Den skjulte kirkehistorien del 1

Menigheten i ødemarken

Del 1. Innledning.

 «Mens vi venter»-redaksjonen ønsker i noen innlegg å fokusere på et tema som sjelden blir omtalt i kristenmedia, men først en innledning til serien.

Da trykkekunsten ble oppdaget og Bibelen i en prosess ble tilgjengelig for flere, oppdaget mange at dogmene som datidens politiske kirkemakt hadde lansert, ikke var samstemt med innholdet i Guds Ord. For første gang kunne de selv lese, vite, evaluere og vurdere. Av god grunn prøvde kirken å hindre innsyn, ved å erklære at det var forbudt for allmennheten å eie og studere Bibelen. Straffen for å lese evangeliene var alt fra dødsstraff, fengsel til fratakelse av all eiendom eller landsforvisning.

UntitledForbudet ble begrunnet med antakelsen at bare dette kirkesamfunnets egne prester hadde mottatt guddommelig lys til å kunne forstå Jesu og apostlenes forkynnelse. Ingen andre, ble det hevdet, hadde mulighet til å begripe betydningen av budskapet til Skriftens forfattere. Denne ideen hadde kirken kopiert fra de allegoriserende og filosofiske teologene i Alexandria. De var igjen tungt påvirket av hedenske religioner til å tro at hellige Skrifter inneholdt ulike nivåer eller lag med sannhet, og kun de innvidde geistlige hadde mottatt evne til å forstå de dypere og mystiske budskapene. Påstanden var at legfolket bare kunne fatte enkle og overflatiske sannheter, som ikke ga tilstrekkelig kunnskap for frelse. Da Bibelen etter hvert ble manges eie, kom naturlig nok behovet for oppgjør og reformasjon og ikke minst protest mot kirkens manipulering og falske lære. Resten er nyere historie.

På en måte befinner i oss nå i en lignende prosess. Informasjonsrevolusjonen som internett har skapt, gjør at det som tidligere var gjemt bort og skjult for vanlige mennesker, begravd i gamle historiske bøker, dokumenter og støvete arkiver, nå er et tastetrykk unna omtrent alle. Absolutt ingen kirkesamfunn kan lenger holde skjult usanne ideologiske «skjeletter». Tidligere vridde påstander og usanne erklæringer kan nå avsløres og bortforklart sannhet kan oppdages. Så godt som all kunnskap om det meste er tilgjengelig for hvermann. Religiøse hemmeligheter havner under lupen, samtlige ideologiske pidestaller er revet ned og teologiske allianser kan granskes med kritisk blikk. «Lensmann og prest» myten er smuldret helt opp, og illusjonen om at sann kunnskap og viten følger posisjon, status og anerkjennelse, blir ledd av og definert å tilhøre fortidens naivitet. Presteskapet verken kan eller skal ha kunnskap om Bibelens vitale og frelsende sannheter, som ikke alle selv kan finne og eie. Prester og pastorers oppgave er å forkynne en sannhet alle bibellesere kan kjenne, deres gjerning er ikke å skape eller definere disse sannhetene. Forståelse av Skriftens innhold og Guds Ånds tilgjengelighet og ledelse er ikke et kollektivt tilbud gjennom organisasjoner og etablissementer, men et løfte til hver ærlig og søkende person.

Dype analyser av hvert eneste vers i Bibelen, hvor både den hebraiske og greske betydningen er forklart, er å lese for dem som har interesse. Absolutt alt kan sjekkes og dobbeltsjekkes fra lenestolen i de fleste hjem. Kirkemøtenes hemmelige debatter og komiteenes vedtak er brakt ut i sollyset. Det er umulig å hevde noe fra den historiske eller teologiske arena, som ikke kan granskes, vurderes og etterprøves av andre. Denne dramatiske situasjonen er bakteppet for temaserien om den ekte ur-menighetens budskap og vekst, og ikke minst hvordan den etter hvert ble «menigheten i ødemarken».

