Nødvendigheten av anger og omvendelse

Synd og anger

Hvem er kalt til å oppvende seg? Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere til omvendelse. Luk 5:32

Hva følger med omvendelsen?at omvendelse og syndenes tilgivelse skulle forkynnes i Hans navn for alle folkeslag. Dere skal begynne i Jerusalem. Luk 24:47

Hvordan blir man klar over synd? ….. for ved loven kommer erkjennelse av synd. Rom.3:20

Hvem synder?Hva da? Har vi noen fordel? Nei, slett ikke! Vi har jo ovenfor anklaget både jøder og grekere for at de alle er under synd.Vers 9

Hva bringer overtrederne over seg selv?La ingen forføre dere med tomme ord, for på grunn av disse ting kommer Guds vrede over ulydighetens barn. Efeserne 5:6

Man relaxing in mountains sitting on grass valley Traveling hiking summer recreation

Erkjennelse av synd og å oppleve frelse

Hvem er det som vekker en sjel til å inse sin synd? Når Han kommer, skal Han overbevise verden om synd og om rettferdighet og om dom Joh. 16:8

Hva er den riktige reaksjonen til den som blir klar over sin synd? Da de hørte dette, skar det dem i hjertet, og de sa til Peter og de andre apostlene: «Menn og brødre, hva skal vi gjøre?» Ap.Gj.2:37,Og han tok dem med ut og sa: «Herrer, hva må jeg gjøre for å bli frelst?» 16:30

Hva er svaret fra en inspirert apostel til en slik reaksjon?

Da sa Peter til dem: «Omvend dere, og enhver av dere la seg døpe på Jesu Kristi navn til syndenes tilgivelse, og dere skal få Den Hellige Ånds gave. Ap.gj. 2:38,  De svarte: «Tro på Herren Jesus Kristus, og du skal bli frelst, du og ditt husfolk.» 16:31

Fruktene av en sann omvendelse?

Hva vil en angrende synder anstrenge seg for å gjøre? For min misgjerning vil jeg bekjenne. Jeg skremmes av min synd. Salm 38:18

Hva er resultatet av en Gudsinspirert anger? For den sorg som er etter Guds vilje, virker omvendelse til frelse, og det vil en ikke angre på.. 2 Kor 7:10

Hva er resultatet av en verdslig påvirket anger? Men verdens sorg virker dødVers 10

Hvordan uttrykker en Gudspåvirket anger seg?For se hva nettopp dette førte til, at dere ble sorgfulle etter Guds vilje. Det ble skapt et stort alvor hos dere, ja forsvar, ja harme, ja frykt, ja lengsel, ja iver, ja straff! I alle ting beviste dere at dere selv var rene i denne saken. Vers 11

Hva sa Johannes Døperen til fariseerne og Sadukeerne da de kom for å døpe seg? Men da han så at mange av fariseerne og saddukeerne kom til hans dåp, sa han til dem: «Dere giftslangers avkom! Hvem lærte dere å flykte fra den kommende vreden? Matt.3:7

Hva ba han dem om å gjøre? Bær derfor frukt som er omvendelsen verdig  Vers 8

Det er ikke en sann anger uten reformasjon. Sann anger er en endring av sinnet. Reformasjon er en tilsvarende endring av livet.

Da Gud sendte innbyggerne i Ninive et advarselsbudskap, hvordan viste de sin anger, og hva ble resultatet?

Både menneske og dyr skal dekkes med sekkestrie. De skal rope til Gud av all kraft. De skal vende om, hver av dem fra sin onde ferd og fra volden som henger ved deres hender. Jona 3:16

Hva leder syndere til anger? Eller forakter du Hans rikdom på godhet, overbærenhet og tålmodighet? Skjønner du ikke at Guds godhet leder deg til omvendelse?  Roman 2:4

 

Fra Bible readings for the home. Utgitt av Review and Herald (Oversatt og tilrettelagt av ETHB)

 

Tags: , , , , ,

One Response to “Nødvendigheten av anger og omvendelse”

  1. ove k lillemoen
    January 11, 2015 at 23:21:33 #

    Bra skrevet, har merket meg den nye trenden, “frelsesbønn”, uten noe snakk om kall,omvendelse, synd,kamp eller lov. Føler det bare er narrerier og falsk trøst. Lurer ofte på hvor mange som faktisk blir frelst i denne nye trenden.Ingen kommer til Jesu uten at Gud kaller ham. Jeg er veldig enig i det dere formidler her.

Leave a Reply