Tro! Jøder,Muslimer,Hinduer,Buddister…og og Katolikker-Men husk:DU står til ansvar for dine valg.Det er Frihet!

   Jesus tvang aldri noen!!! Ikke en gang Lusifer som senere kalles Satan. Ikke Adam og Eva…heller ikke Deg! Den som VIL” Han,komme og drikke Livets vann… Lykke til 🙂

   • Lise
    January 26, 2015 at 19:47:26 #

    Det er jo katolismen som ER kristendommen i følge dem selv, så da må de egentlige kristne puttes i fundamentalist/terrorsekken.

    Legg spesielt merke til det som sies i de to siste setningene. Det jobbes nok med å fjerne katolismebegrepet.

    Hva er forskjellen på ”katolismen” og vanlig kristendom?

    Du mener nok ”katolisismen” :). Den katolske Kirke har over 1 milliard medlemmer og er verdens største kristne trossamfunn. Statistisk sett er det derfor katolisismen som er den ”vanlige kristendommen”, selv om det er lett å glemme det her i Norge hvor vi er en minoritet. Selve ordet ”katolsk” – som er gresk –kan forresten oversettes med ”vanlig” i betydningen ”universell” og ”altomfattende”. På engelsk kan ordet ”catholic” brukes om andre forhold enn de kirkelige. ”He has a very catholic taste of music” betyr ikke at personen er tilhenger av katolsk kirkemusikk, men at han har sans for mange typer musikk.

    Se under spørsmål/svar fra deres egen side:
    http://www.katolsk.no/tro/faq#hva-slags-bibelsyn-har

    Det jeg tenker er at det er merkelig at ikke Den katolske Kirke blir mer utfordret på disse tingene!

Leave a Reply