Noen viderefører faktisk ennå middelalderens punkterte myte, om at verdens nåværende største kirkemakt, var og er det eneste kristne kirkesystemet som har eksistert fra apostlenes tid til nå

Noen viderefører faktisk ennå middelalderens punkterte myte, om at verdens nåværende største kirkemakt, var og er det eneste kristne kirkesystemet som har eksistert fra apostlenes tid til nå

Noen historieløse geistlige har ennå ikke forstått at vi nå lever i en helt annen tid, enn bare for 30-40 år siden. Internettrevolusjonen er like effektiv og revolusjonerende som Gutenbergs trykkpresse var for over 560 år siden. Noen viderefører faktisk ennå middelalderens punkterte myte, om at verdens nåværende største kirkemakt, var og er det eneste kristne kirkesystemet som har eksistert fra apostlenes tid til nå. Som vi skal få dokumentert i denne serien, er så visst ikke «falske nyheter» et nytt fenomen.

Massiv dokumentasjon, som vi skal synliggjøre i denne temaserien, viser at den politisk allierte kirkemakten, som herjet på den ideologiske arena, både før, under og etter den bekmørke middelalderen, på det groveste har forfalsket kirkehistorien til egen fordel. De utallige anstrengelsene med å omskrive virkeligheten, stjele æren for andres bragder og mange hundre års anstrengelser med å drepe kristne som holdt seg til den første menighetens tro og lære, er i dag en åpen bok.

Millioner ble vunnet for Kristus og Bibelens sannheter av ur-menighetens etterfølgere. De arbeidet på alle kontinenter, i hvert eneste århundre, ned gjennom det nye testamentets historie, og de ble i hundrevis av år grusomt forfulgt av pavekirken. Disse bibeltro kristne utgjør en parallell kirkehistorie som systematisk er luket ut av de fleste leksika. Den dominerende kirken, som både før og nå, våger å hevde at den førte og ennå fører videre Jesu tro, lære, holdning og mentalitet, stemplet sanntro kristne for kjettere. Begrunnelsen var at de avviste kirkemaktens ubibelske tradisjoner og doktrinære tillegg.

Et tilbud.                                                                                                                                                  De mange kildehenvisningene til påstander og sitater som er inkludert i artiklene i denne temaserien, er av plasshensyn ikke inkludert her, men vi ønsker å gjøre dem tilgjengelige for våre lesere i en gratis bok på 480 sider. Bokas tittel er: «Sannhetens Seier», og er en rikt illustrert helt fersk norsk oversettelse av Dr. Benjamin George Wilkinsons monumentale verk «Truth Triumphant». Denne boka inkluderer nesten 1000 kildehenvisninger, inklusivt alle henvisningene om hører med i artiklene i denne serien. Boka inneholder en detaljert beskrivelse av «Menigheten i ødemarken», fra apostlenes tid til reformasjonen og videre til dagens situasjon. Du vil finne beskrivelser og dokumentasjon om Guds sanne bibeltro folk i hver generasjon i en rekke land ned gjennom historien. Boka tilbys gratis og fritt tilsendt. Skriv navn og adresse under «Leave a Reply» nederst på siden og be om å få boka tilsendt.

Vi inviterer våre lesere til å være med på en spennende reise tilbake i tid, hvor den falske kirkehistorien avsløres og sannhet blir synliggjort. (Fortsettelse i del 2.)

Tags: , , , , , , ,

2 Responses to “Den skjulte kirkehistorien del 1”

 1. Øivind Ajaxson
  March 7, 2018 at 18:01:53 #

  Ønsker å få tilsendt boka “sannhetens seier” hvis dette er mulig.
  På forhånd takk.

  Mvh. Øivind Ajaxson
  Hjetlandsbakkane 1
  6993 Høyanger
  Mobilnr. 92086422

 2. Lise Skretting
  March 29, 2018 at 06:54:36 #

  Hei,
  Jeg vil gjerne motta boken “Sannhetens seier” fra dere.
  Tusen takk!

  Lise Skretting
  Storgata 61,
  4307 Sandnes

Leave a Reply