FN med kraftig kritikk av Vatikanet

FN krever at Vatikanet umiddelbart overleverer alle prester som har begått overgrep mot barn til politiet. Kravet inngår i den mest kritiske rapporten verdensorganisasjonen noensinne har rettet mot Den hellige stol.

FNVatikanet får en voldsom reprimande av FNs komité for barns rettigheter, i rapporten som ble sluppet onsdag 5. februar. FN anklager Vatikanet for utstrakt tildekking av overgrep i kirken, og ber i sin krasse rapport om at pavekirken nå tar et oppgjør med praksisen én gang for alle.

Komiteen er dypt bekymret over at Den hellige stol ikke har anerkjent omfanget av lovbruddene som har blitt begått, og heller ikke har tatt de nødvendige grep for å håndtere tilfellene av seksuelle overgrep mot barn og for å beskytte dem. Kirken anklages også av FN for å ha tillagt seg en politikk og praksis som har ført til at barn fortsatt blir utsatt for overgrep og overgriperne har sluppet unna uten straff.

FN krever nå at Vatikanet med øyeblikkelig virkning fjerner alle prester som man vet eller mistenker for å ha begått overgrep mot barn, og at disse overleveres til politiet for videre etterforskning.

FN krever videre at sivile myndigheter straks får ubegrenset innsyn i arkivene over seksuelle overgrep mot titusentalls barn, slik at overgriperne, men også de som sitter høyere opp i systemet og har dekket over overgrepene, kan holdes ansvarlige.

Aldri tidligere har et FN-organ kommet med så krass kritikk mot Vatikanet, og rapporten kommer som en følge av en høring i januar der organisasjonen grillet Vatikanets tjenestemenn om den skandaløse behandlingen av overgrep i kirken.

Pave Frans nedsatte i desember en kommisjon for å komme til bunns i overgrepene i den katolske kirken. Denne må ifølge FN-komiteen etterforske både alle anklager om overgrep og adferden til Vatikanets hierarki for å dekke over dem. Kommisjonen vil nøye og detaljert overse at Vatikanet virkelig følger opp kravene.

«En taushetskodeks pålagt alle medlemmer av presteskapet under trusler om bannlysning, har ført til at tilfeller av overgrep mot barn nesten aldri har blitt rapportert til myndighetene i landene hvor disse fant sted,» heter det i rapporten. Denne påstanden er bekreftet med en rekke dokumenterte tilfeller.

Under høringene FN tidligere har hatt med både Vatikanets embetspersoner og kirkens ledere i flere land, var det enkeltpersoner i hierarkiet som innrømmet til etterforskerne at kirken ofte reagerte for sent på overgrep og at den til tider tiet om dem. Det er ikke kjent om disse vitnesbyrdene ble gitt anonymt, for å hindre represalier.

Offisielt nektet imidlertid kirken for å ha skjult overgrepssaker. Det er sannsynligvis kontrasten mellom kirkens offisielle standpunkt og de dokumenterbare tilfellene som ble innrømmet, som er årsaken til at FN-kommisjonen nå reagerer med både strenghet og berettiget harme.

Pave Frans har kalt seksuelle overgrep for «kirkens store skam». Men i høringen i FN i januar, nektet likevel pavens personlige representanter for at Vatikanet har dekket over overgrep, og hevdet at kirken har satt klare retningslinjer som skal beskytte barn mot overgrep.

Etterforskerne ønsker å vite om pavens representanter til høringen, virkelig formidlet den nye pavens synspunkt, eller om deres kommunikasjon inngikk i Vatikanets kultur med å tie om interne problemer.

Observatører var spente på hvordan Vatikanet ville svare på den kvasse reprimanden, og de behøvde ikke vente lenge. Dagen etter FN’s kritikk, kom et omtrent like skarpt svar fra den katolske kirke. Den første responsen kom fra Vatikanets ambassadør i Geneve, som hevdet at FN’s rapport var sterkt influert av antikatolske homofile grupper. Kommunikasjonen fra FN stilte seg også kritisk til pavekirkens generelle holdning til abort. Senere samme dag kom derfor en irritert uttalelse fra Vatikanet, hvor kirken ville ha seg frabedt at FN blandet seg inn i den katolske kirkes læresetninger. Samtidig hevdet kirken at Vatikanet gjorde alt som var nødvendig for å hindre at prester begikk seksuelle overgrep.

(Kilder: Vårt Land 5/2-2014. NTB nyhetsrapport 5/2-2014. NRK (net) 5/2-2014. Nettavisen 5/2-2014.)

 

No comments yet.

Leave a Reply